Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (690.64 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử geomax

Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t HpHNG doanh nghiệp NHANH GEOMAX ZTS HNG dn S DNG cấp tốc MY TON C ZTS600 / ZOOM20 & 30 GEOMAX 1. Cam kết hiu v ý ngha Đo v ghi những giá trị về góc, cạnh v toạ độ vo bộ lưu trữ trong. Đo và hiển thị những giá trị về tinh tế v toạ độ, phụ vương ghi vo bộ nhớ . Ghi các giá trị sẽ hiển thị vo bộ nhớ trong. Hiển thị hoặc chuyển đổi các thông số hiệu chuẩn liên quan đến đo di. xem xét lại mn hình trc . coi tiếp mn hình sau. Trạm máy. Đặt hng khởi đầu. Ci đặt cơ chế bù nghiêng (2 trục, 1 trục hoặc tắt bù). tìm kiếm điểm đo, trạm trang bị hay Code.


chiều cao gng. chiều cao máy (Từ trung tâm mốc đến trung khu máy). Toạ độ Y trạm máy. Toạ độ X trạm máy. Cao độ H trạm máy. Toạ độ Y điểm đo. Toạ độ X điểm đo.
Cao độ H điểm đo. khoảng cách nghiêng. | Chênh cao. khoảng cách ngang 2. S dng nhng im thông thường ca bn phớm Bn phớm 3.Những phím cố định 4.Những phím nhập dữ liệu 5.Phím dịch chuyển 6.Các phím tính năng từ F1 đến F4 7.Các phím mềm theo tác dụng Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp MN HèNH a. Title của mn hình b. Mẫu lựa chọn, trng có hiệu lực hiện hành
c. Tình trạng của các biểu tng d. Những trng e. Các phím mềm (Phím tác dụng thay đổi) S DNG MN HèNH MAIN thực đơn 1- Survey Chng trình đo nhanh (Mn hình cơ bản) 2- Programs các chng trình đo ứng dụng 3- File thống trị dữ liệu trong đồ vật Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp 4- Data Tran Truyền số liệu 5- Settings Ci đặt cấu hình 6- Adjust Hiệu chỉnh
4. MT S THAO TC THễNG DNG 4.1 Bt bt thy in t v di tõm Laser: dìm phím FNC > nhấn phím F1 Level/Plummet. 4.2 coi v xúa d liu Vo Main menu / vo tiếp tệp tin a/ Munn xem, xúa v khổng lồ mi cụng vic : dìm phím F1 < JOB > 1- Xoá công việc đang hiển thị: F1 < DELETE > 2- Tạo quá trình mới: F3 < NEW > b/ Mun xem, xúa v khổng lồ mi yên cng : nhận phím F2 1- search điểm cứng: F1 v gõ tên vấn đề cần tìm. 2- Xoá điểm sẽ hiện thị: F2 3- tạo ra điểm cứng mới: F3 4- Sửa điểm cứng: F4 c/ Mun xem im o: dìm phím F3 < MEASUREMENTS > 1- tìm kiếm điểm đo: F3 v gõ thương hiệu điểm đo đề xuất tìm. 2- coi ton bộ các điểm đo: F4 d/ Mun coi ,xúa v lớn mi mó lặng o: nhấn phím > F4 < CODES > 1- Xoá mã Codes hiện nay nhấn phím > F4 < DELETE > 2- tạo thành mới những mã điểm đo thừa nhận phím > F1 3- tìm kiếm mã Codes điểm đo chuyển con trỏ lên loại < Find > v gõ thương hiệu mã phải tìm v thừa nhận phím Enter . 4.3 nạm i loi gng ,hng s gng v ch o 2. Vo Settings 3. Vo tiếp EDM Settings Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp
Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t HpCụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp chuyển đổi chế độ đo tại dòng: EDM Mode: IR-Fine chuyển đổi loại gng: Prims Type : Round Hằng số gng tự động thay đổi tại: Prism Const: 0.0 milimet Mt s ch o xa : IR-Fine. Chính sách đo với gng tiêu chuẩn. IR-Fast cơ chế đo cấp tốc vi gng cùng với độ đúng đắn giảm. IR-Tracking chế độ đo khoảng cách liên tục vo gng. IR-Tape cơ chế đo mặt trời vo tấm phản nghịch xạ. RL- Standard chính sách đo laser với gng chuẩn. RL- Track chế độ đo laser thường xuyên RL- Prism cơ chế đo tia laze vo gng với khoảng cách lớn bí quyết 2: Tại các mn hình đo dấn phím F4 để lật trang cho đến khi trên mn hình (ở mẫu dới cùng) chữ EDM xuất hiện nhấn phím tác dụng tng ứng v biến đổi nh cách 1. 5. MT S CHNG TRèNH O THễNG DNG 5.1 Surveying: Kho sỏt 1. Trên mn hình Main thực đơn 2. Vo Programs. 3. Bấm F1 lựa chọn Surveying

Xem thêm: Tiếu Ngạo Vng: Hướng Dẫn Chơi Tiếu Ngạo Giang Hồ Game Pc, Tiếu Ngạo Giang Hồ

CC BC THC HIN CễNG VIC Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpBc 1 - Khai báo tên quá trình F1 < set Job > Bc 2 - Ci đặt thông số trạm sản phẩm công nghệ F2 < set Station > Bc 3 - Ci đặt hng nhìn F3 < mix Orientation > Bc 4- bắt đầu đo F4 < Start > Bc 1: dấn phím F1 (để khai báo thương hiệu công việc). Để để tên các bước mới dìm F1 New . Đặt thương hiệu Job. Dứt nhấn phím Enter . Nhấn phím F4 OK nhằm kt thỳc câu hỏi đặt thương hiệu JOB. Bc 2: thừa nhận phím F2 set Station ci đặt thông số kỹ thuật trạm máy: Đặt tên trạm máy. Thừa nhận ENH để nhập toạ độ trạm máy. Dứt nhấn OK. Hi: Nhập chiều cao máy. Bc 3: thừa nhận F3 set Orientation nhằm ci để hng ngắm. Cú 2 cỏch ci t hng ngm xuất xắc gi l nh hng trm mỏy mặc dù thuc vo s liu ó cú, chn 1 trong 2 cỏch sau õy . Cỏch 1: Khai báo theo góc phng vị F1 < Manual Angle Setting >. - Nhập góc tại loại Brg :
Chương trình này được cho phép xác định tọa độ điểm trạm máy thông qua ít tuyệt nhất 2 điểm đang biết tọa độ . 1. Vào lịch trình Main menu 2. Vào Programs 3. Bấm F3 vào không tính tiền Station quá trình thực hiện: cách 1- Khai báo tên công việc F1 < mix Job > cách 2- Đặt giới hạn độ đúng chuẩn F2 < mix Accuracy limit > bước 3 - ban đầu đo F4 < START> bước 1: F1 < set Job > §Æt tªn c«ng viÖc. Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t HpNhấn F1 NEW (để đặt tên các bước mới) Để hon tất câu hỏi đặt thương hiệu JOB dìm phím F4 < OK > . Bc 2 : F2 < phối Accuracy limit > thiết lập mức giới hạn đồng ý độ đúng chuẩn điểm tụ họp : - Status : tùy chỉnh cấu hình hoặc không tùy chỉnh thiết lập giới hạn không đúng số. - Std.Dev.North : Giới hạn xô lệch toạ độ theo trục X. - Std.Dev.East : Giới hạn lệch lạc toạ độ theo trục Y. - Std.Dev.Height : giới hạn sai độ cao. - Std.Dev.Angle : Giới hạn sai lệch góc. ý ngha chc nng ny: Nếu setup độ đúng chuẩn điểm bố trí với các
tiêu chuẩn chỉnh sai lệch: X 3mm, Y 3mm, Z (H) 3mm Nếu sau khi máy đo lường và thống kê giao hội m không nên số điểm giao hội nghịch (Trạm máy) lớn hơn 3mm so với lý thuyết thì máy sẽ sở hữu được cảnh báo để ngi thực hiện biết. Bc 3: F4 < START > bước đầu đo Đặt tên trạm sản phẩm công nghệ tại loại Station: Khai báo chiều cao máy tại dòng Hi: Nhập dứt chấp nhận thừa nhận F4 Nhập thương hiệu điểm v toạ độ ít nhất hai điểm vẫn biết toạ độ. Nhập tên điểm trước tiên tại loại PtID. Liên tục nhấn OK nếu không tồn tại trong bộ lưu trữ máy đã kích hoạt chính sách nhập toạ độ bằng tay: nhấn phím F3 để nhập toạ độ điểm đầu tiên rồi OK. Ngắm trang bị vo điểm 1 rồi dấn phím F3 < ALL > đo điểm thiết bị nhất. Dấn phím, F2 để nhập điểm thứ hai (tng từ bỏ nh iểm máy nhất) Nhập hoàn thành tiếp tục đo bằng phím F3 < ALL > để đo điểm vật dụng hai. Nhận phím F1 nhằm máy thống kê giám sát v hiển thị sai số, đồng ý chọn YES, không chấp nhận chọn NO. Bấm YES , mn hình hiển thị toạ độ điểm trạm máy. ở đầu cuối nhấn phím F4 < OK > để chấp nhận toạ độ tính toán. 5.4 o v tớnh din tớch AREA và VOLUME: Chơng trình tính diện tích AREA và VOLUME có thể chấp nhận được tính diện tích của một đa giác (có tối đa 50 đỉnh) tạo thành bởi những điểm được nối với nhau bằng các đoạn thẳng. Những điểm rất có thể đợc đo,lựa chọn từ bộ lưu trữ hoặc nhập vo từ bỏ bn phím. Khi sẽ đo đc từ bố điểm trở lên, diện tích s của hình sẽ được tính toán hiển thị ngay lập tức trên mn hình. 1. Vo chng trình Main thực đơn 2. Vo Programs lựa chọn Page2/3 3. Bấm F2 vo Area&Volume . Cỏc bc thc hin:
Bc 1- Khai báo tên các bước F1 < mix Job > Bc 2- Ci đặt thông số trạm lắp thêm F2 < set Station > Bc 3- Ci đặt góc định hớng F3 < mix Orientation > Bc 4- bắt đầu đo F4 < START> Bc 1: Bc 1, Bc 2, Bc 3 lm tng tự nh phần 5.1. Bc 4: Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t HpCụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpNhấn phím F4 < START> để ban đầu đo: Đặt tên điểm đo thứ nhất tại cái PtID Vo cao gng điểm ny tại loại hr nhận phím F1 nhằm tiến hnh đo điểm đo thức nhất, đồ vật sẽ tự động tăng số điểm đo, khi đo đc từ 3 điểm trở lên trên máy sẽ báo diện tích tại dòng A 2D mét vuông vaứ làm ra thửa khu đất ngay bên trên maứn hình. Khi mong biết diện tích của một hình, ta thừa nhận vaứo phím F3 máy đã thông báo: diện tích - Chu vi của hình nhiều giác sẽ đửụùc đo. Để đo diện tích hình bắt đầu chọn F1 , thêm điểm đo vo hình nhấn F4 < AddTg> * Cũng hoàn toàn có thể xác định diện tích từ những điểm đã gồm sẵn trong bộ nhớ lưu trữ của máy: tại mn hình đo AREA và VOLUME dìm phím F4 lật đến những lựa chọn tại vị trí F1 < các mục >, vo về tối thiểu 3 điểm trong danh sách để máy vi tính diện tích.
VD: ao ước tính diện tích hình nhiều giác từ các điểm A1, A6, A7, A9 đã bao gồm sẵn trong bộ lưu trữ của máy. F1 < menu > lựa chọn điểm A1 > F4 < OK > F1 < danh mục > lựa chọn điểm A6 > F4 < OK > F1 < list > chọn điểm A7 > F4 < OK > F1 < list > chọn điểm A3 > F4 < OK > sản phẩm công nghệ sẽ tự động hiển thị diện tích khi vo được từ 3 điểm trở lên. 5.5 Chng trỡnh o cao khụng vi ti - REMOTE HEIGHT Chng trình cho phép xác định độ cao từ phương diện đất tới điểm không thể tiếp cận thẳng nh chiều cao của gầm cầu, độ võng của đng dây điện, 4. Vo chng trình Main thực đơn 5. Vo Programs lựa chọn Page 2/3 6. Bấm F3 vo Remote Height Cỏc bc thc hin : Bc 1- Khai báo tên quá trình F1 < phối Job > Bc 2- Ci đặt thông số trạm sản phẩm công nghệ F2 < set Station > Bc 3- Ci đặt điểm định hng F3 < mix Orientation > Bc 4- ban đầu đo F4 < START> Bc 1: Bc 1, Bc 2, Bc 3 lm tng trường đoản cú nh phần 5.1. Bc 4: dìm phím F4 STARTđể ban đầu đo: Vo thương hiệu điểm đo tại chiếc Point1: Vo chính xác chiều cao gng tại dòng Hr: sau khoản thời gian đo điểm trước tiên máy sẽ thông báo : khoảng cách từ máy tới điểm đo đầu tiên. độ cao điểm ko với cho tới (Theo lý thuyết). Height chiều cao điểm ko với cho tới (Theo thực tế). Khi ngắm ống kính về điểm ko với tới máy vẫn báo độ du lịch đó. Chỳ ý: cn o chớnh xỏc chiu cao gng v v trớ t gng .
Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp HNG dn SD CHNG TRèNH TRT S LIU MY TON C GeoMax GeoMax Geo Office V2.0 I, CI T PHN mm : - bên trên đĩa CD của hãng sản xuất ta vo thbmụcbGeoMax GGO Tools (English): B1: Chạy file setup , lộ diện bảng sau: B2: chọn Next để liên tục quá trình ci đặt . B3: chọn FINISH để ngừng quá trình ci đặt. Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpCụng ty tnhh t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty trách nhiệm hữu hạn t Hp Cụng ty tnhh t HpII, Trỳt s liu t mỏy ton c vo mỏy tớnh : B1: Ci đặt thông số kỹ thuật truyền dữ liệu cho đồ vật ton đạc:
- trường đoản cú Main menu vo mục Settings, chọn Communication Setting: B2: liên kết máy ton đạc với laptop qua cáp trút số liệu. B3: Khởi đụng chng trình GEOMAX Geo office tools . Chọn Tools .