Scripts Auto VLBS là gì?

Là 1 đoạn mã thực hiện 1 công dụng theo ý muốn bạn viết, nhằm mục đích triển khai các hành động trong game nhưng mà chưa phải tốn công sức cliông chồng bằng tay tốt phải ngồi vào acc trong lúc bận công việc. Chẳng hạn rất có thể làm cho 5000 event pháo tuyệt bánh mà lại không cần phải mất tí sức như thế nào, hay khui 1 rương nguyên liệu bằng tay cho sáng mai cũng không xong