Hướng dẫn thiết lập Asterisk 16 bên trên Centos7

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram, HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos7

Các bước chuẩn bị trước lúc setup

Cập nhập hệ thống

#subởi vì yum -y updateThêm epel repository – CentOS

#sudo yum -y install epel-releaseTắt selinux

#setenforce 0#sed -i "s/(^SELINUX=).*/SELINUX=permissive/" /etc/selinux/config

2. Cài đặt

2.1 Bước 1- Cài đặt các tool cần thiết#sudo yum -y install wget vyên ổn net-toolsCài đặt các gói “Development Tools” cùng các gói nên thiết

#subởi yum -y groupinstall "Development Tools"#suvì yum -y install libedit-devel sqlite-devel psmisc gmime-devel ncurses-devel libtermcap-devel sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel uuid-devel libtool libuuid-devel subversion kernel-devel kernel-devel-$(uname -r) git subversion kernel-devel crontabs cronie cronie-anacron wget vim2.2 Cách 2- Tải và cài đặt JanssonJansson là 1 trong những tlỗi viện C nhằm mã hóa, giải thuật với thao tác làm việc tài liệu JSON.

Bạn đang xem: Cài đặt và cấu hình cơ bản asterisk

Xem thêm: Hướng Dẫn Chèn Hình Ảnh Vào File Pdf Miễn Phí, Cách Chèn Ảnh Vào File Pdf

Tải xuống và cài đặt nó bên trên máy chủ CentOS 7 bằng phương pháp chạy các lệnh mặt dưới:

#cd /usr/src/#git clone https://github.com/akheron/jansson.git#cd jansson#autoreconf -i#./configure --prefix=/usr/#make && make install2.3 Bước 3- Tải xuống cùng thiết lập PJSIPPJSIP là một trong những thỏng viện truyền thông nhiều phương tiện đi lại mã mối cung cấp mngơi nghỉ cùng miễn chi phí được viết bởi ngôn từ C triển khai các giao thức dựa vào tiêu chuẩn nhỏng SIP, SDPhường, RTPhường, STUN, TURN cùng ICE. Tải về tự dự án Github, tiếp đến biên dịch với cài đặt.

#cd /usr/src/ #export VER="2.8"#wget http://www.pjsip.org/release/$VER/pjproject-$VER.tar.bz2#tar -jxvf pjproject-$VER.tar.bz2#cd pjproject-$VER#./configure CFLAGS="-DNDEBUG -DPJ_HAS_IPV6=1" --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --enable-shared --disable-đoạn Clip --disable-sound --disable-opencore-amr#make dep#make#make install#ldconfig2.4 Cách 4- Tải xuống với setup AsteriskBây tiếng chúng ta sẽ setup toàn bộ các gói dựa vào, họ vẫn chuẩn bị sẵn sàng thiết lập xuống cùng cài đặt Asterisk 16 trên CentOS 7.

#cd /usr/src/#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz#tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz#rm -f asterisk-16-current.tar.gz#cd asterisk-*#./configure --libdir=/usr/lib64Nếu đầy đủ bài toán thành công, bạn sẽ cảm nhận cổng output giống như nlỗi bên dưới đây:

*

2.5 Cách 5- Tùy lựa chọn những thiết lập lựa chọn

#make menuselectlựa chọn chan_ooh323format_mp3

*

chọn định hình của gói Audio như mặt dưới

*

Đối cùng với Music On Hold, lựa chọn các mô-đun sau

*

Trên Gói âm thanh bổ sung cập nhật, lựa chọn như hình bên dưới đây:

*

Bật app_macro trong phần Ứng dụng

*

Quý Khách hoàn toàn có thể biến hóa cấu hình khác nhưng các bạn thấy tương xứng. Khi hoàn toàn, lưu lại cùng thoát

#sudo contrib/scripts/get_mp3_source.shĐể ban đầu chế tạo cùng thiết lập Asterisk cùng với các mô-đun sẽ chọn, hãy chạy các lệnh.

#make#make install#make samples#make config#ldconfigTạo một người tiêu dùng cùng nhóm hiếm hoi nhằm chạy những hình thức Asterisk và gán quyền bao gồm xác:

#groupadd asterisk#useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk#userhack -aG audio,dialout asterisk#chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /var/lib,log,spool/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /usr/lib64/asteriskĐặt người tiêu dùng mang định Asterisk:

# suvì vyên /etc/sysconfig/asteriskAST_USER="asterisk"AST_GROUP="asterisk"# vim /etc/asterisk/asterisk.confrunuser = asterisk ; The user lớn run as.rungroup = asterisk ; The group to run as.#systemctl restart asterisk#systemctl enable asteriskKiểm tra xem chúng ta có thể liên kết với Asterisk CLI không:

# asterisk -rvvdo vậy tôi đã giải đáp hoàn thành cài đặt Asterisk 16 bên trên Centos7. Chúc các bạn thiết lập thành công!Ttê mê khảo: https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-16-lts-on-centos-7-fedora/