Thuế giá trị tăng thêm (GTGT) đầu vào phát sinh vào giai đoạn đầu tư của dự án chi tiêu mới sẽ tiến hành kê khai bên trên tờ khai thuế GTGT cho dự án chi tiêu (mẫu 02/GTGT). Khi kết thúc giai đoạn đầu tư, người nộp thuế PHẢI kê khai ý kiến đề nghị hoàn trường hợp đủ đk hoàn thuế.

Bạn đang xem: Thủ tục khai thuế gtgt dành cho dự án đầu tư

Phải ý kiến đề xuất hoàn số thuế GTGT đủ đk hoàn thuế trên kỳ tính thuế chấm dứt giai đoạn đầu tư.

Theo chỉ dẫn tại công văn số 944/TCT-CS, Tổng viên thuế gợi ý về câu hỏi hoàn thuế đối với dự án chi tiêu mới: khi xong xuôi kết thúc giai đoạn đầu tư chi tiêu để gửi sang giai đoạn sản xuất khiếp doanh, trường hợp gồm số thuế GTGT đầu vào phát sinh vào giai đoạn chi tiêu chưa được khấu trừ từ 300 triệu vnd trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT giành riêng cho dự án đầu tư chi tiêu (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế dứt giai đoạn đầu tư PHẢI triển khai kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án chi tiêu đề nghị hoàn”.

Trong đó, thời điểm dứt giai đoạn đầu tư: được xác định dựa trên thời gian phát sinh doanh thu dự án hoặc thời điểm dứt theo tiến độ tiến hành dự án tại giấy đk dự án đầu tư chi tiêu tùy theo thời điểm nào mang lại trước.

 

Chỉ được kê khai bổ sung cập nhật số thuế đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế kỳ tiếp theo và chưa nộp làm hồ sơ hoàn thuế.

Xem thêm: Hỏi Về File Đuôi Tmp Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Đuôi Tmp Là Gì

Cũng theo phía dẫn trên Công văn này, trường hợp trên tờ khai thuế GTGT giành cho dự án chi tiêu (mẫu 02/GTGT) trên kỳ tính thuế dứt giai đoạn đầu tư chưa kê khai tiêu chuẩn “Thuế GTGT đầu vào sót lại của dự án chi tiêu đề nghị hoàn” thì triển khai kê khai bổ sung cập nhật theo hiện tượng tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trong khi đó, điểm b, Khoản 4, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung cập nhật tăng số thuế giá trị ngày càng tăng đề nghị trả khi không nộp làm hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp sau và không nộp hồ nước sơ ý kiến đề xuất hoàn thuế.

 

trừ/ kết đưa sang tờ khai 01/GTGT.

Trường hòa hợp số thuế GTGT đầu vào phát sinh vào giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ nhưng lại không đủ điều kiện hoàn, tín đồ nộp thuế tiến hành bù trừ cùng với số thuế yêu cầu nộp bên trên tờ khai thuế GTGT của hoạt hốt nhiên sản xuất sale (mẫu 01/GTGT). Khi đó người nộp thuế vẫn cần thường xuyên theo dõi tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT). Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Tổng cục thuế (công văn 4161/TCT-KK) hoặc một vài cục thuế địa phương (công văn 7113/CT-TTHT của cục thuế Vĩnh Phúc) thì người nộp thuế có thể đề nghị và kết chuyển cục bộ sang mẫu 01/GTGT.

*

Biên soạn: Nguyễn Văn Tĩnh – support viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, chưa hẳn ý kiến bốn vấn cụ thể cho bất kỳ trường phù hợp nào.