Hiện ni trên thịtrườngcórất nhiềuthương hiệu thiết bị toànđạcđiện tửnhư: Leica, Topcon, Nikon, Sokia...Tuy nhiên uy tín máy toànđạc Leica luônđiđầuvềthương hiệu cũng nhưgiáthànhvàchấtlượng sảnphẩm. Hôm nay chúng tôi xin gửitớicácbạnbài: hương dẫn sửdụng nhanh vềdòngmáy Leica TC 405.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử leica flexline ts02

A/ KÝ HIỆU VÀ Ý NGHĨA:

Đo cùng ghi những giá trị về chu đáo và toạ độ... Vào bộ nhớ lưu trữ trong thiết bi.

Đo cùng hiển thị các giá trị về kỹ lưỡng và toạ độ...

Ghi những giá trị đang hiển thị vào bộ lưu trữ trong.

Hiển thị hoặc chuyển đổi các tham số hiệu chuẩn liên quan cho đo dài.

xem lại screen trước.

xem tiếp màn hình hiển thị sau.

Trạm máy.

Nhập số liệu (Số hoặc chữ từ bỏ bàn phím).

Đặt hướng khởi đầu.

cài đặt chế độ bù nghiêng (2 trục, 1 trục hoặc tắt bù).

tìm kiếm điểm đo, tram đồ vật hay Code.


độ cao gương.

chiều cao máy (Từ trung tâm mốc đến tâm máy). Toạ độ Y trạm máy.

Toạ độ X trạm máy.

Cao độ H trạm máy.

Toạ độ Y điểm đo.

Toạ độ X điểm đo.

Cao độ H điểm đo

*

*

CÂY THƯ MỤC

*

Trang 1

Các lịch trình ứng dụng:

- Khảo sát.

- đưa điểm kiến tạo ra thực địa.

- tập trung nghịch.

- Đo khoảng cách gián tiếp.

- Đo và tính diện tích.

- Đo chiều cao không cùng với tới.

- Xây dựng.

Cài đặt:

- Độ tương phản, những phím, góc, trục ...

- giờ đồng hồ “Pip”, chiều tăng góc quay, chiếu sáng thập tự, sưởi nóng màn hình.

- Định dạng số liệu ra theo GSI8/16, Mark1,2 bật và tắt bù không đúng số &nguồn điện

- setup đơn vị đo góc, đo cạnh, nhiệt độ độ, áp suất...

Cài đặt chính sách đo xa:

- chế độ đo xa.

- nhiều loại gương.

- Hằng số gương.

- Chiếu sáng thường xuyên điểm Laser.

- Bặt tắt tính năng đèn dẫn hướng.

*

Quản lý số liệu (Xem, soạn, sửa & xoá số liệu):

- Công việc

- Điểm cứng.

- Điểm đo.

- Mã địa vật.

- Xoá cỗ nhớ: Xoá từng JOB, điểm đo, điểm cứng hoặc xoá toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ.

- tin tức bộ nhớ.

*

Trang 2

Hiệu chuẩn sai số

- Hiệu chuẩn chỉnh sai số góc ngang

- Hiệu chuẩn sai số góc đứng

- tin tức giá trị hiệu chuẩn trước đó

Thiết để giao tiếp:

- Baudrate: 19200

- Databits: 8

- Parity: No Parity

- Endmark: CR/LF.

- Stopbits: 1

Truyền số liệu:

- tên công việc

- Dữ liệu

- Định dạng

Thông tin hệ thống:

- Pin

- ánh sáng thiết bị

- tháng ngày năm

- Thời gian.

B/ PHÍM và CHỨC NĂNG:

B.1> PHÍM < menu >

Nhấn phím < menu > tất cả hai trang với những nội dung sau:

F1 Programs

Chương trình ứng dụng.

F2 Settings

Cài đặt.

F5 EDM

Cài đặt những tham số liên quan đến đo xa

F4 tệp tin

Quản lý số liệu.

F1 Programs : các chương trình đo ứng dụng.

Program:

Surveying

Setting out

Free station

Tie distance

Area( Plan)

Remote height

Construction

Các công tác ứng dụng:

Khảo sát.

Chuyển điểm xây đắp ra thực địa.

Giao hội nghịch.

Đo khoảng cách gián tiếp.

Đo cùng tính diện tích.

Đo chiều cao không cùng với tới.

Xây dựng.

F2 Settings : setup thiết bị.

Settings:

Contrast, Trigger key, USERkey, V-setting, Tilt correction

Sector beep, Hz incrementation Reticle lllumin, DSP heater

Data output, GSI8/16, Mask1/2,Hz collimmation Auto-Off.

Min, Reading, Angle unit,distance unit, temperature,Pressure.

Càiđặt:

Độ tương phản, những phím, góc, trục ...

Tiếng “Pip”, chiều tăng góc quay, chiếu sáng thập từ bỏ tuyến, sưởi nóng màn hình

Định dạng số liệu ra ( theo GSI8/16, Mark1,2). Bật và tắt bù sai số với nguồn thiết bị.

Cài đặt đơn vị chức năng đo góc, đo cạnh, sức nóng độ, áp suất...

F3 EDM : thiết lập các yếu đuối tố liên quan đến đo xa.

*

EDM settings:

EDM- Mode

Prism type

Prism constant

ATMOS, PPM

Cài đặt chếđộđo xa

Chếđộđo xa

Loại gương.

Hằng số gương.

Vào những tham số: nhiệt độ áp suất… chỉ cần vào những tham số này khi đo với khoảng cách lớn > 5km

F4 File: xem soạn sửa và soá số liệu

*

*

File management:

Job

Fix points

Measurements

Codes

Quản lý số liệu (Xem, soạn, sửa với xoá số liệu):

Công việc

Điểm cứng.

Điểm đo.

Mã địa vật.

Initialize Memory

Memory Statistic

Xoá bộ lưu trữ (Xoá từng JOB, điểm đo, điểm cứng hoặc xoá cục bộ dữ liệu trong cỗ nhớ.

Thông tin cỗ nhớ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Nghe Lén Mini A8 Chi Tiết A Đến Z, Cách Sử Dụng Thiết Bị Định Vị Mini A8

F1 Adjust

Hiệu chuẩn chỉnh sai số

F2 COMM

Thông số đồ họa thiết bị nước ngoài vi

F3 Data Transfer

Truyền dữ liệu

F4 System Info

Thông tin hệ thống

Nhấn phímF1 Adjust: Hiệu chỉnh không nên số

Clibbrations:

Hz - Collimation

V-index

View Clibbration Data

Sai số:

Sai số góc ngang.

Sai số góc đứng.

Xem gía trị sai số góc ngang cùng góc đứngcủa lần hiệu chỉnh trước.

Nhấn phímF2 COMM: cài đặt các thông số kỹ thuật truyền giữa vật dụng TC và Leica Surevey Office bên trên PC

Chú ý: cần đặt chuẩn là: 19200 baud, 8 Databit, No Parity, 1 Stopbit, CR/LF

Communication:

Baudrate

Databits

Parity

Endmark

Stopbits

Thiết để giao tiếp:

Baudrate: 19200 (Tốc độ truyền...bis/giây)

Databits: 8 (Truyền dữ liệu triển khai với 8 bit dữ liệu).

ParNo Parity (Không soát sổ chẵn lẻ)

Endmark: CR/LF.

Stopbits: 1

B.2> PHÍM :

*Bạn có thể ấn định phím USER với các tính năng từ list các chức năng như sau:

1. LEVEL:

Chức năng bật và tắt bọt thuỷ năng lượng điện tử và dọi trọng tâm Laser.

2. LSRPNT:

Chế độ đo laser (Chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành với TCR)

3/ H-TRANS:

Chế độ đo điểm lý thuyết và chuyền cao độ.

4. CODE:

Mã điểm đo.

5. OFFSET:

Dịch chuyển khoảng cách theo một phía chuẩn.

6. DSTUNIT:

Thay đổi đơn vị chức năng đo cạnh (Us-ft, INT-ft, ft-in1/8, meter).

7. ANGUNIT:

Thay đổi đơn vị đo góc (Mil, gon, Độ cùng Độ phút giây).

8. LIGHT:

Bật tắt đèn điện màn hình.

Các download đặt:Menu > F2 > di vệt sáng sủa xuống dòng cần sử dụng phím◄► để đấn định tác dụng cho phím USER.

B.3> PHÍM FNC: Đây là phím chứa danh sách các chức năng đã được liệt kê trong phần Phím USER:

B.4> PHÍM ESC: tính năng thoát khỏi màn hình hội thoại hoặc chính sách soạn thảo quay trở lại mục trước đó.

C/ MỘT SỐ THAO TÁC THÔNG THƯỜNG:

1/ bật bọt thuỷ năng lượng điện tử với dọi trung ương Laser:

Cách 1: nhấn phím FNC ----> thừa nhận phím F1

Cách 2: dìm phím USER(Nếu đã đặt chức năng này rồi làm việc mục B.2)

2/ Xem cùng xoá dữ liệu:

Nhấn phím < menu > ----> dấn phím F4 < File>

a/ muốn xem, xoá cùng tạo bắt đầu công việc: nhấn phím F1 < JOB >

Xoá quá trình đang hiển thị: F1 < DELETE >

Tạo các bước mới: F3 < NEW >.

b/ hy vọng xem, xoá với tạo new điểm cứng: dấn phím F2

Tìm điểm cứng: F1 và gõ tên điểm cần tìm.

Xoá điểm sẽ hiện thị: F2

Tạo điểm cứng mới: F3

Sửa điểm cứng: F4

c/ ý muốn xem điểm đo: thừa nhận phím F3 < MEASUREMENTS >

Tìm điểm đo: F3 cùng gõ thương hiệu điểm đo nên tìm.

Xem toàn thể các điểm đo: F4

d/ muốn xem, xoá với tạo mới mã điểm đo: nhận phím -->F4 < CODES >

Xoá mã Codes hiện nay nhấn phím --> F4 < DELETE >

Tạo mới những mã điểm đo nhận phím --> F1

Tìm mã Codes điểm đo chuyển bé trỏ lên dòng < Find > với gõ thương hiệu mã bắt buộc tìm và nhấn phím

*
.

3/ đổi khác hằng số gương và cơ chế đo:

Cách 1: dìm phím < menu >----> F3 < EDM>

Thay đổi cơ chế đo tại dòng EDM Mode: IR-Fine

Thay đổi nhiều loại gương Prims Type : ROUND

Hằng số gương auto thay thay đổi tại Prims Const: 0 mm

RL - Prims chính sách đo tia laze có áp dụng gương với khoảng cách lớn.

IR - Fine chính sách đo hồng ngoại sử dung gương với độ chính cao.

IR - Fast cơ chế đo nhanh.

IR - Tape cơ chế đo mặt trời vào tấm phản xạ.

RL - Short chính sách đo khoảng cách bằng Laser ko gương.

RL - Track chính sách đo khoảng cách liên tục.

Cách 2: trên các màn hình hiển thị đo dìm phím F4để lật trang đến khi trên màn hình hiển thị (ở dòng dưới cùng) chữ EDMxuất hiện nhận phím tác dụng tương ứng và thay đổi như cách 1.

*

4/ biến đổi chế độ đo tia laze ó mặt trời (Có gương – không gương):

Cách 1: nhận phím FNC ----> F3 < RL/IR Toggle >

Cách 2: tại các màn hình hiển thị đo nhấn phím < F4 > để lật trang cho đến khi trên màn hình hiển thị (ở loại dưới cùng) chữ EDM xuất hiện nhấn phím F tương ứng và thay đổi như sau:

Thay đổi cơ chế đo tại chiếc EDM Mode: RL Short

Thay đổi một số loại gương Prims Type : RL

Hằng số gương tự động hóa thay thay đổi tại Prims Const: 0 mm

5/ Bật đặc điểm LASER liên tục:

Nhấn phím FNC ----> F4 < Lasserpointer >để tắt mở cơ chế chiếu laze liên tục.

D/ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐO ỨNG DỤNG THÔNG THƯỜNG:

1/ Chương trình điều tra - SURVEYING:

Vào chương trình<MENU>---><F1>--->F1<Surveying>

*

Các cách thực hiện:

Khai báo tên quá trình F1 < mix Job >

Khai báo trạm sản phẩm F2 < mix Station >

Khai báo điểm định hướng F3 < phối Orienstation>

Bắt đầu đo F4 < START>

Bước 1: Khai báo thương hiệu công việc

Nhấn phím F1( để vào để tên quá trình )---> tiếp tục nhấnF1< NEW > (để đặt tên quá trình mới)---> nhận phímF4< OK > nhằm hoàn tất bài toán đặt thương hiệu JOB.

Bước 2: Khai báo trạm máy

Nhấn phím F2<Set Station> để vào khai báo trạm máy---> NhấnF1< input đầu vào >để soạn tên trạm lắp thêm --> Nhập tuy vậy nhấn phím

*
---> thừa nhận phímF4< NEH >để nhập toạ độ trạm máy theo lắp thêm tự X- Y - H.---> sau khoản thời gian soạn song toạ độ trạm máy, gật đầu đồng ý nhấn phímF4< OK > .---> nhấn tiếp phímF1< INPUT> để nhập cao sản phẩm công nghệ tại dònghi: ........m

Nhập tuy vậy chiều cao máy thừa nhận tiếp phím F4< OK > để xong khai báo trạm máy.

Bước 3: Khai báođiểmđịnh hướng

Nhấn phím F3<Set Orientation> nhằm vào khai báo góc kim chỉ nan (Phương vị), bao gồm 2 giải pháp nhập góc lý thuyết (Tuỳ vào số liệu đã có, lựa chọn 1 trong 2 giải pháp sau):

Cách 1: Đã biết góc định hướng hoặc đặt một góc bất kỳ.

F1 < Manual Angle Setting>

Nhập góc phương vị tại loại Brg:

Cao gương tại mẫu Hr:

Tên điểm kim chỉ nan trạm vật dụng tại dòng Point:

Muốn “quy 0” góc định hướng nhấn phím F1

Cuối cùng ngắm lại đúng đắn điểm kim chỉ nan và nhận phím F3 < REC >để ghi lại góc lý thuyết (phương vị) trạm máy vẫn đặt,.

*

Ấn phímF4 < START> để tiến hành đo đạc chi tiết.

Cách 2: Đã biết toạ độ điểm định hướng.

F2 < Coordinates>để vào toạ độ điểm định hướng.

Góc triết lý được giám sát và đo lường từ toạ độ điểm trạm máy với toạ độ điểm lý thuyết (Toạ độ điểm triết lý được nhập bằng tay hoặc auto đựơc kích hoạt từ bộ lưu trữ của vật dụng nếu như đặc điểm đó đã gồm sẵn trong cỗ nhớ).

Tại loại BS nhập thương hiệu điểm định hướngthông qua phím F1< đầu vào > , nhập tuy nhiên nhấn phím

*
để chấp nhận.

Nếu điểm đang nhập không kiếm thấy trong bộ lưu trữ của máy, sản phẩm công nghệ sẽ auto kích hoạt chính sách nhập toạ độ XYH bằng tay thủ công thông qua phím F4

Nhập kết thúc X - Y - Znhấn phímF4< OK >.Ngắm chính xác lại điểm lý thuyết và nhấn phím F3 < REC >để máy thống kê giám sát góc định hướng (phương vị). Nếu sản phẩm hỏi: Do you want khổng lồ take additional mesurement ? ta nhận phím F4 để chấm dứt khai báo góc định hướng.

*

Ấn phímF4 < START> để thực hiện đo chi tiết.

2/ công tác chuyển điểm thiết kế ra thực địa - SETTING OUT:

Vào công tác < MENU> ---> <F1> ---> F2<SETTING OUT >

Các bước khai báo trạm máy, góc kim chỉ nan tương từ bỏ như chương trình đo khảo sát – SURVEYING từ cách 1 đến cách 3

Bước1: Khai báo tên các bước F1 < set Job >

Bước 2: Khai báo trạm máy F2 < set Station >

Bước3: Khai báo điểm lý thuyết F3 < mix Orienstation >

Bắt đầu đo F4< START>

- Tại screen STAKE OUTđưa vệt sáng sủa xuống mẫu PtIDdùng phím◄►để chọn điểm cần chuyển ra phía bên ngoài thực địa.

- vào trường hợp điểm cần chuyển không tồn tại trong bộ nhớ, gửi vệt sáng sủa lên cái Searchđể nhập tên điểm. Ví như điểm đã tất cả trong bộ nhớ máy sẽ tự động kích hoạt, nếu không tồn tại trong cỗ nhớ, máy sẽ yêu cầu nhập toạ độ X- Y - Z của vấn đề cần chuyển, nhập xong xuôi XYZ dấn phím F4 .

- sử dụng phím F2 < DIST > để xác định vị trí vấn đề cần bố trí, vị trí điểm cần bố trí được mô tả thông qua màn hình hiển thị STAKE OUT như sau:

*

Diff . Hz: Góc dịch

Nếu góc dịch với giá trị + thì quay đồ vật sang nên đến lúc góc Hz = 0000’00”

Nếu góc dịch với giá trị - thì quay thứ sang trái cho đến lúc góc Hz = 0000’00”

Diff .

*
: khoảng dịch theo chiều dài:

Có giá trị (+) nếu điểm gửi nằm xa hơn điểm ngắm hiện nay tại.

Có giá trị (-) nếu điểm chuyển nằm ngay sát hơn điểm ngắm hiện nay tại.

d

*
: khoảng tầm dịch theo hướng cao

3/ chương trình đo hội tụ nghịch - không lấy phí STATION:

Chương trình này cho phép xác định toạ độ điểm trạm máy trải qua ít nhất 2 điểm sẽ biết toạ độ.

Vào chương trình < thực đơn > --->F3 < free Station >

*

Bước 1:F1 < phối Job >Đặt tên công việc.

Nhấn F1 < NEW >(để để tên các bước mới)

Để hoàn tất câu hỏi đặt tên JOB nhấn phím F4 < OK >

Bước 2:F1 < mix Accuracy limit > thiết lập mức giới hạn gật đầu độ chính xác điểm giao hội.

Tình trạng Status: Off nếu như không muốn để mức đúng đắn điểm cha trí. On nếu đặt muốn đặt mức đúng mực điểm ba trí.

Std.Dev.North : Mức sai lệch X.

Std.Dev.East : Mức sai lệch Y.

Std.Dev.Height : Mức xô lệch Z(H).

Std.Dev.Angle : Mức lệch lạc góc ngang.

​Ý nghĩa của tác dụng này: Nếu cài đặt độ đúng mực điểm sắp xếp với những tiêu chuẩn sai lệch: ∆X ≤ 3mm, ∆Y≤ 3mm, ∆Z (H) ≤ 3mm... Nếu sau khi máy giám sát và đo lường giao hội mà sai số điểm giao hội nghịch (Trạm máy) to hơn 3mm so với định hướng thì máy sẽ có được cảnh báo để người tiêu dùng biết.

Bước 3: F4 < START > bắt đầu đo

Đặt tên trạm sản phẩm công nghệ tại loại Station:

Khai báo chiều cao máy tại chiếc Hi:

Nhập song đồng ý nhấn F4

Bước 4: Nhập thương hiệu điểm cùng toạ độ ít nhất hai điểm đã biết toạ độ.

Nhập tên điểm sản phẩm nhất, trong cỗ nhớ, còn nếu như không máy kích hoạt chính sách nhập toạ độ bởi tay.

Nhập thương hiệu điểm tại loại PtID:

Nhấn phím F3 để đồng ý tên điểm đồ vật nhất.

*

Nhấn phím F3 < ALL > đo điểm máy nhất.

Nhấn phí, F2 để nhập điểm thứ hai (tương từ như điểm thứ nhất)

Nhập song thường xuyên đo bằng phím F3 < ALL > để đo điểm vật dụng hai.

Cuối thuộc nhấn phím để máy tính xách tay và hiển thị điểm trạm máy.

4/ Đo và tính diện tích s - AREA (PLAN) :

*

Vào chương trình < menu >--->< F1 >--->< Page >--->< F2 >

Các bước khai báo (Tương từ bỏ như lịch trình đo ngơi nghỉ trên)

Bước 1:Khai báo tên quá trình F1 < mix Job >

Bước2: Khai báo trạm máy F2 < phối Station >

Bước3:Khai báo điểm kim chỉ nan F3 < mix Orienstation >

Bước4:Bắt đầu đo F4 < START>

hấn phím F3 < ALL > để tiến hành đo điểm đo thức nhất, vật dụng sẽ tự động hóa tăng số điểm đo, lúc đo được từ bỏ 3 điểm trở đi máy sẽ báo diện tích tại mẫu Area ....m2 .

Khi muốn biết diện tích s của một hình bằngcách nhấn vào phímF2 < RESULT > máy đã thông báo: diện tích - Chu vi của hìnhđa giácđãđo.

E/ NÊN tải MÁY TOÀNĐẠCĐIỆN TỬ LEICAỞĐÂU?

Trên thị trường hiện nay có không hề ít model sản phẩm công nghệ toàn đạc điện tử Leica được quý khách hàng ưa chấp thuận như: Leica FlexLine TS10, Leica FlexLine TS07, Leica FlexLine TS03…Cónhữngcâu hỏiđặt ra đến khách hàngtrướckhi thiết lập máy như:nênmua sản phẩm tại đâu, chỗ nàocó chế độ bh tốt nhất.

Công ty Trắc địa phiên bản đồ THC từ hào là đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ các thành phầm chính hãng tương quan tới công tác làm việc trắcđịa trên Việt Namnhư:Máy toànđạcđiện tử,máy thuỷ bình,máy GPS 2 tần số, thiết bị cất cánh chụp….