Trong vận dụng Mail

*
, bạn có thể xóa hoặc lưu trữ các email mà chúng ta không nên nữa. Trường hợp bạn thay đổi ý định, bạn có thể khôi phục những email sẽ xóa.

Bạn đang xem: Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch trên iphone


Có nhiều cách để xóa email. Thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

*
nghỉ ngơi cuối email.

Để xóa e-mail bằng một động tác duy nhất, hãy vuốt email hết khuôn khổ sang trái.

Xóa nhiều email cùng lúc: Trong lúc xem list email, đụng vào Sửa, chọn các email mà bạn muốn xóa, tiếp đến chạm vào Xóa.

Để chọn nhanh những email, hãy vuốt xuống qua những dấu chọn.

Để bật hoặc tắt xác nhận xóa, hãy đi tới cài đặt  > Mail, sau đó bật hoặc tắt Hỏi trước lúc xóa (bên bên dưới Thư).


Khôi phục e-mail đã xóa


Đi tới hộp thư Thùng rác rưởi của tài khoản, kế tiếp mở email.

Chạm vào

*
, tiếp đến do đưa thư cho một hộp thư khác.


Lưu trữ thay do xóa


Thay vày xóa các email, bạn có thể lưu trữ chúng nó vào hộp thư lưu giữ trữ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử Cho Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Đăng Ký Thuế Qua Mạng Điện Tử Lần Đầu

Đi tới cài đặt  > Mail, tiếp nối chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, va vào Mail (bên bên dưới Nâng cao), tiếp nối chạm vào Nâng cao.

Trong thiết đặt Nâng cao, đổi khác hộp thư đích cho thư điện tử đã hủy thành vỏ hộp thư lưu giữ trữ.

Khi tùy lựa chọn này được bật, để xóa thư điện tử thay vì chưng lưu trữ, hãy va và giữ

*
, tiếp đến chạm vào Xóa thư.


Xác định khoảng thời gian giữ lại những email đã xóa


Với một vài ứng dụng e-mail khách, bạn có thể đặt khoảng thời gian các e-mail đã xóa nghỉ ngơi lại trong vỏ hộp thư Thùng rác.

Đi tới thiết lập  > Mail, sau đó chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, chạm vào Mail (bên dưới Nâng cao), tiếp đến chạm vào Nâng cao.

Trong thiết lập Nâng cao, va vào Xóa, sau đó chọn 1 khoảng thời gian.


Ghi chú: Một số thương mại & dịch vụ email hoàn toàn có thể hủy vứt lựa lựa chọn của bạn; ví dụ: iCloud không lưu giữ giữ thư điện tử đã xóa thừa 30 ngày, ngay cả khi chúng ta chọn không bao giờ.