Nộp thuế năng lượng điện tử Tổng viên Thuế là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào giá thành Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế cùng được Ngân hàng thương mại dịch vụ (NHTM) xác nhận kết quả thanh toán nộp thuế tức thời.

Tuy nhiên, nhiều kế toán vẫn chưa nắm rõ cách đk và nộp Thuế năng lượng điện tử với Tổng viên thuế được thực hiện như thế nào? Tại bài viết dưới đây, MISA gameviethot.com hướng dẫn chi tiết quá trình nộp Thuế năng lượng điện tử qua mạng mau lẹ và dễ dàng nắm bắt nhất.

*
*
*


Bước 2: chọn “Doanh Nghiệp”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thực hiện nhập đầy đủ tin tức mã số Thuế (MST), Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu, Kết nối chứng thư số và tiến hành “Cập Nhật”.