Đã khi nào chúng ta cài đặt một tệp ZIP đã được nén tất cả định hình là *.rar Hoặc là *.zip về mà lại bị lỗi quan yếu bung file ra được chưa?

Lỗi này thì bản thân tin là tương đối nhiều bạn bị rồi và biện pháp hạn chế thì cũng tương đối những và cũng rất dễ dàng và đơn giản, mặc dù không hẳn là ai ai cũng biết đâu nhé