Hợp Âm – Điệu Ballad

No more cham- pagne & the fireworks are through Here we are, me & you, feeling lost và feeling blue

Tone nơi bắt đầu của HAPPY NEW YEAR nghịch làm việc A, các bạn nào say mê thì kẹp CAPO ngăn 2 nhằm bản thân nghịch G nhé. Còn ko thì nhằm dây buông chơi cũng dc