6. TIÊN PHONG TRONG THIẾT KẾ: phong thái Tnhân từ định – Khoáng đạt, dự án công trình được ví nhỏng BÁU VẬT CỦA TRỜI. 7