Chú thích nhỏ trong bài hướng dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy hầu hết () đó là phần đông Pkm chỉ xuất hiện trong 1 mùa hoặc không tồn tại trong mùa đó.Hoặc cũng có thể nó xuất hiện với % do vậy ở riêng bạn dạng White/Black.Dấu (-) sẽ có nghĩa là không gồm và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào những bãi cỏ bình thường,trong hang động,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – những bến bãi cỏ cao màu đậm và pkm trong số ấy thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông gồm gì quan trọng cả.Nếu chúng ta thấy các chiếc bóng đen nhỏ lúc ẩn cơ hội hiện đi vào đó bạn cũng có thể battle cùng với Koaruhii hoặc mang được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi không còn cây cầu bạn sẽ tới Driftveil City.