– Tại tệp tin ‘index.php’ , chúng ta thêm ở trong tính valign=”top” ở 3 cột td (cột trái , cột giữa , cột phải).Vì mặc định những ô td trong bảng table là canh giữa văn bản theo chiều cao , them nằm trong tính valign=”top” là nhằm văn bạn dạng luôn phía bên trên trong ô td

– Code sau khi thêm như sau :

include(“chuc_nang/menu_doc/menu_doc.php”); ?> Cột giữa Cột phải– Tại tệp tin ‘menu_doc.php’ , các bạn gán đổi mới ‘link’ trong vòng lặp while có mức giá trị là$link=”?thamso=xuat_san_pham&id=”.$tv_2<‘id’>;. Kế tiếp echo (xuất) cái links đó vào liên kết menu (chính là thẻ a).Code sau khoản thời gian sửa file ‘menu_doc.php’ như sau :

$tv=”select * from menu_doc order by id”; $tv_1=mysql_query($tv); echo “
”; while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1)) $link=”?thamso=xuat_san_pham&id=”.$tv_2<‘id’>; echo “”; echo $tv_2<‘ten’>; echo “”; echo “
”;?>– giải pháp viết$tv_2<‘id’>thì bạn có thể xem lại về lệnh mysql_fetch_array tại vị trí 5.Ở trên đây nhắc lại bí quyết viết là$tv_2<‘tên cột hoặc trường’>

– biện pháp sửa code bên trên là nhằm vào mục đích đưa links vào menu dọc ( ở đấy là truyền biến có tên là ‘thamso’ vào url và có giá trị là ‘xuat_san_pham’).Sau kia bạn truy cập lại trang bao gồm và bạn nhấp chuột các thực đơn dọc thì các bạn sẽ nhận được những liên kết tương tự như sau trên trình chu đáo web :

+ ?thamso=xuat_san_pham&id=1+ ?thamso=xuat_san_pham&id=2+ ?thamso=xuat_san_pham&id=3+ ?thamso=xuat_san_pham&id=4+ ?thamso=xuat_san_pham&id=5+ ?thamso=xuat_san_pham&id=6+ ?thamso=xuat_san_pham&id=7+ ?thamso=xuat_san_pham&id=8– Bạn để ý rằng chiếc chỗidsẽ có mức giá trị không giống nhau.Nghĩa là khi bạn nhấp chuột menu như thế nào thì sẽ links đến trang web có đường dẫn web đựng id của thực đơn đó.Và bạn sẽ nhờ vào cácidnày để xuất sản phẩm ra theo danh mục

– tiếp theo sau bạn chế tác thư mục ‘san_pham’ trong thư mục ‘hinh_anh’ , sau đó xào luộc các hình ảnh trong thư mục ‘1’ của phần file kèm theo vào folder ‘san_pham’ (để làm hình minh họa xuất sản phẩm)

– chúng ta tạo tệp tin ‘dieu_huong.php’ trên thư mục ‘chuc_nang’.Sau đó chúng ta tạo folder ‘san_pham’ trong thư mục ‘chuc_nang’ , rồi tạo ra file ‘xuat.php’ trong thư mục ‘san_pham’

– tệp tin ‘dieu_huong.php’ dùng để viết code điều hướng trang web ở trong phần cột giữa.Nghĩa là lúc có fan lướt vào web của người sử dụng , tín đồ ta sẽ vào những trang web khác biệt , ví dụ fan lướt web rất có thể vào home của web tuy thế cũng rất có thể vào trang xuất sản phẩm (hoặc vào 1 trang xuất thông tin ) …Thế nên bạn cần viết 1 đoạn code để điều hướng web vào đúng chỗ mà người lướt web đọc báo muốn vào

– Tại file ‘index.php’ phần ô cột giữa , các bạn xóa từ bỏ ‘Cột giữa’ đi cùng thêm đoạn code sau :

include(“chuc_nang/dieu_huong.php”);?>– Code này là hotline file ‘dieu_huong.php’ vào tệp tin ‘index.php’.Sau đó chúng ta thêm đoạn code sau vào file ‘dieu_huong.php’ :

if(isset($_GET<‘thamso’>))$tham_so=$_GET<‘thamso’>;else$tham_so=””; switch($tham_so) case “xuat_san_pham”: include(“chuc_nang/san_pham/xuat.php”); break; default: echo “trang chủ”; ?>+$_GET<‘thamso’>là để mang giá trị đổi mới ‘thamso’ bên trên url( trên link web lúc này )

+ Hàmissetlà để soát sổ 1 biến gồm tồn tại chưa , nếu tồn trên trả về quý hiếm ‘true’ , ngược lại là ‘flase’

+ vì thế viếtif(isset($_GET<‘thamso’>))$tham_so=$_GET<‘thamso’>;else$tham_so=””;ý là gán trở thành ‘tham_so’ là giá trị phát triển thành ‘thamsotrên url’ ($_GET<‘thamso’>) , cơ mà nếu giá chỉ trị thay đổi ‘thamsotrên url’ chưa xuất hiện thì đổi thay ‘tham_so’ có giá trị là rỗng

+ Còn lệnhswitchthì tùy tham biến nguồn vào là gì cơ mà viết code như thế nào (có thể hiểu là 1 sự lựa chọn tùy thuộc vào tham biến).Ở đây tham biến đầu vào là biến hóa ‘tham_so’ , tạm thời phân ra 2 trường vừa lòng , ngôi trường hợp 1 là biến ‘tham_so’ có giá trị là ‘xuat_san_pham’ , còn trường vừa lòng 2 là những trường hợp còn sót lại (trường hợp mặc định (default))

+ trường hợp rớt vào trường đúng theo 2 (mặc định) thì xuất từ ‘trang chủ’ ra làm việc cột thân , còn trường hợp là trường hòa hợp 1 thì hotline file ‘xuat.php’ trong thư mục ‘chuc_nang/san_pham’ (file này nhằm mục đích mục đích viết code xuất sản phẩm ra)

– xong xuôi phần này thì code tệp tin ‘index.php’ như sau :

include(“ket_noi.php”);?> Web bán sản phẩm
include(“chuc_nang/menu_ngang/menu_ngang.php”); ?>
include(“chuc_nang/menu_doc/menu_doc.php”); ?> include(“chuc_nang/dieu_huong.php”); ?> Cột phải
Footer