Website gameviethot.com là sân nghịch giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi đem lại những hiểu biết, phần đông tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông và thông tin lẫn nhau những chiến thắng kỹ thuật new nhất. Để né những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan liêu đến thiết yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm vị trí trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài bác phải gồm nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..