Để lên được báo cáo tài chính, anh chị em em xem xét là ngoài bảng bằng phẳng phát sinh tài khoản, bọn họ cần thêm làm hồ sơ sau nữa bắt đầu làm chuẩn chỉnh nhé- report tài chủ yếu năm trước- Sổ chiếc và sổ chi tiết liên quan-... Liên kết tải: File excel lý giải lập báo cáo tài thiết yếu theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC

Bạn đang xem: File excel báo cáo tài chính theo thông tư 133

Để lên được báo cáo tài chính, anh chị em xem xét là ngoài bảng bằng phẳng phát sinh tài khoản, họ cần thêm làm hồ sơ sau nữa bắt đầu làm chuẩn nhé- report tài chính năm trước- Sổ mẫu và sổ chi tiết liên quan-...Link tải: File excel gợi ý lập report tài bao gồm theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Root Xiaomi Redmi Note 2 Và Cài Đặt Ch Play, Hướng Dẫn Root Xiaomi Redmi Note 2

A ơi, cho e xin bài xích hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức gián tiếp với, E loay hoay lừng chừng làm sao, hic..
*

A ơi, mang lại e xin bài xích hướng dẫn lập report lưu chuyển khoản tệ theo cách thức gián tiếp với, E loay hoay phân vân làm sao, hic..
*
*

1. Tra cứu vãn hạch toán theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tứ 133/2016/TT-BTChttps://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu vớt chương, đái mục nộp thuếhttps://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Cài APP report Tài Chính dành cho IPHONEhttps://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Cài đặt APP báo cáo Tài Chính dành cho ĐT kháchttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanhhttps://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tửhttps://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt namhttps://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng viên hải quanhttps://www.customs.gov.vn

11. Trang dịch vụ công quốc giahttps://dichvucong.gov.vn

12. Cỗ tài chínhhttps://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu vãn MST TNCNhttp://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa solo đã xây cất hay chưahttp://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi vì về thuếhttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu vãn tờ khai hải quanhttp://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểmhttps://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx