BDK - cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai trả lời quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) 2018 với đối thoại cùng với tổ chức, cá nhân người nộp thuế (NNT) vào vào đầu tháng 3-2019 và cung ứng QTT TNCN thông qua ứng dụng technology thông tin lúc tổ chức, cá nhân NNT tất cả yêu cầu.

Bạn đang xem: Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế tncn năm 2018


I. Làm hồ sơ khai QTT

* một số trong những nội dung cần chú ý như sau:

- ngôi trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá thể do tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân đã ngừng hoạt hễ thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế giúp xem xét giải pháp xử lý hồ sơ QTT cho cá nhân mà không sẽ phải có chứng từ khấu trừ thuế.


*

- Trường phù hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho NNT) thì NNT hoàn toàn có thể sử dụng bản chụp bệnh từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng tỏ số thuế thu nhập đã khấu trừ, vẫn tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, QTT. Ban ngành thuế thừa nhận hồ sơ có trọng trách đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế NNT cung cấp với những thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một vài tài liệu khác liên quan khi giải quyết và xử lý hồ sơ trả thuế, QTT đến NNT.

II. QTT TNCN

Có 2 đối tượng phải QTT TNCN:

- cá nhân có các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công

- tổ chức trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công: tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt gồm phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có nhiệm vụ khai QTT với QTT cầm cho cá thể có ủy quyền. Ngôi trường hợp tổ chức không tạo ra trả thu nhập từ chi phí lương, tiền công trong thời gian thì chưa hẳn khai QTT TNCN.

III. Hình thức QTT TNCN

Cá nhân hoàn toàn có thể ủy quyền QTT hoặc trực tiếp QTT TNCN, cố thể:

1. Cá thể ủy quyền QTT qua tổ chức triển khai trả thu nhập

- cá thể có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập QTT trong số trường đúng theo sau:

+ cá thể có các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công ký hợp đồng lao hễ từ 3 mon trở lên tại một nhóm chức trả thu nhập cá nhân và thực tế đang thao tác làm việc tại đó vào thời khắc ủy quyền QTT (bao tất cả cả trường hòa hợp không thao tác đủ 12 mon trong năm) thì được ủy quyền QTT tại tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập đó đối với phần thu nhập cá nhân do tổ chức triển khai đó chi trả.

+ trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập triển khai việc tổ chức triển khai lại công ty (chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi) và fan lao động được điều đưa từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khoản thời gian tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong thời hạn người lao động không có thêm các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức triển khai mới QTT thay với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.

+ cá thể có các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công ký kết hợp đồng lao cồn từ 3 tháng trở lên tại một nhóm chức trả thu nhập cá nhân và thực tiễn đang thao tác tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, bao gồm cả trường hòa hợp không thao tác làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời gồm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng vào năm không thực sự 10 triệu đồng đã được đơn vị chức năng trả thu nhập cá nhân khấu trừ thuế theo phần trăm 10% nếu cá nhân không bao gồm yêu mong QTT đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập cá nhân ký đúng theo đồng lao động từ 3 mon trở lên.

2. Cá thể QTT thẳng với phòng ban thuế

- Cá nhân bảo đảm điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập cá nhân QTT nhưng lại đã được tổ chức triển khai trả thu nhập cấp thủ tục khấu trừ thuế TNCN thì ko ủy quyền QTT cho tổ chức triển khai trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân đã tịch thu và hủy hội chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Xem thêm: Thuốc Lá Điện Tử Vape - Is Secondhand Vapor Or Aerosol From E

- cá nhân có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo an toàn điều khiếu nại được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập QTT tuy vậy thuộc diện phải QTT TNCN theo cơ chế thì trực tiếp QTT với cơ sở thuế, nuốm thể:

+ cá nhân chỉ tất cả thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo phần trăm 10% (kể cả ngôi trường hợp bao gồm thu nhập vãng lai tốt nhất tại một nơi) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán.

+ cá nhân có thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cam kết hợp đồng lao hễ từ 3 mon trở lên trên một solo vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao có trường hợp không tới mức khấu trừ và đang đi vào mức khấu trừ tuy thế không khấu trừ) thì cá thể không ủy quyền QTT.

IV. Bớt trừ gia cảnh

1. Sút trừ gia đạo cho bạn dạng thân: gồm 2 lưu giữ ý:

- NNT có không ít nguồn thu nhập cá nhân thì sàng lọc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở 1 nơi.

- vào kỳ tính thuế cá nhân cư trú không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính sút trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được xem đủ 12 tháng nếu triển khai QTT theo quy định.

2. Sút trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc

- Điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc: NNT đã đk thuế, vẫn được cấp mã số thuế.

- mỗi người dựa vào chỉ được tính giảm trừ một lần vào 1 NNT trong năm tính thuế. Ngôi trường hợp nhiều NNT tất cả chung người phụ thuộc phải nuôi chăm sóc thì NNT tự thỏa thuận hợp tác để đăng ký giảm trừ gia đạo vào 1 NNT.

- Trường phù hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc trong thời hạn tính thuế thì được xem giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc kể từ tháng vạc sinh nhiệm vụ nuôi chăm sóc khi NNT thực hiện QTT và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc.

V. Thời hạn nộp hồ sơ QTT

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đến viên Thuế tỉnh qua chống Tuyên truyền - hỗ trợ NNT điện thoại cảm ứng số: 02753.817.204 và để được hướng dẫn nắm thể.