30 bài bác toán thù cách thức tính

1. Bài 2: Dùng cách thức phân chia song tìm nghiệm khoảng của x3 + 3x2 - 3 = 0 với độ đúng đắn 10-3, biết khoảng phân ly nghiệm (-3 ; -2). Lời giải : Ta có: f (x) = x3 + 3x2 - 3 f’ (x) = 3 x2 +6x f’(x) = 0 => x1 = 0 x2 = -2 Bảng phát triển thành thiên: X -2 0 +∞ f (x) 0 0 +∞ f (x) -∞ 1 -3 Ta gồm : f (-3) = - 3 0 Áp dụng phương pháp phân tách đôi ta có: C1 = a  b = 2 (3)  (2) = -2.5 => F1(C1) = 0.125 >0 2 => Khoảng phân ly nghiệm < -3;-2.5 > C2 = (3)  (2.5) = -2.75 => F2(C2) = -1.109 Khoảng phân ly nghiệm <-2.75; -2.5 > C3 = (2.75)  (2.5) = -2.625 => F3(C3) = - 0.416 Khoảng phân ly nghiệm <-2.625; -2.5 > C4 = (2.625)  (2.5) = -2.5625 => F4(C4) = - 0.127 Khoảng phân ly nghiệm <-2.5625; -2.5 > C5 = (2.5625)  (2.5) = -2.53125 => F5(C5) = 0.004 >0 2

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập toán đại 12: chương nguyên hàm chọn lọc

*

*

*

*

*

Xem thêm: Cờ Nhân Phẩm Liên Quân - Nhân Phẩm Trong Cờ Liên Quân Là Gì

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
Boundaries Updated & Expanded Edition: When khổng lồ Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome khổng lồ Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shaumãng cầu Niequist

You just clipped your first slide!

Clipping is a handy way lớn collect important slides you want to lớn go bachồng to lớn later. Now customize the name of a clipboard khổng lồ store your clips.

Wait! Exclusive 60 day trialkhổng lồ the world"s largest digital library.

The gameviethot.com family just got bigger. You now have sầu unlimited* access khổng lồ books, audiobooks, magazines, và more from Scribd.