Sơ yếu lý kế hoạch là bản khai thông tin cá thể bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập tốt xin việc của từng cá nhân. gameviethot.com cung ứng mẫu Sơ yếu đuối lý lịch tiên tiến nhất và hướng dẫn giải pháp ghi cụ thể nhất hiện tại nay.

Bạn đang xem: Cách Viết Mẫu Tự Thuật Xin Việc Làm


Cần riêng biệt Sơ yếu ớt lý lịch cùng CV xin việc

Sơ yếu ớt lý lịch là tờ khai tin báo cá nhân, nhân thân, tiểu sử… của ứng viên đến nhà tuyển dụng. Đây là một trong trong những giấy tờ bắt buộc cần phải có trongmẫu làm hồ sơ xin việc chuẩn.

Sơ yếu hèn lý định kỳ thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Mặc dù Sơ yếu lý kế hoạch thường mang ý nghĩa bao quát mắng và đựng nhiều thông tin hơn một chủng loại CV thông thường. Sơ yếu lý lịch tất cả cả thông tin về nhân thân và những thông tin thiên về tiểu sử trong những lúc đó CV xin câu hỏi thì tập trung vào những thông tin về kinh nghiệm thao tác làm việc và các chuyển động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Fizz Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Fizz Mid, Top, Rừng

Mẫu Sơ yếu hèn lý lịch mới nhất khi đi xin việc


tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - trường đoản cú do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ chị em …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên quán ……………………………………………………..........

4. Nơi đk hộ khẩu hay trú ……………………………..………..

5. Nơi ở bây chừ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Thu nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Tại …………..………

11. Thu nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan lại HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác làm việc của phụ huynh đẻ, cả nhà em ruột)

1. Họ với tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- ban ngành công tác: ………………………………………………………

- chỗ ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

2. Họ với tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ quan công tác: ………………………………………………………

- chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

4. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: ……………………….……………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang đến tháng năm

Tên trường

hoặc cửa hàng đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm mang đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bạn dạng khai sơ yếu ớt lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu có điều gì không nên tôi phụ trách trước lao lý về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhấn của cơ quan đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ họ tên)

…………………………