*

- trách nhiệm chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận thấy thư trình làng của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy tham khảo thư Long Ngũ gửi mang đến bạn. Trách nhiệm chính tuyến bao gồm 3 phe : chủ yếu phái, Trung lập và Tà phái bước đầu từ cấp đôi mươi là có thể làm . Rất có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này thuộc lúc..

- có thể thực hiện tại bằng khối hệ thống làm trách nhiệm nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp gỡ Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau khoản thời gian đối thoại, mang lại toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, con quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô chạm mặt Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng trệt (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng 1 ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tàn phá Giới lưu giữ Phong trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp nối đến Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương rượu cồn -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao mang lại Lý Mạc Sầu trên Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm chạm chán Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- sau đó đến hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành sơn -> hưởng trọn Thuỷ Động) đánh oán thù Độc (264,207).

- sau khoản thời gian tiêu diệt oán thù Độc quay về chạm chán Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> quan nha Tương Dương vượt qua Thần túng Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần bí thương nhân trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ao ước làm trách nhiệm cấp trăng tròn -> chấm dứt nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ hoàng kim

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đi cho La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền xã -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy hoại Ninh tướng mạo Quân trở lại Biện Kinh chạm chán Phó phái mạnh Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng quay về gặp gỡ Phó phái mạnh Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây nam giới -> kinh Hoàng Động) làm thịt Từ từ bỏ Lực (181,214).

- Sau khi phá hủy Từ tự Lực trở lại Thuý yên Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> ba Lăng huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi mang lại Thiên vương Đảo) chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ nước (trên Thiên vương Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu cù về gặp Phó nam Băng xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến thiếu thốn Lâm từ (Biện tởm -> thiếu thốn Lâm Tự) gặp mặt Đại sư không Tịch (221/177).

- tiếp nối đi ra cổng sau thiếu hụt Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư cù về gặp mặt Phó nam giới Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> dứt nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ bỏ ra HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện ghê -> Chu Tiên Trấn ) chạm mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp nối đi mang đến Lâm An gặp gỡ Thái Công Công (203,200) đem Thiên hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) nghỉ ngơi Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khi lấy được Kim Phật cù về gặp Thái Công Công.

- kế tiếp về gặp gỡ Vân Nhi, dứt nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- kế tiếp đi mang lại Thanh Thành sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đo ván Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về chạm chán Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn.

- sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc tình đên gặp gỡ Phó Lôi Thư (199,203) sinh hoạt Long Tuyền Thôn.

- xuất hành đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xóm -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương chủ (186/195) trong mang Thù Trại.

- quay về Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> cho Phụ mẫu Điện bạn gặp gỡ Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp nối đến Thục cương cứng Sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường (243,200).

- sau khoản thời gian đánh bại Tiếu Vô Thường mang được địa đồ quay trở lại Võ Đang giao mang đến Đào Thạc Môn.

- sau đó về chạm mặt Phó Lôi Thư.

- kế tiếp đi cho Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

- tiếp nối đến chạm mặt Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng đánh (Lân An -> Long Tuyền làng mạc -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau thời điểm diệt đạo tặc Lục Phi con quay về gặp gỡ Trần Tam Bảo ngơi nghỉ Biện ghê (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện gớm tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp nối đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện khiếp -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay yêu cầu đều được ->Tầng đồ vật 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm chán Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh cốc Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh ly Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khi đánh bại hero kháng Kim Liêu Định quay trở về Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp gỡ Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> ngừng nhiệm vụ.

Xem thêm: Top Các Đội Hình Mạnh Nhất Cờ Liên Quân Mobile, Top Đội Hình Mạnh Nhất Cờ Liên Quân Mùa 5

Các thắc mắc liên quan cho gameviethot.com gameviethot.comVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi thông tin về trang fan Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự cung ứng tốt nhất.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong số những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- ghê nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1: chạm mặt Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long từ ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long từ ) gặp Si Tăng (167,176) -> ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết thiết bị phổ vì chưng Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đã giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự đem được đồ dùng phổ quay về ( chúng ta có thể chỉ bắt buộc đánh ngơi nghỉ 1 địa điểm cũng có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phát hiện mê mẩn Tăng là mang liền xoay về gặp Ngạo Vân Tông.

- nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa đánh Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp Sầm Hùng (192,201).

- trọng trách thứ 3: Đi tìm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường chạm mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : chạm mặt Ngạo Vân Tông ngơi nghỉ Phượng Tường (198,206) -> tìm Hạ Lan đưa ra (385,324) nghỉ ngơi Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái làm việc Giang Tân làng mạc (432,387).

- nhiệm vụ thứ 2 : xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông ngơi nghỉ Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công 50 nhỏ Sói Xanh. Sau khi đánh đầy đủ 50 bé -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu sống Tương Dương (193,199).

- nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tiến công Ác lang (224,196) sinh hoạt Phục Ngưu đánh (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) -> quay về gặp Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu chúng ta đi thâm nhập Lôi Đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu test sức, bạn đến chạm mặt Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập nhóm với kẻ thù nữa nhằm vào đấu .

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi thắng lôi đài xoay về gặp Ngạo Vân Tông -> mang đến Dương Châu gặp gỡ Hỗn lếu (231,190) -> hãy đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần tiếp nữa chứng minh bạn dạng lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân nhưng mà nếu có kiếm được thì cũng không thể vượt qua được hắn.

- nhiệm vụ thứ 3 : cù về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho thấy thêm Du Sương Tân sống Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân quay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : gặp gỡ Hỗn láo lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư sở hữu ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào mặt trận (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi con quay về chạm mặt Hỗn Hỗn.

- trách nhiệm thứ 2 : láo Hỗn hỏi chúng ta một số thắc mắc về chiến trường Tống Kim. Chúng ta trả lời đúng đắn -> nhấp vào láo hỗn 1 đợt nữa để dấn thưởng.

- trọng trách thứ 3 : Đến Lâm An hủy hoại thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> quay về chạm chán Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An gặp mặt Liễu nam giới Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu gặp Giang tốt nhất Tiêu (204,192) -> cho Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 con nhím.

- nhiệm vụ thứ 2 : Giang độc nhất vô nhị Tiêu lại bảo chúng ta đến gặp mặt Lạc Thanh Thu nghỉ ngơi Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê ngơi nghỉ sòng bạc bẽo Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang chủ Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu đang xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu. Đánh bại lộ Trường Thiên quay về gặp mặt bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

- trọng trách thứ 3 : cù về chạm mặt Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy thêm bảo kiếm đang bị các nhân đồ võ lâm tranh chiếm ở ngoại thành, hãy đi đem bảo tìm về. Các bạn ra ngoài thành phố Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) tấn công nhân đồ dùng võ lâm. Trở lại đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là giả nhưng bạn đã xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : chạm mặt Liễu phái mạnh Vân -> cho Phượng Tường gặp gỡ chủ tiêu cục song Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) nghỉ ngơi Phượng Tường kết thúc nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 2 : trên Thành Đô chạm chán Hạ Lão bản (376,316) -> Thục cương cứng sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) tấn công 50 con khỉ xám .Sau khi rước đủ óc khỉ, bạn quay về gặp gỡ Hạ Lão hoàn thành nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau thời điểm thắng bọn chúng quay về chỗ Hà Lão bạn dạng -> tới chạm mặt Liễu nam Vân dứt nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu bạn đi demo sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với 1 người chơi khác PT, chủ PT gặp Công Binh Tử để xin thâm nhập lôi đài).

- trọng trách thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về chạm mặt Liễu phái nam Vân -> đi tiến công Lôi đài một đợt nữa.

- trọng trách thứ 3 : gặp Liễu nam Vân -> mang đến Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An kiếm tìm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu thương cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim) tấn công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi thành công ở mặt trận quay về chạm mặt Liễu nam giới Vân, ông ấy vẫn hỏi các bạn 12 câu hỏi về mặt trận Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : gặp Liễu nam Vân cho thấy Long truy vấn Vũ-> mang đến Đại Lý tìm Long truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về search Liễu nam giới Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau thời điểm bắt đầy đủ 50 con quay về chạm mặt Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ .

- trách nhiệm thứ 2 : Hoài Xuyên yêu mong bạn đi tìm kiếm Trâu trường Cửu ngơi nghỉ Thành Đô (392,318).

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Thẩm Phong nghỉ ngơi Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện Thẩm Phong là 1 trong những binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay chớp nhoáng một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong thịt thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi quay về chạm mặt Thác BạcHoài Xuyên làm việc Biện kinh báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến kiếm tìm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ các bạn đến Vũ Di sơn (Lâm An -> Long tuyền làng mạc -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết 50 bé Sói vàng, sau khoản thời gian giết được 50 bé sói tiến thưởng về gặp gỡ Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) ở Tương Dương -> trở lại Thác bạc đãi Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên địa điểm Tuý Hán sinh hoạt Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinh hiện ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh cù về gặp mặt Hoài Xuyên phục mệnh và nhận quà biếu hoàng kim <áo phục hồi> điểm ghê nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhận nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Thác bạc Hoài Xuyên bảo bạn đến khu vực Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) nghỉ ngơi Tương Dương khảo sát thực hỏng -> thâm nhập Lôi đài sinh hoạt Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : tảo về chạm mặt Uẩn Cổ -> chạm mặt Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- trọng trách thứ 3 : Về chạm chán Thác Bạt Hoài Xuyên -> cho Tương Dương hạ gần cạnh Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn tảo về gặp Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : các bạn thấy mình chưa lập được không ít chiến công nên ước ao tham gia mặt trận Tống Kim rước 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian từ chiến trường quay về Thac Bac -> cho Thác bội bạc Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> tảo về gặp mặt Hoài Xuyên lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang đến gameviethot.com gameviethot.comVn, quý nhân sĩ vui mắt gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900988961 để nhận được sự cung cấp tốt nhất.