Máy photocopy thường được photo những tài liệu rời, lẻ tẻ tuy nhiên gồm có quyển sách dày những trang buộc phải photo thành nguyên quyển hoặc một trong những trang ra thành phần đông tờ rời.

Nhằm giúp cho công việc photo cuốn sách dày được dễ dàng, xin hướng dẫn biện pháp photo bao hàm các cách như sau

1.Photo cuốn sách thành trang giấy rời 1 mặt, 2 khía cạnh hoặc 2 mặt có nối trang như sau:

Sao chụp các trang của cuốn sách thành những trang giấy rời 1 mặt (H1)

*

Sao chụp những trang của cuốn sách thành trang giấy 2 khía cạnh (H2) hoặc thành các trang giấy tách 2 mặt gồm nối trang liên tục (H3)

*
Chọn phím ”Dup/Combine/Series” trên màn hình cảm ứng (H4) sau đó màn hình chạm màn hình sẽ đưa sang trang new (H5)

*

Nhấn phím “ Series” (H5) thế nào cho phím ấy sậm color lên thành khối đen, kế tiếp chọn “ 2side thành 1 side” kế tiếp chọn “OK”

2. Sao chụp trang giấy rời một mặt hoặc 2 mặt thành cuốn sách hoặc tạp chí.

Khi phải chụp những trang giấy rời một mặt hoặc 2 khía cạnh thành quyển sách (Các trang 2 phương diện nối tiếp) hoặc thành dạng tập san (Các trang lồng vào nhau)

*
Sử dụng phím “Dup/Combine/Series” trên screen (H6) màn hình sẽ gửi sang trang new (H7) chọn phím “Book” làm thế nào cho phím ấy thành khối sậm màu.

*

Sau đó thực hiện chọn chính sách sao chụp:

-Bản gốc là một trong mặt thành bạn dạng sao là 1 trong quyển sách (1 Sided → Booklet)

-Bản gốc là 2 khía cạnh thành bản sao là một trong quyển sách (2 Sided → Booklet)

-Bản gốc là 1 trong những mặt thành bản sao là tạp chí (1 Sided → Magazine)

-Bản nơi bắt đầu là 2 phương diện thành phiên bản sao là tạp chí (2 Sided →Magazine)

Cuối cùng chọn khay giấy tiếp đến nhấn “OK”

Quý khách có nhu cầu tìm kiếm cài máy hoặcthuê sản phẩm photocopyvà đề xuất thêm thông tin, tư vấn về những loại trang bị photocopy cho phù hợp với nhu cầu, xin vui lòng tương tác vớiTiến vạc Copiertheo add sau: