Hướng dẫn cài đặt EVE-OVA & Image SD-WAN dành cho người new bước đầu -

Hướng dẫn thiết đặt EVE-OVA và Image SD-WAN dành riêng cho những người bắt đầu bước đầu -

Hướng dẫn setup EVE-OVA & Image SD-WAN dành riêng cho người new bước đầu - Hướng dẫn setup EVE-OVA và Image SD-WAN dành riêng cho người bắt đầu bước đầu - Hướng dẫn thiết lập EVE-OVA và Image SD-WAN dành riêng cho người mới bước đầu -
*

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt eve sử dụng cisco iol

Follow us :
*
*
*
*


Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Nhạc Chuông Cho Iphone Bằng Itunes Đơn Giản, Nhanh Chóng


*

Hướng dẫn thiết lập EVE-OVA và Image SD-WAN dành cho những người mới bắt đầu

2. Import tệp tin eve-ng.ova vào vmware workstation

*

3. Cấu hình mang đến eve: - Edit thẻ NAT ( để update và nâng cấp bởi 2 lệnh apt-get update, apt-get nâng cấp - Add thêm 2 card NAT ( để những vật dụng phía bên trong truy cập internet )

*
- Cấu hình những thông số cho eve:Đăng nhập user: root, pass(default): eve

*

*

*
*

*

*

*

Update : apt-get updateUpgrade: apt-get upgrade

*

*

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions( ghi lại những thông số kỹ thuật vừa cập nhật)

*

Add những file vào Eve sầu ( CiscoIOUKeyren.py để sinh sản iourc, 2 tệp tin image IOL)

- Dowload image IOL https://drive sầu.google.com/drive/folders/0B6AguCDU_BHDWm9VeUo2c3hoa0k- Sử dụng FileZilla add các file vào Eve ( tải về FileZilla https://filezilla- project.org/tải về.php?type=client ) với Host là ip của EVE: 192.168.44.139 (coi ip bằng phương pháp vào eve sầu gõ: ifconfig pnet0) username: root, password: eve sầu, port: 22

*

Chnghiền những file ( CiscoIOUKeygen.py nhằm sinh sản iourc, 2 file image IOL) vào EVE theo băng thông “ /opt/unetlab/addons/iol/bin “

Chỉnh sửa tệp tin iourc vào thiết bị làm thế nào cho giống vào eve bằng phương pháp kiểm soát theo con đường dẫn: Cd /opt/unetlab/addons/iol/bin để thấy

=> sử dụng lệnh /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions( khắc ghi những thông số kỹ thuật vừa cập nhật)

*

Download windows client side ta có thể thấy được hình ảnh eve

*

Cài gói UnetLab-Win-Client-Paông xã vào.

*

Truy cập xúc tiến EVE: 192.168.44.139 trên top google chrome

*

*

Download Image của Cisteo SD-WAN:

https://drive.google.com/drive/folders/1-XzKVVW4vjl8j6yiAYeHED6Jv-KbbUSA?usp=sharing

- Sử dụng FileZilla add những file controller (vmanager, vsmart, vbond, vedge) vào Eve sầu. Từ local site thanh lịch remote site cùng với băng thông /opt/unetlab/addons/qemu

*

=> cần sử dụng lệnh /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions( khắc ghi các cấu hình vừa cập nhật) để mở ra những controller vsmart, vbond, vmanage với router vedge

*