*
Mục lục bài viết
*
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và phía dẫn reviews xếp loại

Đánh giá, xếp loi cht lưng đng viên cui năm

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ ở đảng). Đối với cấp cho ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy vẫn yêu cầu đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng.

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Khung tiêu chí đánh giá

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ bốn tưởng bao gồm trị: trung thành với chủ với nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng sài gòn và mặt đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt thiết yếu trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan biện pháp mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: tác dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; câu hỏi giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính chi phí phong, gương mẫu mã của tín đồ đảng viên và quan hệ trực tiếp với nhân dân; niềm tin cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế khuyết điểm và chiến đấu với các biểu thị quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức tạo ra địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn liên hiệp nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tiến hành quy định về đầy đủ điều đảng viên không được gia công và các nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí tổn theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối tương tác với bỏ ra ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, tàn khốc trong thực hiện nhiệm vụ; phương thức làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; niềm tin hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ công dụng đấu tranh phòng, phòng các biểu hiện suy thoái bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể (nếu có).

- Về hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc tiến hành chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo công cụ (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ công dụng thực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong thời gian được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối cùng với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao vào năm; niềm tin đổi mới, sáng sủa tạo, tự chịu đựng trách nhiệm; ý thức, thái độ giao hàng nhân dân...

+ kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; tác dụng đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

- Kết quả tương khắc phục đều hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp cho có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, bao gồm sản phẩm rõ ràng lượng hóa được, có khá nhiều thành tích rất nổi bật trong công tác làm việc được các đảng viên khác học tập tập, noi theo.

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện trọng trách chính trị được giao đều reviews đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được nhận xét đạt lever “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức bắt buộc được xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp các loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ko vượt thừa 20% số đảng viên được xếp một số loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong từng tổ chức triển khai cơ sở đảng.

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

+ Các tiêu chuẩn về kết quả thực hiện trách nhiệm chính trị được giao đều review đạt lever “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đề nghị được xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chí cơ bạn dạng được đánh giá đạt lever “Trung bình” trở lên.

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Về Usb Đơn Giản Và Tiện Lời Nhất, Tải Nhạc Từ Youtube Về Máy Tính

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không xong nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt tới mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc nằm trong một trong các trường hòa hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận review có thể hiện suy thoái về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

+ Chỉ kết thúc dưới một nửa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở tầm mức “Không chấm dứt nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thực hành kỷ luật trong những năm (một phạm luật bị cách xử trí kỷ mức sử dụng chỉ tính một lần khi xếp loại).

Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, đưa ra bộ các đại lý chủ trì tổ chức tiến hành và coi xét, ra quyết định mức xếp loại unique đảng viên.

- Từng đảng viên tự đánh giá, xếp một số loại chất lượng.

Cách thức thực hiện

Bước 1: từ bỏ đánh giá, xếp một số loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức quality được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” mang đến từng tiêu chí đánh giá cụ thể) với xem xét, tự nhấn mức chất lượng trong chủng loại 02; report trước chi bộ trong buổi họp kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: đưa ra quyết định xếp loại quality đối cùng với đảng viên

- bỏ ra ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức trường đoản cú xếp một số loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của bỏ ra ủy, đảng ủy cửa hàng nơi đảng viên cư trú để khuyến cáo mức xếp một số loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư bỏ ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) khuyến nghị trước khi triển khai bỏ phiếu.

- chi ủy (bí thư bỏ ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức triển khai để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của bỏ ra bộ; sau đó, tổng phù hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại quality đối cùng với từng đảng viên để report đảng ủy cơ sở.

- thành phần giúp bài toán cấp ủy tổng hợp, thẩm định report của những chi cỗ trực thuộc nhằm đảng ủy cửa hàng xem xét ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với bỏ ra bộ các đại lý do bỏ ra bộ đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Lưu ý lúc viết phiên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Phải kiểm điểm đầy đủ, tráng lệ nội dung theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW.

Trong đó tập trung kiểm điểm về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, ý thức tự phê bình với phê bình, “tự soi, từ sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và mọi điều đảng viên ko được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá nhân phải gắn thêm với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với đều hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Đồng thời, tiến hành nghiêm bài toán xếp một số loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá thể được xếp các loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nấc xếp nhiều loại của bạn đứng đầu ko được cao hơn mức xếp các loại của bè bạn lãnh đạo, cai quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

Tiến hành kiểm tra, thống kê giám sát công tác kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại unique tập thể, cá nhân. Lãnh đạo việc tổ chức triển khai kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình với phê bình không đạt yêu cầu; xếp các loại lại ở phần lớn nơi xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.