Mỗi võ tướng ngoại trừ tối nhiều 3 khả năng sẵn bao gồm thì còn hoàn toàn có thể sỡ hữu thêm skill thiết bị 4 ( rất có thể gọi là skill giác ngộ ) đặc thù mà nhân vật- fan chơi thông thường không thể học được. Vị là năng lực đặc trưng nên chưa phải võ tướng như thế nào cũng rất có thể học được skill 4 và để học tập skill 4 này võ tướng cần đáp ứng một cách đầy đủ một số điều kiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học skill 4 pet tsonline

Dựa theo dữ liệu của phiên bản TSBDY trên PC thì gồm đến rộng 100 tướng hoàn toàn có thể học skill 4, bản mobile đã được cách tân và phát triển và có chức năng sẽ có không ít tướng được học các skill 4 mới mẻ hơn.

Điều kiện để pet – võ tướng học tập skill 4

– Võ tướng sẽ reborn, level khi tham gia học skill 4 phải từ 60 trở lên. Với 4 pet Triệu điện thoại tư vấn (Gia cat Lượng, Lục Tốn, bốn Mã Ý, Bàng Thống) thì phải reborn 2 mới có thể học được skill 4.

– Độ trung thành (Fai) của pet đề nghị đạt 100

– Mê của võ tướng bắt buộc học skill 4. Ở TSBDY Mobile rất có thể kiếm được Mê của võ tướng bằng cách: quay lò luyện, sự kiện 2k với 40NPC, làm trách nhiệm trong game.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sạc Pin Và Sử Dụng Laptop Đúng Cách Để Kéo Dài Tuổi Thọ Máy

– Tổng hợp các quest tìm kim lan : https://gameviethot.com/tong-hop-cac-quest-lay-me/

*

– túng bấn cấp để học skill 4. Võ tướng tá hệ làm sao thì phải bao gồm bí cấp cho của hệ đó (Địa túng thiếu cấp, Hỏa túng thiếu cấp, Phong túng thiếu cấp, Thủy túng bấn cấp). Ở TSBDY Mobile rất có thể mua túng thiếu cấp vào Mall->Mới.10401  với mức giá 19 knb/box và xuất hiện nhận tự nhiên bí cấp các hệ hoặc xong 550 thành tựu để nhấn ( đặc điểm này khó rộng mua cửa hàng ).

p/s: Nếu lộ diện Mật tịch tần biên thì 12 mật tịch tần biên có thể đổi được một bí cung cấp tùy chọn. Xem thêm phần thay đổi quà bộ quà tặng kèm theo trong nhân kiệt phúc lợi

*

Địa điểm học tập skill 4 của pet – chỗ học kỹ năng thứ 4 của võ tướng:

Sau khi đã vừa lòng các điều kiện học skill 4 mang lại pet vẫn nêu sinh sống trên, bạn chơi rất có thể đến – bản đồ ID 55002 gặp gỡ để thực hiện việc học khả năng thứ 4 đến võ tướng.

*

Danh sách những skill 4 của võ tướng tá 4 hệ

HỆ ĐỊA

Hình

TênLoạiMiêu TảSPCác Võ Tướng
*
Chấn Địa ChuỳINTĐơn thể, gây cạnh bên thương cùng tỉ lệ choáng như nham quái, combo54

Tiểu Kiều, Triệu Hoàng Khương, Triệu Nghiễm, Lý Dư, lưu giữ Hòa,…

*

Mãnh Ngưu Kích

ATKĐơn thể, combo48Nhan Lương, Văn Xú, Nghiêm Bạch Hổ, Thuần Vu Quỳnh, Hoa Hùng,…
*

Nhan Diệp phiêu tìm phá

INTĐa thể (6)

Dương Tu, tứ Mã Ý

Nhân đưa vô địch

BuffĐa thể (3), Buff phe địch tạo choáng, buff phe ta tăng def cùng né77

Lưu Bị

Sư Phệ

ATKĐơn thể, combo64

Tào Tương, Mã Siêu, Lỗ Ca, Mã Đại, Hàn Mãnh…

Thâm UyênATKĐơn thể, combo65

Trương Hợp,Bàng Đức, Tượng Nghĩa Cừ, Trương Mạn Thành,…

Thiên Chu Thái Binh ChúINTĐa thể (3), ko combo80

Trương Giác

Vấn Tinh Lạc ThạcINTĐa thể (4) hình chữ T, combo48

Phùng Kỷ, Thôi Diễm, trằn Cung, tiểu Kim, Trương Xuân Hoa, Tân Bình,…

HỆ THỦY

Hình

TênLoạiMiêu TảSPCác Võ Tướng

Băng Nha Nhẫn

INTĐa thể (3), combo36

Lữ Mông, Chu Du, Điêu Thuyền, Tông cầm cố Lâm, Trương Chiêu, lưu giữ Ba, Ngô Sán, Lục Tốn,…

Địa khử Kinh Đào Trận

INTĐa thể (6), ko combo80

Trương Bào

Hàn Băng Quán

INTĐa thể (6), không combo44

Ti Di Hô, Trương Hoành, Lỗ Túc, Thạch Quảng Nguyên, Dư Phan,…

Nhị Đoạn Thức

ATKĐơn thể, combo56

Thái Sử Từ, Châu Thái, Tả hiền hậu Vương, Tào Nhân, Hàn Toại, Văn Sính,…

Nước Lạc Kết Tụ

INTĐa thể (6), không combo82

Chân Mật

Trùng Quyền

ATKĐơn thể, combo48

Tôn Sách, Tôn Dực, Tôn Du, è Vũ,…

*
Tam Nhân Băng PhongBuffBăng Phong 3 mục tiêu hàng ngang80

Mụ hotline Hồn

HỆ HỎA

Hình

TênLoạiMiêu TảSP

Các Võ Tướng

Chính Diệm Nộ

ATKĐơn thể, combo48

Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến (Nhạc Tấn), Xa Trụ,…

Cuồng Xà Đoạt Thủ

ATKĐa thể (2), combo77

Trương Phi

Hoả Phụng Tiên

INTToàn thể, không combo72

Quách Gia, mang Quỳ (Giả Lục), hẹn Du, Diêm Nhu,…

Hồng Liên Hoả

INTĐơn thể, ko combo54

Phổ Tịnh, Trình Lập, Tuân Úc, Trương Chế (Tưởng Tế), trằn Quần, H.Thừa Ngạn,…

Liềm Trảm

ATKĐơn Thể, combo72

Trương Liêu, trường đoản cú Hoảng, Bàng Dục, Lữ Kiền (Lữ Hổ), Lý Thông,…

Nhẫn Trảm

ATKĐơn thể, combo75

Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Hàn Đang, Tào Thuần,…

Nhân Vong Tông Táng Hoả

INTĐa thể (2), ko combo80

Trương Lương

Phi Diễm loàn Kiếm

ATKĐa thể (3), combo

Văn Ương

HỆ PHONG

Hình

TênLoạiMiêu TảSP

Các Võ Tướng

*

Động Ngân

INTĐa thể (5) hàng ngang, không combo 72

Mộng Mai Cư Sĩ, Mã Lương, Lại Cung, Bành Dạng, Mãn Sủng,Gia cat Lượng,…

*

Gió Độc

BuffĐơn thể, hút máu 3 turn, ko combo30

Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, tự Thứ, Pháp Chính, Hý Chí Tài, Bàng Đức Công, Liêu Lập,…

*

 Hồi Mã Thương

ATKĐơn thể, combo52

Triệu Vân, Trình Phổ, Ngô Ý, è cổ Đáo,…

*

Phá ko Thiểm

ATKĐơn thể, combo48

Ty Cẩu, Ngụy Diên, Mã Đằng, Đạp Đốn (Thạc Tấn), Liêu Hóa, NaLy,….