Khi đk tài khoản Facebook, diễn đàn, tài khoản Game … bạn ta thường yêu mong khai báo và xác nhận add email. Bạn đã có email chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem hướng dẫn đầy đủ ở đây: https://gameviethot.com/thu-thuat-internet/dang-ky-yahoo-mail/