*

Bước 3: Giao diệnDOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐxuất hiện, nhập những thông tin lên các trườngMã doanh nghiệp,Số CMTsau đó bấmXem thông tin(2).

Bạn đang xem: Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống hải quan

Trong đó:

Mã doanh nghiệp: Nhập Mã số thuế của Doanh nghiệp.Số CMT: Nhập số minh chứng nhân dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu của Người thay mặt pháp pháp luật thể hiện nay trên Giấy ghi nhận Đăng ký marketing của Doanh nghiệp.

Lưu ý: chúng ta cũng có thể tra cứu vãn số CMTtại đây.

Bước 3: giao diện DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ xuất hiện, nhập các thông tin lên các trường Mã doanh nghiệp, Số CMT sau đó bấm Xem thông tin (2).

Trong đó:

Mã doanh nghiệp: Nhập Mã số thuế của Doanh nghiệp.Số CMT: Nhập số chứng tỏ nhân dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu của Người đại diện pháp mức sử dụng thể hiện tại trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

Lưu ý: bạn có thể tra cứu giúp số CMT trên đây.

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_2_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 4: trên giao diện tin tức chứng thư số, bấmXem thông tin chứng thư số(3), điền tin tức vàoNgày hiệu lực hiện hành đăng kýNgày hết hiệu lực hiện hành đăng ký(4) sau đó bấmĐăng ký thông tin(5).

Trong đó:

Ngày hiệu lực hiện hành đăng ký: Để là ngày bây giờ hoặc nhằm ngày khoác định đã hiển thị trên hệ thống.Ngày hết hiệu lực hiện hành đăng ký: Nhập kiểu như ngày quá hạn sử dụng của Chữ ký số.

Bước 4: trên giao diện thông tin chứng thư số, bấm Xem tin tức chứng thư số (3), điền tin tức vào Ngày hiệu lực thực thi đăng ký Ngày hết hiệu lực đăng ký (4) sau đó bấm Đăng ký thông tin (5).

Trong đó:

Ngày hiệu lực thực thi hiện hành đăng ký: Để là ngày lúc này hoặc để ngày khoác định vẫn hiển thị bên trên hệ thống.Ngày hết hiệu lực thực thi đăng ký: Nhập như thể ngày hết hạn sử dung của Chữ cam kết số." href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_3_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 5: hành lang cửa số Verify User sạc xuất hiện, nhậpUser PIN(6) tiếp đến bấmLogin(7).

Bước 5: cửa sổ Verify User sạc pin xuất hiện, nhập User PIN (6) tiếp nối bấm Login (7).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_4_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 6: Thông báo cập nhật thành công xuất hiện, bấmOK(8) để hoàn thành thủ tục đăng ký Chữ ký kết số với ban ngành Hải quan tiền trên website của Tổng viên Hải quan.

Bước 6: Thông báo update thành công xuất hiện, bấm OK (8) để hoàn thành thủ tục đăng ký Chữ ký số với cơ quan Hải quan tiền trên trang web của Tổng cục Hải quan.

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_5_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 7: sau khoản thời gian Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số thành công, các bạn cần cập nhật thông tin Chữ ký kết số lên hệ thống VNASS, trên mục dịch vụ thương mại công, nhấn vào mụcĐăng cam kết sử dụng khối hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp(9).

Bước 7: sau khi Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số thành công, bạn cần update thông tin Chữ cam kết số lên khối hệ thống VNASS, trên mục thương mại dịch vụ công, nhấp chuột mục Đăng ký sử dụng khối hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp (9).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_6_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 8: nhấp chuột mụcĐăng ký/cập nhật thông tin tài khoản quản trị(10).

Bước 8: click chuột mục Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị (10).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_7_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 9: Trên giao diện Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị, chúng ta nhập thông tin của doanh nghiệp bao gồmMã số thuế, Email, Mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu(11) tiếp đếnLựa lựa chọn chữ ký kết số(12) tiếp nối bấmCập nhật thông tin chữ cam kết số của thông tin tài khoản quản trị(13).

Bước 9: Trên đồ họa Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị, các bạn nhập thông tin của Doanh nghiệp bao gồm Mã số thuế, Email, Mật khẩu, chứng thực lại mật khẩu (11) tiếp đến Lựa chọn chữ ký số (12) tiếp đến bấm Cập nhật tin tức chữ cam kết số của thông tin tài khoản quản trị (13).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_8_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 10:Sau khiCập nhật thông tin chữ ký kết số của tài khoản quản trịthành công,bấmXác nhận list người dùng(14).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Unikey Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính Laptop

Bước 10: Sau khi cập nhật thông tin chữ ký kết số của thông tin tài khoản quản trị thành công, bấm Xác nhận danh sách người dùng (14).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_9_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 11: cửa sổ yêu ước nhập MÃ pin xuất hiện, chúng ta nhập MÃ pin sạc của USB Token CKS gameviethot.com (15) tiếp nối bấmLogin(16).

Bước 11: cửa sổ yêu cầu nhập MÃ sạc pin xuất hiện, chúng ta nhập MÃ sạc pin của USB Token CKS gameviethot.com (15) kế tiếp bấm Login (16).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_10_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 12: sau thời điểm bấm Login, thông tin tài khoản được cập nhật thành công, chúng ta bấmĐăng nhập(17).

Bước 12: sau khi bấm Login, tài khoản được cập nhật thành công, các bạn bấm Đăng nhập (17).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_11_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 13: Trên bối cảnh Đăng nhập hệ thống, thực hiệnLựa lựa chọn chữ ký kết số(18), nhậpMã số thuế và Mật khẩu(19) tiếp đến bấmĐăng nhập(20).

Bước 13: Trên đồ họa Đăng nhập hệ thống, triển khai Lựa chọn chữ cam kết số (18), nhập Mã số thuế và Mật khẩu (19) tiếp đến bấm Đăng nhập (20).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_12_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 14: sau thời điểm Đăng nhập thành công, tại mụcII. Sửa thông tin đăng ký/1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng, trên bối cảnh Sửa tin tức chung và người sử dụng, chọn sang tabThông tin bạn khai Hải quan(21).

Bước 14: sau thời điểm Đăng nhập thành công, tại mục II. Sửa thông tin đăng ký kết /1.OE2102 Sửa thông tin chung và bạn sử dụng, trên đồ họa Sửa thông tin chung và người sử dụng, chọn sang tab Thông tin tín đồ khai Hải quan (21).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_13_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 15: bên trên giao diệnTHÔNG TIN NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, chúng ta chọn dòngUser code(22) bao gồm số serial khớp ứng với số serial trước lúc gia hạn, tiếp đóLựa lựa chọn chữ ký kết số(23) kế tiếp bấmGhi(24) để hoàn thành.

Bước 15: Trên giao diện THÔNG TIN NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, các bạn chọn cái User code (22) tất cả số serial tương ứng với số serial trước lúc gia hạn, tiếp đó Lựa chọn chữ cam kết số (23) tiếp nối bấm Ghi (24) nhằm hoàn thành.

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_14_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng một Chữ cam kết số nhằm kê khai hải quan chỉ hiển thị 1 cái User code.

Sau lúc bấm Ghi, mở ra thông báo update thành công

Sau khi bấm Ghi, xuất hiện thêm thông báo cập nhật thành công

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_15_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 16: Sau khi update xong chứng thư số bắt đầu để đk với cơ sở Hải quan, các bạn vào mụcIV. Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký. Trên cửa sổ Tra cứu tin tức đăng ký, tích vào ô vuông tạiĐăng ký kết mớiSửa sau phê lưu ý (25)sau đó bấmTìm kiếm(26).

Bước 16: Sau khi cập nhật xong chứng thư số bắt đầu để đăng ký với ban ngành Hải quan, bạn vào mục IV. Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu tin tức đăng ký. Trên cửa sổ Tra cứu tin tức đăng ký, tích vào ô vuông trên Đăng ký kết mới cùng Sửa sau phê phê duyệt (25) sau kia bấm Tìm kiếm (26).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_16_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 17: Trên hình ảnh Tra cứu tin tức đăng ký, tại mụcTrạng thái(27) Bạn tìm đến dòngĐang nhập liệu(28) sau đó bấmGửi(29).

Bước 17: Trên bối cảnh Tra cứu thông tin đăng ký, tại mục Trạng thái (27) Bạn tìm đến dòng Đang nhập liệu (28) tiếp đến bấm Gửi (29).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_17_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 18: cửa số Tra cứu tin tức đăng ký kết xuất hiện, BạnLựa chọn chữ cam kết số(30), điền thông tin Người gửi, Email, gửi tặng Hải quan liêu nơi đk (31), bấmKý chữ cam kết số(32) sau đó bấmGửi(33).

Bước 18: cửa ngõ số Tra cứu thông tin đăng cam kết xuất hiện, chúng ta Lựa chọn chữ cam kết số (30), điền tin tức Người gửi, Email, gửi tặng Hải quan tiền nơi đk (31), bấm Ký chữ ký kết số (32) tiếp nối bấm Gửi (33).

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_18_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Bước 19: xuất hiện thông báo Đã gửi bản khai đến Hải quan có nghĩa là Bạn đã cập nhật thành công chứng từ số lên hệ thống VNACCS.

Bước 19: xuất hiện thông báo Đã gửi phiên bản khai đến Hải quan có nghĩa là Bạn đã cập nhật thành công chứng thư số lên khối hệ thống VNACCS.

" href="https://gameviethot.com/huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-tren-mang-hai-quan/imager_19_10500_700.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(25, 103, 178); text-decoration-line: none;">
*

Lưu ý: Sau khi cập nhật thông tin Chữ cam kết số bắt đầu thành công, các bạn đợi qua 12h tối thì hoàn toàn có thể kê khai bình thường.

Như vậy chúng ta đã update thông tin Chữ ký số lên hệ thống Hải quan liêu Điện tử tại địa chỉhttps://www.customs.gov.vn.