Bạn vẫn nghe các về Stored Procedure vào SQL tuy nhiên lại chưa viết biện pháp tạo Stored Procedure SQL. Ngày từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mày mò về phương pháp tạo một Stored Procedure vào SQL cụ thể ngay nhé!

Cách tạo thành Stored Procedure trong SQL

1. Stored Procedure là gì?

Một stored procedure SQL (viết tắt là SP) là một bộ sưu tập các câu lệnh SQL và những logic lệnh SQL được biên dịch và tàng trữ trong đại lý dữ liệu. Stored procedures vào SQL mang lại phép chúng ta tạo những truy vấn SQL để được tàng trữ và tiến hành trên sản phẩm công nghệ chủ. Stored procedures có thể cũng được lưu trữ và áp dụng lại.

Bạn đang xem: Procedure (thủ tục) trong sql server

Mục đích thiết yếu của Stored Procedure là ẩn những truy vấn SQL thẳng từ code và nâng cấp hiệu suất của cơ sở dữ liệu khi thực hiện các lệnh SELECT, UPDATE, DELETE.

Bạn có thể tạo với khởi chạy Stored Procedure sử dụng Object Explorer vào SQL hệ thống hoặc sử dụng SQL server Management Studio.

2. Tại sao chúng ta sử dụng phối NOCOUNT ON trong một Stored Procedure?

SET NOCOUNT ON là một trong dòng mã được sử dụng trong SQL để không trả về giá trị cho một số trong những lượng mặt hàng nào đó trong khi triển khai truy vấn.Nó có nghĩa là không được tính toán.

Và khi bạn SET NOCOUNT OFF thì các câu truy hỏi vấn sẽ ảnh hưởng đến quý giá của tất cả các hàng.

3. Có bao nhiêu vẻ bên ngoài Stored Procedure?

Có 2 kiểu gồm sẵn của Stored Procedure vào SQL server đó là:

Người sử dụng định nghĩa Stored ProcedureStored Procedure hệ thống3.1. Người tiêu dùng định nghĩa Stored Procedure

Người cần sử dụng định nghĩa Stored Procedure được tạo vị những nhà cải cách và phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người dân quản trị các đại lý dữ liệu. Các SP này đựng được nhiều hơn 1 câu lệnh SQL để chọn, cập nhật hoặc xóa các bạn dạng ghi từ các bản ghi cơ sở dữ liệu. Người dùng định nghĩa SP là láo lếu hợp của các lệnh DDL ( Data Definition Language – ngữ điệu định nghĩa dữ liệu) và DML ( Ngôn ngữ thao tác dữ liệu).

Các SP người tiêu dùng định nghĩa được phân loại thêm thành 2 kiểu:

T-SQL stored procedures: T-SQL (Transact SQL – SQL giao dịch) là những SP nhân với trả về những tham số. Các quy trình SP truy hỏi vấn như thêm, cập nhật, xóa hoặc không có tham số. Đây là một trong những cách thịnh hành nhất nhằm viết SP trong SQL Server.CLR stored procedures: CLR (Common Language Runtime) SPs được viết trong một CLR dựa trên ngữ điệu lập trình như C# hoặc VB. NET với được xúc tiến bởi .NET Framework.3.2. Stored Procedure hệ thống

Stored procedures khối hệ thống được tạo thành và triển khai bởi SQL Server mang lại các chuyển động quản trị trang bị chủ. Người phát triển thường không thể ảnh hưởng tác động được lên SP hệ thống.

3.3. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu SQL Server

Đăng nhập vào cơ sở tài liệu SQL để bạn cũng có thể đạt được hồ hết điều sau:

Cách chế tạo ra một truy vấn vấn SELECT dựa trên Stored Procedure cơ mà trả về tất cả các bạn dạng ghiCách tạo thành một tham số dựa trên truy vấn SELECT Stored Procedure cơ mà trả về các bản ghi dựa trên những tham sốCách sinh sản một truy vấn INSERT dựa trên Stored ProcedureCách tạo một truy tìm vấn UPDATE dựa vào Stored ProcedureCách tạo nên một truy tìm vấn DELETE dựa trên Stored Procedure

Đăng nhập vào SQL hệ thống với tên máy chủ của bạn.


*
Khởi động SQL lên nhập tên sever – server name

Bạn hãy đưa sang tên sản phẩm công nghệ chủ của người tiêu dùng từ hình trên.

Ví dụ: trên trang bị chủ của chính bản thân mình là “LAPTOP-TSLTAQL8CHINH”.


Chọn database của công ty cần thao tác

Phần Stored Procedure phía bên trong mục DataBase >> Một cơ sở dữ liệu của khách hàng >> Programmability >> Stored Procedures.

SP trống sẽ tiến hành tạo như hình sau:

*

Mẫu trống được sẽ tạo vày SQL Server cho một SP đã trông như sau. Lệnh CREATE PROCEDURE SQL được thực hiện để sinh sản một SP, tiếp sau là tên của SP cùng tham số của nó. Vùng BEGIN cùng END được thực hiện để định nghĩa truy vấn cho việc hoạt động. Đây là nơi bạn sẽ viết những truy vấn SELECT, UPDATE, INSERT, hoặc DELETE.


Khung code mẫu mã này là nơi bạn cũng có thể tạo Stored Procedure trong SQL

4. Làm sao để viết phản hồi trong SQL Server?

Bạn tất cả thể comment trong SQL server theo các cách sau:

Hai dấu “ // ” để tạo bình luận trên 1 dòngBắt đầu với /* …. Và chấm dứt với */ cho phản hồi nhiều dòng.

5. Quy cầu đặt tên cho những Stored Procedure là gì?

Chúng ta đề xuất tuân theo chuẩn quy mong đặt tên.

Với SP người dùng định nghĩa, quy tắc đánh tên được khuyến nghị là thêm một vài tiền số vào SP của bạn.

spstpstp_udstpudstp_

Việc đặt tên theo cơ chế là để xác định các đối tượng. Bằng câu hỏi thêm những tiền tố này vào tên, bạn cũng có thể xác xác định rõ rành đối tượng đó là một trong những SP.

Xem thêm: Hướng Dẫn Và Một Số Lưu Ý Khi Cài Office Cho Mac, Hướng Dẫn Cài Đặt Office 2016 Trên Macbook

6. Làm sao để tạo một Stored Procedure để lựa chọn dữ liệu xuất phát điểm từ 1 từ một bảng cơ sở dữ liệu sử dụng câu lệnh truy hỏi vấn SELECT?

6.1. Sản xuất một bảng đại lý dữ liệu

Đầu tiên, bạn cũng có thể tạo và thực hiện một vài ba SP, bọn họ cần một bảng cửa hàng dữ liệu.

Mình sẽ tạo nên một bảng cửa hàng dữ liệu mang tên là “tblMenbers” sử dụng. Như bạn cũng có thể thấy, bảng của bản thân có 4 cột trên cột thứ nhất có hình dáng IDENTITY. Khi bảng được tạo, hãy mở bảng ra với thêm dữ liệu bằng cách nhập bằng tay dữ liệu vào bảng.


Tạo một bảng trong các đại lý dữ liệu
6.2. Cách để tạo một SELECT SP

Nhấp trên cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp và không ngừng mở rộng mục “Programmability” với nhấp bắt buộc chuột vào “Stored Procedures”. Hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + N để tạo một cửa sổ truy vấn mới. Vào vùng truy vấn giữa BEGIN và END, nhập SELECT của bạn để chọn bản ghi từ bỏ bảng. Hãy xem lệnh Select nhằm dưới đây:


Viết câu lện select đến Stored Procedure vào SQL

Bạn có thể thấy hình hình ảnh như sau: Một SP mới có tên là stpGetAllMembers được sinh sản ra.


6.3. Thực thi những Stored Procedure

Trong giao diện bên dưới, nhấn đề xuất chuột vào thương hiệu của SP và chọn Execute Stored Procedure để thực thi một SP. Từ đó, bạn cũng có thể sửa đổi những SP hiện tại tại.


Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thực thi một SP từ cửa sổ Query – tầm nã vấn.

Để chạy Stored Procedure vào SQL hệ thống Management Studio. Hãy chuyển đến hành lang cửa số Query hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để mở một cửa sổ truy vấn new cà nhập theo cái lệnh sau đây:

Cú pháp: EXEC Ví dụ: EXEC stpGetAllMembers

Bây giờ, chúng ra chạy Stored Procedure có tên là stpGetAllMembers. Kết quả thu được như sau:


7. Các tham số của một Stored Procedure là gì?

Các tham số trong số SP được áp dụng để truyền giá chỉ trị nguồn vào và trả về những giá trị tại đầu ra. Có 2 giao diện tham số:

Tham số nguồn vào – Truyền những giá trị đến SPTham số cổng output – Trả về những giá trị xuất phát điểm từ 1 SP.

8. Làm thế nào để tạo những tham số vào một Stored Procedure truy vấn vấn SELECT cơ mà trả về các bạn dạng ghi theo thông số được truyền vào?

Trong các bước trước, họ đã chế tác một SP dễ dàng mà trả về toàn bộ các hàng của một bảng. Bây giờ, hãy sinh sản một SP new mà đã lấy một chiếc tên của thành phố như một tham số đầu vào và đang trả về tất cả các hàng mang tên thành phố giống với giá trị đầu vào.

Đây là SP đã được update với thông số

Thực thi nó.

Để chạy SP này bạn hãy nhập lệnh sau đây vào dụng cụ truy vấn của SQL – SQL query tool.

EXEC GetMemberByCityName

9. Phương pháp để tạo một truy vấn vấn INSERT dựa trên Stored Procedure?

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng truy hỏi vấn INSERT INTO nhằm chèn dữ liệu vào trong 1 bảng. Lệnh SQL chế tạo một SP INSERT với 3 thông số như sau:


Nhấn yêu cầu chuột chọn tạo Stored Procedure new gọi là “srpInsertMember” và chọn “Excute Store Procedure” nhằm thực thi

Đầu ra kết quả:

Trong cửa sổ truy vấn, chúng ta có thể kiểm tra xem vẫn có bạn dạng ghi new cho member Name “ Mahesh Chand” được tiếp tế bảng chưa


10. Phương pháp để tạo một truy vấn vấn UPDATE dựa trên Stored Procedure?

Hãy chế tạo ra một SP bắt đầu mà sẽ update một bảng ghi dưa trên cột member ID. ID được truyền như 1 tham số đầu vào. Đây là một SP new mà sử dụng một lệnh UPDATE … set … WHERE.


Nhấp cần chuột vào stored procedure trong Object Explorer và chọn Refresh. Bạn sẽ thấy SP new được chế tạo ra ra.

Bây giờ, hãy nhấp buộc phải chuột vào thương hiệu của SP và lựa chọn Execute stored procedure…. Hãy cung cấp giá trị nguồn vào và thực thi.


EXEC stpUpdateMemberByID 17,’Gopal Madhavrai’,’Bikaner’,’90454564xxx’

Các kết quả phải thể hiện bạn đã update các giá chỉ trị.


Cập nhật cụ thể cho “Nirupama Kalla” thành công xuất sắc và cập nhật chi tiết cho “Gopal Madhavrai” thành công

11. Bí quyết tạo một Stored Procedure để xóa các bản ghi sử dụng truy vấn DELETE?

Hãy chế tác một SP nhưng sẽ xóa các phiên bản ghi. SP mới sử dụng một lệnh DELETE cùng xóa tất cả các bạn dạng ghi nhưng có tương quan đến thành viên ID được cung cấp.


Thực thi nó.

Nhấp phải chuột lên Stored Procedure trong Object Explorer và chọn Refresh. Chạy Stored Procedure bởi giao diện.

Bây giờ hãy click chuột phải vào SP một đợt tiếp nhữa và lựa chọn Execute stored procedure. Như chúng ta cũng có thể thấy vào ảnh, tôi đã truyền

Hãy chạy DELETE SP một cách thủ công (bằng code)

EXEC stpDeleteMemberByMemberID 2

Kết trái đầu ra:

Bạn hoàn toàn có thể thấy trong phiên bản ghi MemberID = 4 đã có xóa thành công.