Để nghiền Cánh 1 cần phải có Vũ Khí Chaos. Chỉ dẫn 2 cách để biện pháp ép 4 một số loại Cánh 1 Mu Online, làm sao để nghiền 3 nhiều loại Vũ khí Chaos, tỉ lệ nghiền Wing 1 Mu Online


- Cánh 1 (Wing 1) là vật phẩm quan trọng trong thế giới Mu, giúp nhân vật có công dụng bay và dịch rời nhanh, bên cạnh đó tăng sức khỏe cho nhân vật. Cánh 1 yêu cầu nhân đồ đạt cấp độ buổi tối thiểu 180 mới hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn ép cánh cấp 1

*

- tổng cộng có 4 loại cánh 1 như sau:

 


*
Cánh Quỹ(Satan Wings)Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ


*
Cánh Thiên Đàng(Heaven Wings)Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ


*
Cánh Tiên Nữ(Fairy Wings)Dùng cho: Tiên Nữ


*
Cánh Vũ Linh(Mistery Wings)Dùng cho: Thuật Sĩ


Bước 1: Ép vũ khí Chaos

Vũ khí Chaos là thứ phẩm cần phải có nhằm ép cánh cấp cho 1. Có tổng số 3 một số loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long, Mai Hoa Cung với Gậy Lôi Phong. Vũ khí Chaos có thể ép được tại đồ vật ép Chaos Goblin làm việc Noria bởi việc phối hợp Ngọc láo lếu Nguyên và vật phẩm ngẫu nhiên có lever tối thiểu +4, op tối thiểu +4


Vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long(Chaos long Axe)


 

Các bước tiến hành việc nghiền vũ khí Chaos:

- thủ thỉ với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- lựa chọn mục "Tạo vũ trang Chaos".

Nguyên liệu nghiền vũ khí Chaos:

Một hoặc những item ngẫu nhiên +4 trở lên và tất cả option về tối thiểu là +4.

Tỉ lệ thành công: tối nhiều 100%.

Nếu thành công, cảm nhận ngẫu nhiên một trong những 3 các loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long ( Chaos long Axe)Mai Hoa Cung ( Chaos Nature Bow)Gậy Lôi Phong ( Chaos Lighting Staff).

Nếu thất bại, vớ cả ngân sách và ngọc chao sẽ bị mất, những món vật liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng tương tự tính năng.

Xem thêm: Cách Tạo Bộ Cài Windows 7 Từ Usb, Please Wait

*
Chọn sản xuất Vũ Khí Chaos

Bước 2: sử dụng vũ khí Chaos để ép cánh cung cấp 1 (wing 1)

Để ép cánh cấp cho 1, hãy sử dụng tranh bị Chaos vẫn ép ở bước 1 kết hợp với Ngọc hỗn Nguyên. Ko kể ra, bạn còn hoàn toàn có thể tăng tỉ lệ thành công bằng phương pháp đặt thêm những vật phẩm có mức giá trị khác vào máy ép Chaos Goblin. Các bước thực hiện như sau:

- rỉ tai với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- lựa chọn mục "Kết hợp bình thường".

- vật liệu ép cánh cấp cho 1:

Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên trên và bao gồm option tối thiểu là +4

 

*
 
*

Một hoặc những item bất kỳ +4 trở lên và bao gồm option về tối thiểu là +4.

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, cảm nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 một số loại cánh cấp cho 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả ngân sách và ngọc chao sẽ ảnh hưởng mất, các món nguyên vật liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.