hiện tại nay, hệ thống các văn phiên bản QPPL luôn có sự chuyển đổi theo thời gian. Vì thế, để dễ dàng trong câu hỏi tra cứu những văn bạn dạng và áp dụng các quy định lao lý về khu đất đai, Thư Ký nguyên lý xin trân trọng gửi mang lại Quý người sử dụng và Thành viên cục bộ các văn bạn dạng hướng dẫn dụng cụ Đất đai 2013 (còn hiệu lực hiện hành thi hành) tại bảng bên dưới đây.


*
Mục lục bài bác viết

 Toàn cỗ văn bản hướng dẫn cơ chế đất đai 2013

Loại văn bản

STT

Văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Ngày gồm hiệu lực

Nghị định

1

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

2

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

3

Nghị định 43/2014/NĐ-CP lý giải thi hành lý lẽ Đất đai

4

Nghị định 44/2014/NĐ-CP công cụ về giá đất

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, áp dụng đất trồng lúa

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định biện pháp về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị lý thuyết dẫn biện pháp đất đai

9

Nghị định 35/2017/NĐ-CP dụng cụ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước vào Khu tởm tế, Khu công nghệ cao

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

11

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lí lý, áp dụng đất trồng lúa

12

Nghị định 96/2019/NĐ-CP chính sách về khung giá đất

Thông tư

13

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về làm hồ sơ địa chính bởi Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

14

Thông bốn 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn liền với đất do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

15

Thông bốn 34/2014/TT-BTNMT phương tiện về xây dựng, quản lý, khai thác khối hệ thống thông tin đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên ban hành

16

Thông tứ 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, review đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

17

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT chính sách kỹ thuật thành lập phiên bản đồ hành chính các cấp do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

18

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMT giải đáp Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

19

Thông bốn 60/2015/TT-BTNMT cơ chế về nghệ thuật điều tra, reviews đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh ban hành

20

Thông tứ 33/2016/TT-BTNMT Định mức tài chính - chuyên môn điều tra, đánh giá đất đai do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

21

Thông bốn 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị kim chỉ nan dẫn vẻ ngoài đất đai và sửa thay đổi thông tư hướng dẫn thi hành nguyên tắc đất đai do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên ban hành

22

Thông tứ 25/2014/TT-BTNMT về bạn dạng đồ địa chính do Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh ban hành

23

Thông bốn 27/2018/TT-BTNMT điều khoản về thống kê, kiểm kê đất đai và lập phiên bản đồ thực trạng sử dụng đất.