I. Giới thiệu

Datatables cung cấp cho chúng ta tìm kiếm nhanh, phân trang, sắp xếp, v.v.Nó tìm các record thông qua eloquent model bằng cách sử dụng ajax query.Để có thể sử dụng được datatables các bạn cần có những kiến thức cơ bản liên quan tới: M-V-C.

Đang xem: Hướng Dẫn Sử Dụng Data Table 1 Biến

II. Cài đặt và sử dụng

Trong phần này mình đơn giản sẻ chia thành 3 phần cơ bản chính cần quan tâm:Server Side Package: laravel-datatables để xử lý server-side những dữ liệu mà datatables cần khi gọi j
Query Plugin via AJAXClient Side Library: sử dụng datatables để hiển thị dữ liệu từ máy chủ đến view của bạn.Laravel Models: Tạo model post và comment để sẵn sàng cho việc chạy demo.

1. Install laravel-datatables

Chúng ta sử dụng composer để cài đặt packet này. Sử dụng câu lệnh bên dưới.

$ composer require yajra/laravel-datatables-oracle:”~8.0″Để có thể sử dụng được chúng ta phải khi báo provider cho chúng trong file: config/app.php”providers” => < ..., YajraData
TablesData
Tables
Service
Provider::class,>”aliases” => < ..., "Data
Tables” => YajraData
TablesFacadesData
Tables::class,>

2. Initialize the views with datatables assets

Chúng ta sẽ thêm cdn của datatables vào view để đảm bảo rằng không có js hoặc css nào bị chết.

Xem thêm: Dota 2: hướng dẫn farm rừng hiệu quả ở phiên bản 6, mẹo farm rừng cực hay với nhiều hero trong dota 2

3. Laravel Models

Tạo model Post và Comment cho việc demo dữ liệu. Phần này mình đã để cập ở đoạn đầu:has
Many(Comment::class); } public function user() { return $this->belongs
To(User::class); }}belongs
To(Post::class); } public function user() { return $this->belongs
To(User::class); }}

4. Xử lý dữ liệu từ server về view thông quá Ajax

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo 1 route trong routes/web.php để phục vụ cho quá trình truyền nhận dữ liệu.Việc này xử lý khá đơn giản các bạn có thể tham khảo bên dưới:Route::get(“ajax/posts”, “AjaxPost
Controller
index”)->name(“ajax.posts.index”);Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần quan trọng hơn đó là xử lý dữ liệu cần phải gửi về cho view.Mình sẽ tiến hành trả về cho view dữ liệu liên quan tới Post, Comment và User.Tiến hành sử dụng thuộc tính add
Column của datatables để thêm 2 trường mới: user_name và comments_num phục vụ cho tối ưu dữ liệu trả về.with(“comments”, “user”)) ->add
Column(“user_name”, function($row){ return $row->user->name; }) ->add
Column(“comments_num”, function($row){ return $row->comments->count(); }) ->make(true); }}Như vậy cơ bản chúng ta đã xử lý xong phần server-side truyền dữ liệu xuống view mà mình đã đề cập ở phần 1.

5. Hiển thị dữ liệu từ server lên view

Cơ bản đầu tiên thì chúng ta vẫn cần phần khung xương html để hiển thị cái table dữ liệu.

Xem thêm: Top 10 trò chơi team building vui nhộn, dễ chơi nhất, game teambuilding

# Title User Id Comments Number

Tiếp theo là phần lấy dữ liệu từ server, chúng ta sẽ dùng ajax để tiến hành lấy dữ liệu:$(document).ready( function () { $(“#demo_table”).Data
Table({ “processing”: true, “server
Side”: true, “ajax”: “{{ route(“ajax.posts.index”) }}”, “columns”: < { "data": "id" }, { "data": "title" }, { "data": "user_name" }, { "data": "comments_num" }, > });} );À còn 1 phần cần quan trọng cần lưu ý đó là:Khi các bạn khai báo các thẻ trong HTML thì trong phần JS call ajax để lấy dữ liệu các bạn phải chú ý đến thứ tự của chúng để đảm bảo cho việc hiển thị dữ liệu của bạn được chính xác.Tiếp theo là cdn mình đã đề cập ban đầu. Nếu table của bạn không hiển thị hoặc không có hiệu ứng hãy kiểm tra lại phần thêm cdn này đã có thêm chưa nhé.Cuối cùng nếu bạn không gặp phải vấn đề gì thì sẽ có kết quả như thế này với điều kiện là trong database của bạn phải có dữ liệu nhé

*

6. Chia sẻ

Lời cuối của bài cám ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết của mình.Nếu bạn thấy có ích xin hãy share cho những người cần đến nó nhé.Phía dưới là 1 số nguồn mình đã tham khảo để hoàn thành bài viết:

A Wedding Dress Leads To A Revenge Fuck
Busty chick removes black bra and blows rock solid cock
Young busty blonde gets fucked
toggle navigation

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *