Hướng dẫn thiết lập windows hệ thống 2019 bên trên VMware workstation 16 Pro

Bước 1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt windows server 2012

Tại screen VMware, Vào tệp tin –> chọn New Vitrual machine

*

Bước 2. Trên Tab Welcome to the … Chọn Typical ( Recommended )

*

Bước 3. Trên Tab Guest Operating System Installation, lựa chọn I will install the operating system later

*

Bước 4. Tại Tab Select a guest OS, lựa chọn Microsoft Windows, cùng với Version là Windows hệ thống 2019

*

Bước 5. Trên Tab Name the vitrual Network, Đặt tên là Windwos vps 2019 và chọn vị trí lưu lại File

*

Bước 7. Trên Tab Specify Disk Capacity,chọn 60.0 Gb, với Store vitrual disk…

*

Bước8. Trên Tab Readly to lớn create Vitrual Machine…, lựa chọn customize hardware

*

Bước 9. Trên Tab Menu, lựa chọn New CD/DVD ( SATA ) , và chọn Use ISO image file, Browse mang đến File windows hệ thống 2019 như hình

*

Bước 10. Trên Tab Windows setup…, nhằm mặc định và chọn next

*

Bước 11.

Xem thêm: How To Install Nx 8 - Hướng Dẫn Cài Đặt Unigraphic/Nx 8

Trên Tab Windows setup…, chọn Install now

*

Bước 12. Tại Tab Windows setup…, lựa chọn phiên bạn dạng cài đặt, ở đây mình lựa chọn phiên bạn dạng Windows server 2012 Datacenter ( Deosktop Experience ) Phiên bản cho GUI, còn bạn nào mong muốn dùng Core thì chọn chiếc còn lại

*

Bước 13. Tại Tab Windows setup…, kiểm tra i accept the license terms

*

Bước 14. Trên Tab Windows setup…, chọn cusctom install windows only ( advenced ). Tùy thay đổi kích thước dung lượng ở ứng trong phần an2y.

*

Bước 15. Tại Tab Windows setup…, để mặc định và chọn next

*

Bước 16. Tại Tab Customiza settings…, nhập password vào, đừng quên phải đáp ứng nhu cầu yêu đề xuất từ Microsoft. Điều kiện: bên trên 7 cam kết tự, đáp ứng 3 vào 4 điều kiện,+ Viết hoa, biết thường, số, ký kết tự đặc biệt

*

Bước 17. Tại thực đơn windows vps 2019, nhập cú pháp winver đề kiêm tra phiên phiên bản hiện tại sẽ dùng.

*

Kết luận. Như vậy tôi đã huớng dẫn xong chúng ta cài để windows hệ thống 2019 trên nền tản VMware Workstation. Các nội dung bài viết cùng chủ đề, chúng ta tham khảo tại đây nhé