Cài đặt công tác với phần mở rộng .EXE là luôn luôn phải có trên các laptop Windows 7, Windows 8.1 cùng Windows 10, tuy vậy việc thiết lập không yêu cầu lúc nào thì cũng thành công. Đôi khi bạn nhấp để chạy file .exe nhưng lại nó không chuyển động và thông báo lỗi như Runtime Error, Access Denied…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tiếp tục bấm Có, sau đó chọn OK, ở đầu cuối bạn khởi đụng lại thiết bị tính của bản thân mình và khám nghiệm xem lỗi đã làm được khắc phục chưa.

9. Lời kết

Trên đó là 6 cách tác dụng nhất nhằm khắc phục lỗi mà chúng ta không thể thiết lập chương trình .exe trên máy vi tính Windows mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng, các bạn đã vận dụng thành công và không phải setup lại sản phẩm tính của chính mình sau lúc thử trong những điều trên.

Nếu các bạn đã phát hiển thị một cách kết quả hơn hoặc tất cả các câu hỏi khác liên quan đến bài viết, thì hãy để lại ý kiến của người tiêu dùng trong phần dưới gameviethot.com sẽ lời giải giúp bạn.