Kể từ thời điểm ngày Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thực thi thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ra quyết định số 50/QĐ-TTg vị Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực hiện hành thi hành.

Bạn đang xem: Thông tư số 09/2018/tt


Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước do cơ quan chỉ đạo của chính phủ ban hành quy định cụ thể thi hành một số điều của cách thức Đấu thầu về chọn lựa nhà thầu. Nghị định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 8 năm 2014. Đây là trong những văn bản pháp lý quan trọng đặc biệt trong vấn đề hướng dẫn chi tiết thi hành biện pháp đấu thầu năm 2013.

*
*

Tư vấn đấu thầu, tứ vấn các thủ tục vào đấu thầu trực tuyến miễn phí: 1900.6568

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ phép tắc Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ lý lẽ Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể thi hành một số điều của luật pháp Đấu thầu về sàng lọc nhà thầu,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một trong những điều của cơ chế Đấu thầu về sàng lọc nhà thầu triển khai các gói thầu thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của nguyên lý Đấu thầu.

2. Việc lựa chọn nhà thầu trong nghành dầu khí cách thức tại Khoản 4 Điều 1 của nguyên lý Đấu thầu áp dụng đối với dự án đầu tư phát triển hình thức tại các Điểm a, b cùng c Khoản 1 Điều 1 của nguyên tắc Đấu thầu, trừ việc lựa lựa chọn nhà thầu tương quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai quật dầu khí.

3. Trường đúng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế bao gồm quy định vấn đề áp dụng giấy tờ thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo phương pháp tại Khoản 3 cùng Khoản 4 Điều 3 của luật pháp Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt tiến hành theo quy định của Nghị định này.

4. Trường thích hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế không có quy định về câu hỏi áp dụng thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu, câu hỏi lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức của luật Đấu thầu với Nghị định này.

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH vào ĐẤU THẦU

Điều 2. Bảo vệ cạnh tranh trong đấu thầu

1. Công ty thầu tham gia quan tâm, tham gia sơ tuyển phải thỏa mãn nhu cầu quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 của phép tắc Đấu thầu.

2. đơn vị thầu tham gia thầu gói thầu tất cả hổn hợp phải chủ quyền về pháp lý và tự do về tài chủ yếu với công ty thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ nước sơ xây cất kỹ thuật, lập làm hồ sơ thiết kế bạn dạng vẽ xây cất cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là 1 phần của gói thầu lếu hợp.

3. Công ty thầu tứ vấn hoàn toàn có thể tham gia cung ứng một hoặc các dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu gồm những: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, lập hồ sơ xây dựng kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát.

4. đơn vị thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và hòa bình về tài chính với công ty thầu khác; với nhà thầu bốn vấn; với nhà đầu tư, bên mời thầu phép tắc tại những Khoản 1, 2 cùng 3 Điều 6 của nguyên tắc Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức triển khai trực tiếp quản lý đối với đơn vị chức năng sự nghiệp;

b) công ty thầu với công ty đầu tư, mặt mời thầu không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp bên trên 30% của nhau;

c) đơn vị thầu không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau lúc cùng tham gia thầu vào một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

d) nhà thầu tham gia thầu với công ty thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cp hoặc vốn góp bên trên 20% của một nhóm chức, cá nhân khác cùng với từng bên.

5. Trường đúng theo đối với tập đoàn tài chính nhà nước, ví như sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất sale chính của tập đoàn và là đầu ra của chúng ta này, bên cạnh đó là đầu vào của khách hàng kia trong tập đoàn lớn thì tập đoàn, những công ty bé của tập đoàn lớn được phép tham dự quy trình lựa lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thương mại thuộc gói thầu là đầu ra của chúng ta này, đôi khi là đầu vào của doanh nghiệp kia trong tập đoàn và là nhất trên thị phần thì thực hiện theo nguyên tắc của Thủ tướng chính phủ.

Xem thêm:

Mục 3: ƯU ĐÃI trong LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Qui định ưu đãi

1. Ngôi trường hợp sau thời điểm tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên đến nhà thầu gồm đề xuất giá cả trong nước cao hơn hoặc áp dụng nhiều lao rượu cồn địa phương hơn (tính trên quý giá tiền lương, chi phí công đưa ra trả).

2. Trường hợp nhà thầu tham gia thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng nhiều hơn nữa một các loại ưu đãi thì lúc tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo phương tiện của làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Đối cùng với gói thầu láo hợp, việc tính ưu tiên căn cứ tất cả các đề xuất của nhà thầu trong số phần các bước tư vấn, hỗ trợ hàng hóa, xây lắp. Bên thầu được hưởng ưu tiên khi có đề xuấtchi phí trong nước (chi phí tứ vấn, hàng hóa, xây lắp) từ bỏ 25% trở lên giá trị các bước của gói thầu.

Điều 4. Ưu đãi so với đấu thầu quốc tế

1. Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụ tứ vấn:

a) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp giá phải chăng nhất, đơn vị thầu ko thuộc đối tượng người dùng được hưởng chiết khấu phải thêm vào đó một khoản tiền bằng 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá chỉ trị giảm giá (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá bán trị giảm giá (nếu có) trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường phù hợp áp dụng cách thức giá cố định và thắt chặt hoặc phương thức dựa trên kỹ thuật, nhà thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên được thêm vào đó 7,5% điểm kỹ thuật ở trong nhà thầu vào điểm kỹ thuật của phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

c) Trường hòa hợp áp dụng phương thức kết hợp giữa kỹ thuật với giá, đơn vị thầu thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng chiết khấu được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của đơn vị thầu vào điểm tổng hợp ở trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng.

2. Đối cùng với gói thầu cung cấp dịch vụ phi bốn vấn, xây lắp, hỗn hợp:

a) Trường đúng theo áp dụng cách thức giá tốt nhất, công ty thầu ko thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu tiên phải cộng thêm một khoản tiền bởi 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá trị ưu đãi giảm giá (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá chỉ trị giảm giá (nếu có) ở trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

b) ngôi trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá, đơn vị thầu không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mãi phải thêm vào đó một khoản tiền bởi 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá chỉ trị giảm ngay (nếu có) vào giá đánh giá ở trong phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

c) Trường hòa hợp áp dụng phương pháp kết thích hợp giữa kỹ thuật với giá, bên thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi được thêm vào đó 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp ở trong phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng.

3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi so với hàng hóa trong nước triển khai theo pháp luật tại Điều 5 của Nghị định này

Lut sư tứ vn pháp lut đấu thầu trc tuyến qua tng đài: 1900.6568

Điều 5. Ưu đãi đối với hàng hóa vào nước

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi đơn vị thầu chứng minh được hàng hóa đó có giá thành sản xuất nội địa chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trên trong giá hàng hóa. Phần trăm % giá thành sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo cách làm sau đây:

D (%) = G*/G (%)

Trong đó:

– G*: Là ngân sách chi tiêu sản xuất trong nước được xem bằng giá kính chào của sản phẩm & hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi cực hiếm thuế cùng các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí;

– G: Là giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị trừ đi quý giá thuế;

– D: Là xác suất % giá thành sản xuất trong nước của hàng hóa. D ³ 25% thì mặt hàng hóa đó được hưởng chiết khấu theo pháp luật tại Khoản 2 Điều này.

Cách tính ưu đãi:

a) Trường vừa lòng áp dụng phương thức giá phải chăng nhất, sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi phải thêm vào đó một khoản tiền bởi 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm ngay (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá bán trị giảm ngay (nếu có) trong phòng thầu để so sánh, xếp hạng;

b) Trường đúng theo áp dụng phương pháp giá tấn công giá, sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng ưu tiên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá trị ưu đãi giảm giá (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá tiến công giá ở trong phòng thầu để so sánh, xếp hạng;

c) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật cùng giá, hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi được cộng điểm chiết khấu vào điểm tổng hòa hợp theo công thức sau đây:

Điểm ưu tiên = 0,075 x (giá hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) x điểm tổng hợp

Trong đó: Giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi là giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi.

Điều 6. Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước

1. Đối với gói thầu bán buôn hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa vào nước thực hiện theo hình thức tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu tất cả tổng số lao rượu cồn là nữ giới hoặc yêu mến binh, bạn khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và tất cả hợp đồng lao động về tối thiểu 03 tháng; bên thầu là doanh nghiệp nhỏ tuổi thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mãi theo phương tiện tại Khoản 3 Điều 14 của chế độ Đấu thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất ở trong nhà thầu ko thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên trong trường đúng theo hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên của các nhà thầu được nhận xét ngang nhau.

3. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không thật 05 tỷ việt nam đồng chỉ được cho phép nhà thầu là doanh nghiệp lớn cấp nhỏ và siêu bé dại theo cơ chế của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

4. Trường hợp sau khoản thời gian ưu đãi nếu những hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho đơn vị thầu sống địa phương nơi thực thi gói thầu.