nắm tắt văn bản VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB tương quan Lược đồ nội dung MIX thiết lập về
Đăng nhập thông tin tài khoản gameviethot.com với đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 20/2015/tt-bkhđt file word

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cấp để thiết lập file. Trường hợp quý khách chưa tồn tại tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

Số: 20/2015/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ------------------------------

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 12 năm 2015


Căn cứ luật pháp Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cứ khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật thống trị thuế số 21/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm năm ngoái của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều của chính sách Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Kế hoạch với Đầu tư;


Theo đề nghị của viên trưởng Cục thống trị đăng cam kết kinh doanh,

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư ban hành Thông tứ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tứ này ban hành các mẫu văn phiên bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ marketing và hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan tiền đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ ghê doanh.
2. Thông bốn này vận dụng cho các đối tượng người dùng quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
Điều 2 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">Điều 2. Phát hành và sử dụng các mẫu văn phiên bản về đăng ký doanh nghiệp, đk hộ gớm doanh
Điều 2 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông bốn số 02/2019/TT-BKHĐT">1. Phát hành kèm theo Thông tứ này các mẫu văn bạn dạng sử dụng trong đk doanh nghiệp, đk hộ kinh doanh.
Điều 2 được sửa đổi bởi vì Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">2. Các mẫu văn bản phát hành kèm theo Thông tứ này được thực hiện thống độc nhất vô nhị trên phạm vi toàn quốc.
Điều 3. Mã số đăng ký hộ kinh doanh
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp thị trấn ghi mã số đăng ký hộ sale trên Giấy ghi nhận đăng ký kết hộ kinh doanh theo kết cấu sau:
a) Mã cung cấp tỉnh: 02 ký tự, theo Phụ lục VII-2 phát hành kèm theo Thông bốn này;
b) Mã cung cấp huyện: 01 ký kết tự, theo Phụ lục VII-2 phát hành kèm theo Thông tứ này;
c) Mã một số loại hình: 01 ký kết tự, 8 = hộ khiếp doanh;
d) Số vật dụng tự hộ tởm doanh: 06 ký tự, từ bỏ 000001 cho 999999.
2. Những quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thức giấc được ra đời mới sau ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành được chèn mã tiếp, theo vật dụng tự của bảng vần âm tiếng Việt.
3. Trường hợp bóc tách quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị chức năng được tách bóc được chèn mã tiếp, theo thiết bị tự của bảng chữ cái tiếng Việt.
4. Sở planer và Đầu tư thông báo bằng văn phiên bản cho cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn mã bắt đầu của cấp huyện được ra đời mới hoặc được tách.
Điều 4 được sửa đổi vì Khoản 2 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">Điều 4. Hồ sơ đk doanh nghiệp vào trường thích hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo vẻ ngoài lấy chủ kiến bằng văn bảnTrường thích hợp Hội đồng member công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp cổ phần trải qua các đưa ra quyết định theo bề ngoài lấy chủ kiến bằng văn phiên bản theo chế độ của luật pháp Doanh nghiệp, Biên bạn dạng họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giải pháp tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP rất có thể được sửa chữa thay thế bằng report kết trái kiểm phiếu của Hội đồng thành viên so với công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông so với công ty cổ phần.
Điều 5. Thông báo đổi khác thông tin của người đóng cổ phần sáng lập, người đóng cổ phần là nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài

Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi vì Khoản 3 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">1. Ngôi trường hợp chuyển đổi thông tin của người đóng cổ phần sáng lập doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp thông tin đến phòng Đăng ký sale nơi doanh nghiệp đặt trụ sở bao gồm theo nguyên tắc tại Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết.
2. Ra quyết định và phiên bản sao phù hợp lệ biên bạn dạng họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ko kể trong hồ sơ đk doanh nghiệp chế độ tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với trường hợp người đóng cổ phần sáng lập là nhà chi tiêu nước kế bên chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho những người không bắt buộc là cổ đông sáng lập trong doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp.
Điều 6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, vị trí kinh doanh
1. Sau khoản thời gian công ty đơn vị nước được cung cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp đổi khác thành công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty trọng trách hữu hạn được biến đổi thành doanh nghiệp cổ phần với ngược lại, doanh nghiệp tứ nhân được đổi khác thành công ty trách nhiệm hữu hạn, những chi nhánh, công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp nêu trên tiến hành đăng ký chuyển đổi nội dung đăng ký vận động theo phép tắc tại Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
2. Đối với vị trí kinh doanh trực thuộc đưa ra nhánh, bạn ký thông tin lập vị trí kinh doanh, biến hóa nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, lâm thời ngừng, tiếp tục marketing trước thời hạn sẽ thông báo, xong hoạt động vị trí kinh doanh là người đại diện thay mặt theo pháp luật của người tiêu dùng hoặc fan đứng đầu đưa ra nhánh.
Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi vày Khoản 4 Điều 1 Thông bốn số 02/2019/TT-BKHĐT">3. Vấn đề cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh triển khai tương ứng theo lao lý tại Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
4. Việc kết thúc hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài thực hiện theo nguyên tắc của pháp luật nước đó. Vào thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày bao gồm thức chấm dứt hoạt động đưa ra nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp thông tin bằng văn bản đến chống Đăng ký marketing nơi công ty đặt trụ sở chính. Thông báo về việc ngừng hoạt động đưa ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện của doanh nghiệp ở quốc tế thực hiện tại theo chủng loại II-23 phát hành kèm theo Thông tứ này.
Điều 7. Xong xuôi tồn tại của người sử dụng bị chia, công ty bị hòa hợp nhất, công ty bị sáp nhập
1. Ngôi trường hợp sau thời điểm sáp nhập doanh nghiệp nhưng nội dung đk doanh nghiệp của người tiêu dùng nhận sáp nhập không thế đổi, trong thời hạn 10 ngày làm cho việc kể từ ngày xong xuôi việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo theo mẫu dụng cụ tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông bốn này đến Phòng Đăng ký sale nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở bao gồm để thực hiện kết thúc tồn tại của chúng ta bị sáp nhập. Kèm theo thông báo phải gồm các sách vở quy định tại Khoản 4 Điều 195 công cụ Doanh nghiệp.
2. Ngôi trường hợp doanh nghiệp bị sáp nhập có địa chỉ cửa hàng trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty nhận sáp nhập để trụ sở chính, các Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập cùng nơi công ty bị sáp nhập để trụ sở chính phối kết hợp để thực hiện ngừng tồn tại doanh nghiệp bị sáp nhập theo khí cụ tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
3. Trước khi xong xuôi tồn tại của người sử dụng bị chia, công ty bị hợp nhất, doanh nghiệp bị sáp nhập theo nguyên lý tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, chống Đăng ký sale thực hiện xong xuôi tồn tại toàn bộ chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, vị trí kinh doanh của bạn bị chia, doanh nghiệp bị thích hợp nhất, công ty bị sáp nhập.
Điều 8. Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế sửa chữa nội dung đăng ký kinh doanh trong bản thảo đầu tư, Giấy hội chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở có giá bán trị pháp lý tương đương
1. Trường phù hợp doanh nghiệp ý kiến đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp sửa chữa cho ngôn từ đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư chi tiêu hoặc Giấy triệu chứng nhận chi tiêu hoặc các giấy tờ có giá trị pháp luật tương đương (sau phía trên gọi bình thường là Giấy ghi nhận đầu tư) mà lại không biến đổi nội dung đk kinh doanh, doanh nghiệp lớn nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing nơi công ty lớn đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:
a) bạn dạng sao đúng theo lệ Giấy ghi nhận đầu tư;
b) phiên bản sao vừa lòng lệ Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế;
c) Giấy ý kiến đề nghị bổ sung, update thông tin đk doanh nghiệp qui định tại Phụ lục II-18 phát hành kèm theo Thông tứ này.
2. Trường phù hợp doanh nghiệp ý kiến đề nghị được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế cho ngôn từ đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện do ban ngành đăng ký chi tiêu cấp mà lại không đổi khác nội dung đăng ký hoạt động, công ty lớn nộp hồ sơ mang đến Phòng Đăng ký sale nơi chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, địa điểm kinh doanh để trụ sở. Làm hồ sơ bao gồm:
a) bản sao phù hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt do cơ sở đăng ký đầu tư cấp;
b) phiên bản sao hòa hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kết thuế;
c) Giấy kiến nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký chuyển động quy định trên Phụ lục II-19 phát hành kèm theo Thông bốn này.
Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi vì chưng Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT">3. Ngôi trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm dứt kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đang thông báo, giải thể doanh nghiệp, thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ nước sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp lớn đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng phép tắc tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP với các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này.
Khoản 4 Điều 8 được sửa đổi bởi vì Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT">4. Trường phù hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đăng ký biến hóa nội dung đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, tạm hoàn thành hoạt động, tảo trở lại hoạt động trước thời hạn vẫn thông báo, hoàn thành hoạt động, thông báo mẫu bé dấu của chi nhánh, công sở đại diện, công ty lớn nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng pháp luật tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký vận động quy định trên Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông bốn này.Đối với trường hợp đưa ra nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoại trừ các sách vở và giấy tờ nêu trên, cố nhiên hồ sơ cần có phiên bản sao hòa hợp lệ Giấy bệnh nhận chi tiêu và bạn dạng sao thích hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.
Khoản 5 Điều 8 được sửa đổi vì Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT">5. Trường vừa lòng đăng ký thành lập và hoạt động mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm hoàn thành hoạt động, cù trở lại hoạt động trước thời hạn vẫn thông báo, hoàn thành hoạt động địa điểm kinh doanh trực nằm trong doanh nghiệp, công ty nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký sale nơi doanh nghiệp lớn đặt trụ sở chính. Hồ nước sơ bao hàm các sách vở và giấy tờ tương ứng vẻ ngoài tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP với Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký vận động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông bốn này.Trường hợp đăng ký thành lập và hoạt động mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm kết thúc hoạt động, tảo trở lại chuyển động trước thời hạn sẽ thông báo, xong hoạt động vị trí kinh doanh trực thuộc chi nhánh, công ty nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký sale nơi trụ sở đặt trụ sở theo cơ chế tại Khoản 4 Điều này.
6. Trường đúng theo doanh nghiệp triển khai các thủ tục về đk doanh nghiệp qui định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này trên tỉnh, tp trực thuộc trung ương khác khu vực doanh nghiệp để trụ sở chính, chống Đăng ký marketing nơi chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện đặt trụ sở có trọng trách liên hệ, phối phù hợp với Phòng Đăng ký sale nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để tiếp nhận, cách xử lý hồ sơ mang lại doanh nghiệp.
Khoản 7 Điều 8 được sửa đổi vị Khoản 5 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">7. Khi cảm nhận hồ sơ của doanh nghiệp, chống Đăng ký sale trao Giấy biên nhận, để mắt tới tính thích hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng cam kết hoạt động, Giấy xác nhận về việc biến đổi nội dung đk doanh nghiệp và các giấy chứng thực khác theo quy định tương xứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
Điều 9. Chào làng nội dung tương quan đến việc tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của người sử dụng trong cửa hàng dữ liệu quốc gia về đk doanh nghiệp

1. Vào thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày ra thông báo về câu hỏi vi phạm của chúng ta thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Quyết định thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, quyết định nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của chúng ta và đăng tải tin tức trên Cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp.
2. Vào thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra ra quyết định hủy vứt Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, thông tin về việc phục sinh tình trạng pháp lý của khách hàng trong đại lý dữ liệu quốc gia về đk doanh nghiệp, phòng Đăng ký sale đăng tải tin tức trên Cổng thông tin tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 10. Các trường hòa hợp không triển khai đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Cơ sở công an phương tiện tại Điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP bao hàm Cơ quan tiền điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phòng ban điều tra, Điều tra viên chính sách tại Bộ hình thức Tố tụng hình sự.
2. Doanh nghiệp lớn được tiếp tục đăng ký biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp phép tắc tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và trường hợp vẫn có chủ kiến chấp thuận của cơ sở công an chế độ tại Khoản 1 Điều này.
Điều 11. Khai quật thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
1. Tin tức được cung ứng công khai, miễn chi phí trên Cổng thông tin tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn) bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, showroom trụ sở chính, ngành, nghề khiếp doanh, tên người đại diện thay mặt theo pháp luật, mẫu mã dấu của doanh nghiệp, tình trạng pháp luật của doanh nghiệp.

Xem thêm: Danh Sách Tin Rao Vặt Mua Bán Vé Bóng Đá Online: Hôm Nay, Vé Bóng Đá Online: Hôm Nay


2. Ngoài những thông tin miễn phí phương pháp tại Khoản 1 Điều này, các tổ chức, cá thể có thể kiến nghị để được cung cấp tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, report tài thiết yếu của các loại hình doanh nghiệp được bảo quản tại cơ sở dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp và phải trả mức giá theo quy định.
3. Các tổ chức, cá thể có thể đề xuất để được cung cấp tin tại Khoản 2 Điều này tại bộ Kế hoạch với Đầu tứ (Trung tâm cung cấp nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục làm chủ đăng ký kết kinh doanh), hoặc tại chống Đăng ký marketing hoặc trải qua Cổng thông tin giang sơn về đăng ký doanh nghiệp.Trung tâm cung cấp nghiệp vụ đk kinh doanh báo tin của tất cả các doanh nghiệp lớn trong cửa hàng dữ liệu tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp. Chống Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hỗ trợ những thông tin thuộc phạm vi địa phương cai quản lý.
4. Nấc phí tin báo tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này tiến hành theo dụng cụ của pháp luật.
Điều 12. Phục hồi tình trạng pháp lý của người sử dụng trong đại lý dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp sau khi bị tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

1. Khi khẳng định doanh nghiệp trực thuộc trường hợp được phục hồi tình trạng pháp lý theo công cụ tại Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, chống Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy quăng quật Quyết định thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phép tắc tại Phụ lục V-17 đương nhiên Thông tứ này.Trên cơ sở đề nghị của phòng Đăng ký kết kinh doanh, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư (Cục làm chủ đăng cam kết kinh doanh) sẽ hỗ trợ kỹ thuật để chuyển tình trạng của người tiêu dùng từ bị tịch thu hoặc đang giải thể sang triệu chứng đang chuyển động trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp. Công ty được chính thức khôi phục tình trạng pháp lý tại thời gian chuyển sang triệu chứng đang hoạt động.Phòng Đăng ký marketing chịu trách nhiệm về việc ra quyết định hủy vứt Quyết định tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp và việc phục hồi tình trạng pháp lý của khách hàng trong các đại lý dữ liệu non sông về đăng ký doanh nghiệp.
2. Việc phục sinh tình trạng pháp lý của chúng ta theo giải pháp tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉ tiến hành trong thời hạn 180 ngày tính từ lúc ngày chống Đăng ký sale ra quyết định tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp với doanh nghiệp không chuyển thanh lịch tình trạng pháp lý đã giải thể trong cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký doanh nghiệp.
3. Vào thời hạn 02 ngày làm việc tính từ lúc thời điểm công ty lớn được phục sinh tình trạng pháp luật trong các đại lý dữ liệu đất nước về đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh thông báo đến cơ thuế quan và doanh nghiệp lớn về việc phục sinh tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
Điều 13. Hiệu đính thông tin đăng cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn phát hiện ngôn từ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với ngôn từ hồ sơ đk doanh nghiệp, công ty gửi Giấy đề xuất hiệu đính tin tức theo mẫu biện pháp tại Phụ lục II-14 phát hành kèm theo Thông bốn này mang lại Phòng Đăng ký sale nơi công ty đã đăng ký.Phòng Đăng ký sale nhận Giấy đề nghị, chất vấn hồ sơ và thực hiện việc cấp cho lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cảm nhận Giấy đề nghị của khách hàng nếu tin tức trong Giấy đề nghị của chúng ta là chủ yếu xác.
2. Trường hòa hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa đúng mực so với câu chữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về câu hỏi hiệu đính câu chữ trong Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo mẫu chế độ tại Phụ lục V-6 phát hành kèm theo Thông tư này đến doanh nghiệp và tiến hành việc cung cấp lại Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày giữ hộ thông báo.
3. Việc hiệu đính thông tin trong Giấy xác thực về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và những thông tin về đk doanh nghiệp lưu giữ tại đại lý dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp triển khai theo pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Điều 14 được sửa đổi vày Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT">Điều 14. Hiệu đính thông tin trong các đại lý dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hòa hợp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp được cấp cho không đúng hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục theo khí cụ hoặc tin tức kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là ko trung thực, không bao gồm xác

Điều 14 được sửa đổi vì Khoản 6 Điều 1 Thông tứ số 02/2019/TT-BKHĐT">1. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được đồng ý không đúng hồ nước sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, phòng Đăng ký marketing thực hiện nay theo chính sách tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trên cửa hàng hồ sơ hợp lệ vì doanh nghiệp hoàn hảo và nộp, chống Đăng ký marketing thực hiện hiệu đính thông tin trong đại lý dữ liệu nước nhà về đk doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp, Giấy chứng thực về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Điều 14 được sửa đổi do Khoản 6 Điều 1 Thông bốn số 02/2019/TT-BKHĐT">2. Ngôi trường hợp tin tức trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai không trung thực, không thiết yếu xác, chống Đăng ký sale thực hiện theo luật tại Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Sau khi có ra quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền, trên cơ sở hồ sơ đúng theo lệ vì chưng doanh nghiệp hoàn hảo và nộp, phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện tại hiệu đính tin tức trong các đại lý dữ liệu nước nhà về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung đk doanh nghiệp.
Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin vào Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, hồ nước sơ đk doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp tất cả trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi biến hóa nội dung đk doanh nghiệp, bao hàm các thông tin: số năng lượng điện thoại, số fax, showroom thư năng lượng điện tử (email), trang tin tức điện tử (website) của doanh nghiệp. Việc bổ sung thông tin số năng lượng điện thoại của chúng ta trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Ngôi trường hợp doanh nghiệp không bổ sung cập nhật thông tin về số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng thì làm hồ sơ đăng ký chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp được coi là không thích hợp lệ theo luật tại Khoản 15 Điều 4 quy định Doanh nghiệp.
2. Bên trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong đại lý dữ liệu đất nước về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tất cả nghĩa vụ triển khai việc cập nhật, bổ sung thông tin vào Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, hồ sơ đk doanh nghiệp theo vẻ ngoài tại Khoản 7 Điều 8 lao lý Doanh nghiệp, như sau:
a) trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ cửa hàng của doanh nghiệp do chuyển đổi về địa giới hành chính, tin tức về chứng tỏ nhân dân, địa chỉ của cá thể trong Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp thì công ty lớn gửi thông tin theo mẫu biện pháp tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này mang lại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty lớn đặt trụ sở chính. Chống Đăng ký sale nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp
b) trường hợp công ty lớn chỉ cập nhật, bổ sung cập nhật các tin tức trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng không làm biến hóa nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp với không thuộc những trường thích hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giải pháp tại những điều từ bỏ Điều 49 cho Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi thông tin theo mẫu công cụ tại Phụ lục II-5 phát hành kèm theo Thông bốn này đến Phòng đăng ký sale nơi công ty lớn đặt trụ sở chính.Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung cập nhật thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, update thông tin vào đại lý dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp và cấp cho giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trong trường thích hợp này, doanh nghiệp chưa phải trả phí.
Điều 16. Biến đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào cửa hàng dữ liệu nước nhà về đăng ký doanh nghiệp

1. Khi tiến hành cấp đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký kinh doanh thực hiện việc số hóa hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp, cài đặt và lưu giữ trữ rất đầy đủ vào cơ sở dữ liệu giang sơn về đk doanh nghiệp.
2. Việc đổi khác thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp triển khai theo biện pháp tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Đối với đều hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đang được mừng đón trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành và chưa được số hóa khi thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp, mặt hàng năm, chống Đăng ký marketing xây dựng kế hoạch tiến hành và kế hoạch túi tiền để tổ chức tiến hành việc biến đổi thông tin với lưu trữ vừa đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bên dưới dạng văn phiên bản điện tử vào đại lý dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 17. Hiệu đính thông tin đăng cam kết doanh nghiệp do thay đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đk doanh nghiệp
1. Trường hợp công ty phát hiện tại nội dung thông tin đăng cam kết doanh nghiệp bị thiếu hụt hoặc chưa đúng mực so với bạn dạng giấy của Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký marketing và đk thuế, Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy phép chi tiêu (sau phía trên gọi tầm thường là Giấy hội chứng nhận) bởi vì quá trình biến đổi dữ liệu vào các đại lý dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp, công ty lớn gửi Giấy ý kiến đề nghị hiệu đính theo mẫu vẻ ngoài tại Phụ lục II-16 ban hành kèm theo Thông bốn này cho Phòng Đăng cam kết kinh doanh điểm đặt trụ sở chính. Cố nhiên Giấy ý kiến đề nghị hiệu đính đề xuất có phiên bản sao vừa lòng lệ Giấy hội chứng nhận.Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày đón nhận Giấy đề nghị hiệu lắp của doanh nghiệp, chống Đăng ký marketing có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính tin tức đăng cam kết doanh nghiệp trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp.
2. Trường hòa hợp Phòng Đăng ký marketing phát hiện tại nội dung thông tin đăng ký kết doanh nghiệp không có hoặc không chính xác so với bạn dạng giấy của Giấy chứng nhận do thừa trình biến hóa dữ liệu vào cửa hàng dữ liệu tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ lúc phát hiện, phòng Đăng ký marketing bổ sung, hiệu lắp nội dung tin tức đăng ký kết doanh nghiệp trong các đại lý dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp.
Điều 18. Chuẩn hóa dữ liệu đk doanh nghiệp trong các đại lý dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp

1. Đối với tin tức đăng cam kết doanh nghiệp được thay đổi vào cửa hàng dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp từ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp bảo quản tại những Phòng Đăng ký marketing và cơ quan đăng ký đầu tư, căn cứ thông tin lưu giữ lại tại đại lý dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp, phòng Đăng ký marketing gửi thông tin về bài toán rà soát thông tin đăng ký kết doanh nghiệp, tình trạng hoạt động vui chơi của doanh nghiệp đến doanh nghiệp, yêu mong doanh nghiệp đối chiếu thông tin và:
a) đánh giá tới phòng Đăng ký marketing trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chống Đăng ký marketing gửi thông tin và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đúng mực của thông tin đã đk theo cơ chế tại Khoản 7 Điều 8 cách thức Doanh nghiệp.
Điểm b Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi vì Khoản 7 Điều 1 Thông bốn số 02/2019/TT-BKHĐT">b) vượt thời hạn pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này mà không nhận được thông tin phản hồi của doanh nghiệp, chống Đăng ký sale yêu mong doanh nghiệp report theo giải pháp tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 hiện tượng Doanh nghiệp. Trường hợp công ty không gửi báo cáo theo phương tiện tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 nguyên lý Doanh nghiệp, phòng Đăng ký sale thực hiện tịch thu Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định trên Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
2. Bên trên cơ sở tin tức về đk doanh nghiệp giữ gìn tại các đại lý dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp vào phạm vi địa phương quản lý, căn cứ kế hoạch mặt hàng năm, phòng Đăng ký sale chủ trì, phối hợp với cơ thuế quan và các cơ quan liên quan khác thi công kế hoạch rà soát tình trạng buổi giao lưu của doanh nghiệp. Trình tự, giấy tờ thủ tục rà soát tình trạng hoạt động vui chơi của doanh nghiệp tiến hành tương ứng theo chính sách tại Khoản 1 Điều này.
3. Ít độc nhất vô nhị mỗi năm một lần, phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và những cơ quan tương quan khác tạo ra kế hoạch tiến hành và kế hoạch giá cả cho công tác chuẩn chỉnh hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.
4. Mẫu thông báo về bài toán rà soát thông tin đăng cam kết doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, thông báo về vấn đề phản hồi tác dụng rà soát tin tức đăng ký doanh nghiệp, tình trạng vận động doanh nghiệp cách thức tại Khoản 1 Điều này triển khai theo mẫu V-7, II-15 ban hành kèm theo Thông tứ này.
Điều 19. Bổ sung dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào cửa hàng dữ liệu giang sơn về đk doanh nghiệp
1. Bên trên cơ sở dữ liệu về đk doanh nghiệp giữ gìn tại các Phòng Đăng cam kết kinh doanh, ban ngành đăng ký chi tiêu và dữ liệu hiện gồm trong cửa hàng dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp, thời hạn hàng quý, sản phẩm năm, phòng Đăng ký sale có nhiệm vụ rà soát, so sánh để bổ sung dữ liệu không đủ vào cơ sở dữ liệu non sông về đăng ký doanh nghiệp.
2. Phòng Đăng ký sale chịu trách nhiệm bổ sung cập nhật đầy đủ tài liệu về doanh nghiệp, đơn vị chức năng phụ thuộc, vị trí kinh doanh của người sử dụng từ cơ sở tài liệu địa phương vào các đại lý dữ liệu giang sơn về đk doanh nghiệp, bảo đảm các thông tin bổ sung là trùng khớp so với tin tức gốc.
Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 mon 01 năm 2016, sửa chữa thay thế Thông tứ số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm trước đó của cỗ Kế hoạch với Đầu tư hướng dẫn về đk doanh nghiệp.
2. Sở chiến lược và Đầu tư những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, ban ngành đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.
3. Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá thể có liên quan phản ánh kịp thời về bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận: - Văn phòng bao gồm phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - tandtc NDTC, Viện Kiểm cạnh bên NDTC; - UBND các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Tổng cục Thuế; - Cục đánh giá văn bản QPPL - cỗ Tư pháp; - Sở KH&ĐT những tỉnh, TP trực thuộc TW; - viên Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - Cổng TTĐT cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư; - các Cục, Vụ, Viện thuộc cỗ KH&ĐT; - Lưu: VT, ĐKKD (NV).

BỘ TRƯỞNG Bùi quang Vinh


Phụ lục 1 được thay thế bởi Phụ lục Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT">

DANH MỤC

STT

Danh mục

Ký hiệu

Mẫu văn bạn dạng quy định mang đến doanh nghiệp/hộ khiếp doanh

I

Giấy đề xuất đăng cam kết doanh nghiệp và danh sách kèm theo

1

Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục I-1

2

Phụ lục I-2

3

Phụ lục I-3

4

Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy ý kiến đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập

Phụ lục I-7

8

Danh sách người đóng cổ phần là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8

9

Danh sách thành viên doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục I-9

10

Danh sách người thay mặt đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10

II

Thông báo và các văn bạn dạng khác vị doanh nghiệp phân phát hành

11

Thông báo biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

12

Thông báo đổi khác người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

13

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục II-3

14

Phụ lục II-4

15

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

16

Thông báo về việc cho mướn doanh nghiệp bốn nhân

Phụ lục II-6

17

Thông báo về vấn đề chào bán cp riêng lẻ

Phụ lục II-7

18

Thông báo về việc sử dụng mẫu bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn chống đại diện

Phụ lục II-8

19

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn chống đại diện

Phụ lục II-9

20

Thông báo về việc hủy mẫu nhỏ dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-10

21

Thông báo về câu hỏi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng công sở đại diện/lập địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-11

22

Thông báo về bài toán lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12

23

Thông báo về việc chuyển đổi nội dung đăng ký vận động chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-13

24

Giấy kiến nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp, Giấy chứng thực về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-14

25

Thông báo về việc phản hồi tin tức đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Phụ lục II-15

26

Giấy ý kiến đề xuất hiệu đính thông tin đăng ký kết doanh nghiệp do biến hóa trong cửa hàng dữ liệu tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-16

27

Giấy đề nghị cấp trở qua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký sale và đăng ký thuế

Phụ lục II-17

28

Giấy đề nghị bổ sung, update thông tin đk doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư

Phụ lục II-18

29

Giấy kiến nghị bổ sung, update thông tin đăng ký vận động đối với bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chuyển động theo bản thảo đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư

Phụ lục II-19

30

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký chuyển động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-20

31

Thông báo về vấn đề tạm xong xuôi kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm tởm doanh

Phụ lục II-21

32

Thông báo về việc xong hoạt động chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm khiếp doanh

Phụ lục II-22

33

Thông báo về việc xong xuôi hoạt động chi nhánh, văn phòng thay mặt ở nước ngoài

Phụ lục II-23

34

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-24

35

Giấy đề nghị ra mắt nội dung đk doanh nghiệp

Phụ lục II-25

III

Mẫu văn bản quy định mang lại hộ khiếp doanh

36

Giấy kiến nghị đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục III-1

37

Danh sách các cá thể góp vốn thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

38

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục III-3

39

Thông báo về việc tạm hoàn thành kinh doanh của hộ khiếp doanh

Phụ lục III-4

40

Thông báo về việc ngừng hoạt hễ hộ gớm doanh

Phụ lục III-5

41

Giấy ý kiến đề xuất cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục III-6

Mẫu văn phiên bản quy định mang lại Cơ quan đk kinh doanh

IV

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, vị trí kinh doanh

42

Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp bốn nhân

Phụ lục IV-1

43

Phụ lục IV-2

44

Phụ lục IV-3

45

Giấy ghi nhận đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

46

Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục IV-5

47

Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục IV-6

48

Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục IV-7

V

Thông báo và những văn bạn dạng khác ở trong nhà Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

49

Giấy xác thực về việc biến hóa nội dung đk doanh nghiệp

Phụ lục V-1

50

Giấy chứng thực về việc chuyển đổi nội dung đăng ký vận động chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-2

51

Thông báo về phòng ban thuế cai quản lý

Phụ lục V-3

52

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-4

53

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc vâng lệnh các cách thức của nguyên tắc Doanh nghiệp

Phụ lục V-5

54

Thông báo về câu hỏi hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục V-6

55

Thông báo về bài toán rà soát thông tin đăng cam kết doanh nghiệp, tình trạng chuyển động doanh nghiệp

Phụ lục V-7

56

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng marketing ngành, nghề chi tiêu kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-8

57

Giấy xác thực về vấn đề doanh nghiệp đk tạm dứt kinh doanh

Phụ lục V-9

58

Giấy xác nhận về câu hỏi chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm xong hoạt động

Phụ lục V-10

59

Giấy chứng thực về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại chuyển động trước thời hạn

Phụ lục V-11

60

Giấy xác thực về bài toán chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing đăng ký vận động trở lại trước thời hạn

Phụ lục V-12

61

Giấy xác nhận về việc cho mướn doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục V-13

62

Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần kính chào bán cổ phần riêng lẻ

Phụ lục V-14

63

Thông báo về vấn đề vi phạm của bạn thuộc trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký kết hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục V-15

64

Quyết định về việc thu hồi Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

Phụ lục V-16

65

Quyết định về vấn đề hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Phụ lục V-17

66

Quyết định về việc tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký chuyển động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-18

67

Quyết định về việc hủy quăng quật nội dung đăng ký biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-19

68

Thông báo về việc ngừng hoạt động bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm khiếp doanh

Phụ lục V-20

69

Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

Phụ lục V-21

70

Thông báo về bài toán doanh nghiệp giải thể/chấm xong tồn tại

Phụ lục V-22

71

Giấy biên nhận hồ sơ đk doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm ghê doanh

Phụ lục V-23

72

Giấy biên nhận hồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử

Phụ lục V-24

73

Công tía nội dung đăng ký ra đời doanh nghiệp

Phụ lục V-25

74

Công bố đổi khác nội dung đk doanh nghiệp

Phụ lục V-26

75

Công ba nội dung đăng ký doanh nghiệp(trong những trường phù hợp khác)

Phụ lục V-27

76

Thông báo về việc phục sinh tình trạng pháp lý của người tiêu dùng trong đại lý dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp

Phụ lục V-28

VI

Mẫu văn bạn dạng quy định mang đến Cơ quan tiền đăng ký sale cấp huyện

77

Giấy ghi nhận đăng cam kết hộ gớm doanh

Phụ lục VI-1

78

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đk hộ tởm doanh

Phụ lục VI-2

79

Thông báo về việc vi phạm luật của hộ sale thuộc ngôi trường hợp tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết hộ khiếp doanh

Phụ lục VI-3

80

Quyết định về việc tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết hộ kinh doanh

Phụ lục VI-4

81

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục VI-5

82

Thông báo yêu ước hộ kinh doanh tạm xong xuôi kinh doanh ngành, nghề marketing có điều kiện

Phụ lục VI-6

83

Giấy xác nhận về bài toán hộ kinh doanh đăng ký tạm kết thúc kinh doanh

Phụ lục VI-7

84

Thông báo về việc yêu cầu hoàn hảo hồ sơ cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký hộ khiếp doanh

Phụ lục VI-8

85

Thông báo về câu hỏi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ sale do chuyển địa điểm kinh doanh

Phụ lục VI-9

VII

Phụ lục khác

86

Danh mục chữ cái và ký hiệu áp dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị nhờ vào của doanh nghiệp/địa điểm tởm doanh/hộ kinh doanh