Chụ ý: Nếu tải phần mềm craông xã, tool giỏi bất cứ sản phẩm gì cơ mà từng trải password (PassWord) thì nhtràn lên