– Cài đặt Windows Server Backup Feature sau đó:– Tạo một định kỳ sao lưu lại (Scheduled Backup).– Thực hiện sao giữ (Backup AD).– Khôi phục lại cửa hàng dữ liệu của Active Directory Domain Service ở cả hai chế độ:– Chế độ 1: Authoritative Restore.– Chế độ 2: Non Authoritative Restore.Các bước nên thực hiện:– Tạo một kế hoạch sao giữ (Scheduled Backup).– Thực hiện nay sao lưu lại (Backup AD).– Khôi phục lại đại lý dữ liệu: theo phong cách Authoritative Restore.– Khôi phục lại đại lý dữ liệu: theo kiểu Non Authoritative sầu Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn chỉnh bị:– Một sản phẩm thiết lập Windows VPS 2008 (BKNP-DC08-01) upgrade lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn chi tiết:*Cài đặt Windows Server Backup Feature– Chọn Start > lựa chọn Programs > lựa chọn Administrative sầu Tools > lựa chọn Server Manager > chọn Features > chọn Add Features


*

– Trong cửa sổ “Select Features”, lựa chọn Windows Server Backup Features, lựa chọn Windows Server Backup cùng Command-line Tools, lựa chọn Next để tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– Chọn Start > lựa chọn Progams > chọn Administrative Tools > lựa chọn Windows Server Backup

– Click đề nghị loài chuột vào OU IT -> lựa chọn Properties, lựa chọn Tab Object, bỏ vết kiểm tra sống mục Protect object from accidental deletion -> lựa chọn OK

*Restore database AD DS– Trên thiết bị DC, chọn Start > lựa chọn Command Prompt, Nhập bcdedit /mix safeboot dsrepair, nhấn phím ENTER.Bạn vẫn xem: Backup cùng restore database ad ds bên trên windows server 2008

Chú ý: Restart sản phẩm công nghệ, tiếp đến nhận F8, chọn Directory Services Restore ModeRestore dữ liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, thừa nhận phím ENTER. Máy tính đang Restart– Logon với thông tin tài khoản Local Administrator.

Bạn đang xem: Hướng dẫn backup & restore trên windows server 2016, sao lưu & phục hồi active directory, system state

– Chọn Start, nhấp chuột đề xuất Command Prompt, lựa chọn Run as administrator.– Tại Command prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions

– Restored thông báo của đối tượng người tiêu dùng bị delete– Tại Command prompt, nhập ntdsutil, thừa nhận phím ENTER.– Tại lốt nói ntdsutil nhập Activate instance ntds, nhấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative restore, thừa nhận phím ENTER– Tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , nhấn phím ENTER, tiếp đến chọn Yes.

– Nhập shutdown -t 0 –r, thừa nhận phím ENTER.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Auto Click Săn Sale Hiệu Quả Nhất

– Sau lúc Server restarts, logon với thông tin tài khoản Administrator.– Msinh sống Active Directory Users & Computers, khám nghiệm OU IT đã có được Restored.


Thông báo mang đến tôi bởi gmail Khi tất cả bình luận mới.

Thông báo mang đến tôi bởi email lúc có bài đăng mới.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this trang web, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy