Một ngày xấu trời, khi bạn đang say sưa cùng với công việc, theo thói quen bạn dạng năng, bạn Ctrl-S. Như hầu hết ngày, đáng ra sau vài giây thì quy trình lưu (save) file đã hoàn tất, dẫu vậy lần này thì ko được, bạn đợi 1,2,3 phút, thậm chí là cả 1h cho bài toán lưu file.