Bước 1: chọn và mua về phiên bản phần mượt OpenVPN phù hợp với hệ điều hành của sản phẩm tính đã sử dụng

 

STT Hệ điều hành máy tính xách tay đang sử dụngPhiên phiên bản OpenVP tương xứng
1 Windows XP -32 bit openvpn-install-2.3.11-I001-i686.exe
2 Windows XP -64 bit  openvpn-install-2.3.11-I001-x86_64.exe
3 Windows Vista, 7, 8, 10 -32 bit openvpn-install-2.3.11-I601-i686.exe
4 Windows Vista, 7, 8, 10 -64 bit openvpn-install-2.3.11-I601-x86_64.exe

 

Bước 2: cài đặt OpenVPN

Nhấp đúp vào lịch trình OpenVPN vừa bắt đầu tải về để cài đặt đặt, ví dụ

*
, và triển khai theo hướng dẫn của tiến trình cài đặt (như những hình mặt dưới)

*

*

*

*

*

*

 

Bước 3: lựa chọn và sở hữu về phiên bản cấu hình OpenVPN tương xứng với hệ điều hành của sản phẩm tính vẫn sử dụng

 

STT Hệ điều hành máy tính đang sử dụngPhiên phiên bản OpenVP tương ứng
1 Windows XP -32 bitopenvpn-TCP-1194-install-XP-32bit.exe
2 Windows XP -64 bit openvpn-TCP-1194-install-XP-64bit.exe
3 Windows Vista, 7, 8, 10 -32 bitopenvpn-TCP-1194-install-Vista-32bit.exe
4 Windows Vista, 7, 8, 10 -64 bitopenvpn-TCP-1194-install-Vista-64bit.exe

 

Bước 4: thiết lập phiên phiên bản cấu hình OpenVPN

Chú ý: một số trong những chương trình khử virus không được cho phép thực thi và thiết đặt "Phiên phiên bản cấu hình OpenVPN", đối với những trường hòa hợp này họ phải trong thời điểm tạm thời tắt chương trình diệt virut trong quá trình cài đặt.

Nhấp đúp vào chương trình thông số kỹ thuật OpenVPN vừa mới tải về để thiết lập đặt, ví dụ

*
, và triển khai theo trả lời của tiến trình cài đặt

*

*

Bước 5: liên kết vào mạng ngôi trường qua OpenVPN

- Nhắp đúp biểu tượng OpenVPN GUI (hoặc lựa chọn Start/All Apps/OpenVPN/OpenVPN GUI), OpenVPN sẽ thực hiện với một hình tượng xuất hiện trên thanh Taskbar

 

*

Chú ý: Khi liên kết vào mạng trường áp dụng OpenVPN, OpenVPN sẽ khởi tạo kết nối và cập nhật bảng vạch mặt đường trên sản phẩm tính, vì đó máy tính xách tay phải được đăng nhập vào tài khoản người dùng trong team Administrors hoặc khi xúc tiến OpenVPN GUI chúng ta thực thi với quyền Administrator (nhắp chuột phải lên biểu tượng và lựa chọn Run as Adminstrator)

 

*

*

- Để liên kết nhắp chuột yêu cầu liên biểu tượn OpenVPN GUI bên trên Taskbar và chọn Connect, kế tiếp đăng nhập với thông tin tài khoản máy tính

*

*

- Để ngắt liên kết nhắp chuột đề xuất liên biểu tượn OpenVPN GUI bên trên Taskbar và lựa chọn Disconnect