Triệu chứng

Khi chúng ta tìm bí quyết lưu gameviethot.com Word 2011 mang đến Mac hoặc PowerPoint 2011 đến tài liệu Mac, chúng ta cũng có thể nhận được thông tin lỗi sau đây:


Bạn đang xem: Lỗi tên file không hợp lệ

Đây không hẳn là thương hiệu tệp hợp lệ. Hãy thử một hoặc nhiều thao tác làm việc sau: kiểm tra đường truyền để bảo vệ rằng nó đã làm được nhập đúng. Lựa chọn 1 tệp từ bỏ danh sách những tệp và thư mục.


"Ứng dụng bắt buộc mở tệp này. Tệp hoàn toàn có thể đang được sử dụng, tệp rất có thể không hòa hợp lệ, vận dụng tệp hoặc tên tệp rất có thể chứa các ký tự không phù hợp lệ. "


Xem thêm: Dải Đèn Led Rgb Phổ Thông Cấp Marine, Hướng Đẫn Làm Led Trái Tim Đa Màu Sắc Rbg

Nguyên nhân

Sự nắm này có thể xảy ra, nếu khách hàng đang nỗ lực lưu tệp bằng một ký tự chưa phù hợp lệ trong tên tệp. Một số cam kết tự có các mục đích quan trọng và chưa hợp lệ trong thương hiệu tệp. Ví dụ về những ký trường đoản cú này là: (lớn rộng dấu)/(dấu gạch men chéo) (dấu gạch chéo lùi): (dấu chấm phẩy) | lling

Nếu các bạn đã tìm cách thực hiện một cam kết tự không bình thường trong thương hiệu tệp (như được liệt kê trong phần nguyên nhân của bài viết này), hãy vứt bỏ nó ngoài tên tệp, rồi thử giữ tệp. Giả dụ tệp mà bạn đang tìm bí quyết mở gồm một cam kết tự không phù hợp lệ, hãy thay tên tệp, rồi thử mở lại. 


*
*
không thể mở tệp này "khi lưu hoặc mở một tài liệu/tệp Office đến Mac" href="mailto://?subject=T%C3%B4i%20ngh%C4%A9%20r%E1%BA%B1ng%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20quan%20t%C3%A2m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91i%E1%BB%81u%20n%C3%A0y%3A%20%22%C4%90%C3%A2y%20kh%C3%B4ng%20ph%E1%BA%A3i%20l%C3%A0%20t%C3%AAn%20t%E1%BB%87p%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87%22%20ho%E1%BA%B7c%20%22%22%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20%3C%3E%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20m%E1%BB%9F%20t%E1%BB%87p%20n%C3%A0y%20%22khi%20l%C6%B0u%20ho%E1%BA%B7c%20m%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%2Ft%E1%BB%87p%20Office%20cho%20Mac&body=%22%C4%90%C3%A2y%20kh%C3%B4ng%20ph%E1%BA%A3i%20l%C3%A0%20t%C3%AAn%20t%E1%BB%87p%20h%E1%BB%A3p%20l%E1%BB%87%22%20ho%E1%BA%B7c%20%22%22%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20%3C%3E%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20m%E1%BB%9F%20t%E1%BB%87p%20n%C3%A0y%20%22khi%20l%C6%B0u%20ho%E1%BA%B7c%20m%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%2Ft%E1%BB%87p%20Office%20cho%20Mac%20https%3A%2F%2Fgameviethot.com%2Fvi-vn%2Ftopic%2F-%C4%91%C3%A2y-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-l%C3%A0-t%C3%AAn-t%E1%BB%87p-h%E1%BB%A3p-l%E1%BB%87-ho%E1%BA%B7c-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-m%E1%BB%9F-t%E1%BB%87p-n%C3%A0y-khi-l%C6%B0u-ho%E1%BA%B7c-m%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-t%E1%BB%87p-office-cho-mac-ec27df1f-a5be-d536-68ff-68b6fb2b00ca">
*