Bài 1: Khoanh tròn vào lời giải đúng trong những câu trả lời sau:Kết quả của biểu thức:
*
là:
*
Bài 2: Tìm x, biết:
*
Bài 3: Kết quả của biểu thức
*
là:
*
Bài 4: Tìm x, biết:
*
Bài 5: So sánh: 224 cùng 316Bài 6: Tìm x, biết:a) (x+ 5)3 = - 64 b) (2x- 3)2 = 9Bài 7: Tính:
*
Bài 8: Các tỉ trọng thức lập được tự đẳng thức: 12.trăng tròn =15.16 là:
*
Bài 9: Tìm tỉ số x/y, biết x, y thoả mãn:
*
Bài 10: Tìm x, y biết: x/y = 2/5 với x + y = 70Bài 11.

Bạn đang xem: Toán lớp 7

Tìm sai lạc trong giải mã sau cùng sửa lại nơi sai:a. √81 = 9; √0,49 = 0,7; √0,9 = 0,3b. (√5)2 = 5; √-(13)2 = -13; √1024 = 25c. √0,01 = 0,1; √121 = 112; √100 = 10Bài 12: Tìm x ϵ Q, biết:a. x2 + 1 = 82b. x2 + 7/4 = 23/4c. (2x+3)2 = 25Bài 13. Mẹ các bạn Minch gửi chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đồng theo thể thức “bao gồm kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, chị em Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.Bài 14. Theo hòa hợp đồng, nhị tổ tiếp tế phân tách lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng thể lãi là: 12 800 000 đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Vé Máy Bay Qua Mạng, Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Vé Máy Bay Và Thanh Toán

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC cùng với các đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy các đồ gia dụng thị của những hàm số:a) y = - 2x; b) y = 3x/2 c) y = -5x/2Bài 17: Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:a) Hai góc đối đỉnh thì đều bằng nhau.b) Hai góc bằng nhau nhưng phổ biến đỉnh thì đối đỉnh.c) Nếu hai góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.d) Nếu hai tuyến phố trực tiếp cắt một mặt đường trực tiếp sản phẩm tía thì nhị góc so le vào cân nhau.Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM với ON sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.a) Tính số đo những góc: AOM, BON.b) Chứng minh: góc NOA = góc MOBBài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong các câu sau:a) Trong một tam giác, chẳng thể có nhì góc tù đọng.b) Góc kế bên của tam giác yêu cầu là góc tội nhân.c) Nếu cạnh lòng cùng góc đối diện cùng với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bằng cạnh đáy với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng tê thì nhì tam giác kia đều nhau.d) Nếu nhì cạnh với một góc của tam giác này bằng hai cạnh với một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó cân nhau.Bài 20. Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm D trực thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC làm sao cho AD = AE. call K là giao điểm của BE với CD. Chứng minch rằng:a. BE = CDb. Tam giác KBD bằng tam giác KCEc. AK là phân giác của góc Ad. Tam giác KBC cânBài 21. Cho tam giác ABC;
*
= 600, AB = 7centimet, BC = 15centimet.Trên cạnh BC rước điểm D làm sao để cho
*
= 600. call H là trung điểm của BD.a.Tính độ nhiều năm HDb.Tính độ dài AC.c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông xuất xắc không?Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:a. Hiệu của a với lập phương của b.b. Hiệu các lập pmùi hương của a với b.c. Lập pmùi hương của hiệu a cùng b.Bài 23. Cho tam giác ABC vuông làm việc A, có AB = 5cm, BC = 13. Ba mặt đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau trên O.a. Tính AM, BN, CE.b. Tính diện tích tam giác BOC