HomeThư viện Thuế TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

*

*
*

– Kê khai đầy đủ MST của tất cả người lao động tại những bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN đính kèm tờ khai quyết toán. Nếu tất cả người lao động chưa cấp MST thì phải khẩn trương xin cấp MST trước khi quyết toán.

Bạn đang xem: Please wait

– Kê khai tất cả những người lao động được công ty chi trả thu nhập, kể cả người có thu nhập chưa đến mức nộp thuế cùng người lao động vãng lai.

– Nếu tất cả chi trả thu nhập thì doanh nghiệp bắt buộc phải khai quyết toán, mặc dầu thu nhập chi trả chưa đến mức khấu trừ thuế.

– Trường hợp 1 người nhận hộ thu nhập mang lại nhiều người thì lúc quyết toán phải bóc riêng thu nhập của từng người.

Xem thêm: Sửa Lỗi Máy Chủ Quá Tải Trong Liên Minh Huyền Thoại, Lỗi Máy Chủ Hiện Đang Quá Tải Lol

– Nếu tất cả đăng ký kết thêm hoặc núm đổi thông tin người phụ thuộc, người lao động phải kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư95/2016/TT-BTC.

– Nếu chưa sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp phải gửi tờ khai quyết toán thuế tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa.

– Nếu đã sử dụng chữ ký kết số, công ty chỉ cần gửi tờ khai quyết toán thuế tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn, miễn nộp bổ sung hồ sơ giấy.

– Ứng dụng khai quyết toán thuế đã gồm chức năng hỗ trợ người tạo ra nhiều nguồn thu nhập xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán.