Text of T£i V H°»›ng D«n Ci Matlab R2010a, R2012b, R2013a (Windows...

Bạn đang xem:


1/6

http://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.html

Tun Phan| 22.3.15| Phn mm in t hay| 17Thch

MATLAB l mt ngươi trng tnh ton s v lp trnh, c thit k bi cng tyMathWorks. MATLAB đến php tnh ton s vi ma trn, v th hm s haybiu thng tin, thc hin thut ton, to lớn cc giao din ngi dng v lin ktvi nhng chng trnh my tnh vit trn nhiu ngn ng lp trnh khc.

MATLAB gip n gin ha vic gii quyt cc bi ton tnh ton k thut sovi cc ngn ng lp trnh truyn thng nh C, C++, v Fortran.MATLAB c s dng vào nhiu lnh vc, bao gm x l tn hiu v nh,truyn thng, thit k iu khin t ng, o lng kyên tra, phn tch m hnhti chnh, xuất xắc tnh ton sinh hc. Vi hng triu k s v nh khoa hc lm vicvào mi trng cng nghip cng nh mi trng hn lm, MATLAB l

Ti v hng dn ci MatlabR2010a, R2012b,R2013a (windows 32bit/64bit)

1.Gii thiu v Matlab

http://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-3ErNeMFWxKE/VQ5O8zGBiFI/AAAAAAAABIQ/MvZ7SNzKWVc/s1600/Matlab_1.pnghttp://www.7segone.com/search/label/Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20hay?max-results=8http://www.7segone.com/

2/6

http://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.html

ngn ng ca tnh ton khoa hc.

y l cng c tnh ton s dng ngn ng cao cp mang đến my tnhPht trin trn ngươi trng qun l m, tp tin, v d liuVi nhiu cng c tnh ton, thit k, s l d liu a nhimChc nng ton hc s, i s tuyn tnh, thng k, phn tch, thutton lc, ti u ha, hi t s...Chc nng d liu hnh ha 2 chiều v ha 3DVi nhng cng c xy dng giao din ha ty chnhChc nng mang lại vic tch hp cc thut ton trn MATLAB vi ccng dng bn ngoi v cc ngn ng lp trnh nh C, C++, Fortran,Java,Excel...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bán Hàng Online Cho Người Mới Bắt Đầu 2021, Hướng Dẫn Bán Hàng Online Cho Người Mới Bắt Đầu

Windows Server 2003, Windows XP, Vista, Win 7 (h tr Mac, Linux).B nh Ram ti thiu: 1024MB.Cn khong 4GB trong C.

MatLab 2009 (x86) + CRACK Download

MatLab 2010 (R2010a) (x86/64) + CRACK Download

MatLab 2012 (R2012b) (x86/64) + CRACK Download

MatLab 2013 (R2013a) (x86/64) + CRACK Download

1 Matlab R2010:

1. Ci t nh bnh thng, chn "install manually without using the internet"ngt kt ni internet.

2.Chc nng chnh

3.Yu cu h thng

4.Ti MatLab

5.Hng dn ci t phn mm

Home Gii thiu Download Lp trnh C/C++

Lp trnh VXL Khm ph Cng ng Lin h

Tm kim

http://www.7segone.com/p/lien-he-7segone.htmlhttp://www.7segone.com/p/cong-dong-7segone.htmlhttp://www.7segone.com/search/label/Kh%C3%A1m%20ph%C3%A1?&max-results=15http://www.7segone.com/search/label/Code%208051?&max-results=15http://www.7segone.com/search/label/L%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20C?&max-results=15http://www.7segone.com/search/label/Download?&max-results=15http://www.7segone.com/2015/03/gioi-thieu-blog-7segone.htmlhttp://www.7segone.com/https://www.fnói qua.vn/file/TXWMGG250Thttps://www.fmô tả.vn/file/T3MCZ3B5XThttps://www.fnội dung.vn/file/TRPQQ41MVThttps://www.fshare.vn/file/TBAG98CZ0T

3/6

http://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.html

2. Nhp "file installation key" 01222-63588-39801-24683-48578

3. Chn Installkhng s dng internet

4. Ch ng dn ti file "Matlab711LicenseServer.dat"

2 MATLAB 2013:

1. Chy "thiết đặt.exe" (hoc "bin win32 thiết lập.exe" ci t 32-bit Matlabdi Windows 64-bit)

2. Chn "install manually without using the internet"3. Thit lp "file installation key" 25716-63335-16746-060724. Thit lp Matlab vi cc thnh phn cn thit

5. Khi c yu cu kch hot sn phm chn "Activate manually withoutinternet"

6. Chn "X:seriallicense.lic" lúc c hi mang đến tệp tin bn quyn (vào "X" lk t a my tnh ca bn)

3 MATLAB 2012b:

1. Chy tệp tin cài đặt.exe cộ > Chn: Install without using the mạng internet > Nhn next tip tc:> Chn: yes

2. Nhn next tip tc: Chn: I have sầu the tệp tin installation key for my license Ri in 1 trong những 4 key sau vo:

Key 1: 37176-43568-09521-61284-60764-48411-11831-17282-31342-18748-48552- 26727-0841158749-51212-12960-32050-46988-27009-28134-15368-28592-19051Key 2: 36096-53477-64319-46930-25628-45918-00806Key 3: 59738-14883-06389-49595-32360-39677-18491-33421-25866Key 4: 54433-42422-42196-01350-12755-09842

1. Ri nhn next: Tip tc chn: Typical hoc Custom, ci no cng c,ri nhn next

2. Nhn yes tip tc Chn phn cn thit ci t ri nhn next3. n y, click chn: Browse v tm n th mc: craông chồng V chn file:

matlab2012b_std.dat nhn select tip tc :4. Nhn next tip tc:

5. Ch i Nhn next tip tc: Nhn finish hon thnh ci t. Tiptheo, ra mn hnh desktop m inhỏ MATLAB R2012b ln:

Ln u trang

4/6

http://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.html

6. Mt bng thng bo l i hi n ln lc ngươi m. gi nh n cancel . R i mli matlab, nu vn cn bo l i th restart li my ri m li, s hin ragiao din chnh: Vy l ngừng.. nu Khi m li m bo ging lc ci t: thhy lm li nhng bc u, chn key ging nh bc u lun l c.

7. Chn: Install without using the mạng internet Nhn next tip tc: Chn: yesNhn next tip tc:

8. Chn: I have the tệp tin installation key for my license Ri in 1 trong các 4

key sau vo: nh chn key ging nh key ci lc u

Key 1: 37176-43568-09521-61284-60764-48411-11831-17282-31342-18748-48552- 26727-0841158749-51212-12960-32050-46988-27009-28134-15368-28592-19051Key 2: 36096-53477-64319-46930-25628-45918-00806Key 3: 59738-14883-06389-49595-32360-39677-18491-33421-25866Key 4: 54433-42422-42196-01350-12755-09842

Gi khi ng li l c.Chc cc bn thnh cng!!!

Nhn: Phn mm in t hay

Chn Ngn ng

c h tr bi Dch

Translate

Follow by Email

E-Mail address... Submit

Code 8051

Download

Khm ph

Nhn

http://www.7segone.com/search/label/Kh%C3%A1m%20ph%C3%A1http://www.7segone.com/search/label/Downloadhttp://www.7segone.com/search/label/Code%208051https://translate.google.com/http://www.7segone.com/search/label/Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20hay

5/6

http://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.html

năm ngoái 7segone Thit k bi TuanPi Tsay mê kho kin KnhYoutube Din n Hi - p Sitebản đồ Gii thiu Lin h

Linch kin in t

Lp trnh C

Phn mm in t hay

Th thut

Ti liu

Web-Blog

in t

Ti v hng dn ci MatlabR2010a, R2012b, R2013a (windows32bit/64bit)

CADe-SIMU - Phn mm v v mphng mch in cng nghip (Chng dn + Ti liu)

Ti PLC S7-200 + M phng

Hng dn bỏ ra tit lm trm hn HNQUC

Phn milimet v mch in + m phngchuyn nghip (Proteus 8.1-SP1 Full)

Phn mm bin dch Keil C 4 cho89c51 (Phin bn y )

Phn milimet chuyn file Hex sangAssembly

Transistor l g?

Bi ng ph bin

http://www.7segone.com/2015/03/transistor-la-gi.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/cach-chuyen-file-hex-sang-assembly.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/phan-mem-bien-dich-keil-c4-cho-89c51.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/phan-mem-ve-mach-dien-va-mo-phong-chuyen-nghiep-proteus8.1.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/huong-dan-chi-tiet-lam-tram-han-han-quoc.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/tai-plc-s7-200-step7-micro-win.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/cade-simu-phan-mem-ve-va-mo-phong-mach-dien-cong-nghiep.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/transistor-la-gi.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/cach-chuyen-file-hex-sang-assembly.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/phan-mem-bien-dich-keil-c4-cho-89c51.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/phan-mem-ve-mach-dien-va-mo-phong-chuyen-nghiep-proteus8.1.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/huong-dan-chi-tiet-lam-tram-han-han-quoc.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/tai-plc-s7-200-step7-micro-win.htmlhttp://www.7segone.com/2015/04/cade-simu-phan-mem-ve-va-mo-phong-mach-dien-cong-nghiep.htmlhttp://www.7segone.com/2015/03/tai-va-huong-dan-cai-dat-matlab-r2010a-r2012b-r2013a-windows.htmlhttp://www.7segone.com/search/label/%C4%90i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%ADhttp://www.7segone.com/search/label/Web-Bloghttp://www.7segone.com/search/label/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87uhttp://www.7segone.com/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADthttp://www.7segone.com/search/label/Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20hayhttp://www.7segone.com/search/label/L%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20Chttp://www.7segone.com/search/label/Linh%20ki%E