Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.

Đang xem: đại học sư phạm 1 hà nội

Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm học 2021-2022. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn Toán ba năm THPT, ngoài ra Đại học Sư phạm Hà Nội còn áp dụng cách tính tổ hợp ba môn phù hợp với yêu cầu của một số ngành khác. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba năm THPT của từng môn trong tổ hợp, tối đa 60 điểm (nếu xét hai môn) và 90 điểm (xét ba môn).

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2021

Phương thức xét học bạ THPT 2021:

TÊN NGÀNH ĐIỂM CHUẨN GHI CHÚ
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên
Sư phạm Toán học 27,65 Toán: áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 29,8 Toán: áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm Vật lý 26,25 Vật lý: áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) 26,4 Vật lý: áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm Ngữ văn 25,7 Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên
Giáo dục Mầm non 71,85 Toán, Ngữ Văn, Lịch sử: áp dụng HS trường chuyên
Giáo dục tiểu học 74,55 Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ: áp dụng HS trường chuyên
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh 75,15 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh: áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) 105,8 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên
Sư phạm Tin học 74,35 Toán, Vật lý, Hóa học
Sư phạm Hóa học 80,9 >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) 78,7 Toán >=7,5, Tiếng Anh >=7,5, Hóa học >=8
Sư phạm sinh học 26,95 Sinh học >=8
Sư phạm công nghệ 40,4 Toán , Vật lý
Sư phạm lịch sử 71,25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Sư phạm Địa lý 74,5 Ngữ văn >=7,5, Lịch sử >=8, Địa lý >=8
Giáo dục đặc biệt 71,75 Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý
Giáo dục công dân 73,2 Ngữ văn, GDCD, Địa lý
Giáo dục chính trị 76,75 Ngữ văn, GDCD, Địa lý
Sư phạm tiếng Pháp 62,9 Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
Quản lý giáo dục 73,75 Ngữ văn, GDCD, Địa lý
Giáo dục quốc phòng và an ninh 77,75 Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý
Ngành Ngoài Sư Phạm
Toán học 28,25 Toán: áp dụng HS trường chuyên
Văn học 21,9 Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên
Ngôn ngữ Anh 101,6 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên
Hóa Học 77,45 Toán >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8
Sinh học 24,95 Sinh học >=8
Công nghệ thông tin 61,65 Toán, Vật ý, Hóa học
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 68,95 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Việt Nam học 58,1 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 58,65 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Triết học (Triết học Mác – Lê nin) 67,2 Ngữ văn >=6, Lịch sử >=6, Địa lý >=6
Chính trị học 66,9 Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 65,75 Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý
Tâm lý học giáo dục 64,7 Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý
Công tác xã hội 59,5 Toán, Ngữ văn , Ngoại ngữ

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Đang cập nhật….

*

*

Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT:

*

*

Phương thức xét học bạ THPT 2020:

TÊN NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên Điểm XTT2 Điểm XTT3
Sư phạm Toán học >=22,55 Không XT
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) >=28,4 Không XT
Sư phạm Vật lý >=26,15 Không XT
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) >=25,10 Không XT
Sư phạm Ngữ văn >=24,35 Không XT
Giáo dục tiểu học >=71,35 Không XT
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh >=69,55 Không XT
Giáo dục Mầm non >=74,55 Không XT
Giáo dục đặc biệt >=25,35 Không XT
Sư phạm Tin học >=79,95 >=77,9
Sư phạm Hóa học >=76,65 >=69,8
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) >=74,1 >=73,7
Sư phạm sinh học >=25,2 >=26,3
Sư phạm công nghệ >=49,9 >=39,2
Sư phạm lịch sử >=74,5 >=74,85
Sư phạm Địa lý >=74,15 >=74,55
Giáo dục công dân >=73
Giáo dục chính trị >=74,15
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) >=102,8 Không XT
Sư phạm tiếng Pháp (Môn ngoại ngữ hệ số 2) >=96,7 >=97,3
Quản lý giáo dục >=78,7 >=72,95
Giáo dục quốc phòng và an ninh >=84,15
Ngành Ngoài Sư Phạm
Toán học >=27,25 Không XT
Văn học >=23,85 Không XT
Hóa Học >=27,2 >=24,9
Sinh học >=28,45 >=25,4
Công nghệ thông tin >=76,5 >=61,15
Việt Nam học >=60,35
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành >=66,45 >-54,1
Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) >=93,5 >=103,4
Triết học (Triết học Mác – Lê nin) >=78,35 >=68,7
Chính trị học >=66,7
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) >=74,85 >=65,5
Tâm lý học giáo dục >=73,15 >=62,65
Công tác xã hội >=60,9 >=61,8
Các Ngành Thi Năng Khiếu Môn Thi
Sư Phạm Âm Nhạc Môn 1: Hát, hệ số 2 (2 bài hát, a dân ca, 1 ca khúc).
Môn2: Thẩm âm – tiết tấu, hệ số 1 (2 mẫu thẩm âm và 2 mẫu tiết tấu).

Xem thêm:

Sư Phạm Mĩ Thuật Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng bán thân người, vẽ bằng chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1)
Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng khổ giấy A3).
Giáo Dục Thể Chất Môn 1: Bật xa, hệ số 2.
Môn 2: Chạy 100m, hệ số 1.

Xem thêm:

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2019

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Quản lí giáo dục A00 (Gốc) 17.1
Quản lí giáo dục C00 (Gốc) 20.75
Quản lí giáo dục D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 17.4
Giáo dục Mầm non M00 (Gốc) 21.15
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh M01 (Gốc) 19.45
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh M02 (Gốc) 19.03
Giáo dục Tiểu học D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 22.15
Giáo dục Tiểu học D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) 21.15
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh D11 (Gốc) 20.05
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh D01 (Gốc) 21.95
Giáo dục Đặc biệt B03 (Gốc) 19.5
Giáo dục Đặc biệt C00 (Gốc) 21.75
Giáo dục Đặc biệt D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 19.1
Giáo dục công dân C14 (Gốc) 21.05
Giáo dục công dân D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) 17.25
Giáo dục công dân D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 17.1
Giáo dục chính trị C14 (Gốc) 17
Giáo dục chính trị D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) 17.5
Giáo dục chính trị D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 17.85
SP Toán học A00 (Gốc) 21.5
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 (Gốc) 23.3
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) A01 (Gốc) 23.35
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 (Gốc) 24.8
SP Tin học A00 (Gốc) 17.15
SP Tin học A01 (Gốc) 17
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) A00 (Gốc) 22.85
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) A01 (Gốc) 22.15
SP Vật lý A00 (Gốc) 18.55
SP Vật lý A01 (Gốc) 18
SP Vật lý C01 (Gốc) 21.4
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) A00 (Gốc) 18.05
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) A01 (Gốc) 18.35
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) C01 (Gốc) 20.75
SP Hoá học A00 (Gốc) 18.6
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) D07 (Gốc) 18.75
SP Sinh học A00 (Gốc) 17.9
SP Sinh học B00 (Gốc) 19.35
SP Sinh học B03 (Gốc) 20.45
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D01 (Gốc) 17.55
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D07 (Gốc) 18.4
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D08 (Gốc) 17.8
SP Ngữ văn C00 (Gốc) 24
SP Ngữ văn D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 21.1
SP Lịch sử C00 (Gốc) 22
SP Lịch sử D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) 18.05
SP Địa lý A00 (Gốc) 17.75
SP Địa lý C04 (Gốc) 21.55
SP Địa lý C00 (Gốc) 22.25
SP Tiếng Anh D01 (Gốc) 22.6
SP Tiếng Pháp D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) 18.65
SP Tiếng Pháp D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 18.6
SP Công nghệ A00 (Gốc) 21.45
SP Công nghệ A01 (Gốc) 20.1
SP Công nghệ C01 (Gốc) 20.4
Ngôn ngữ Anh D01 (Gốc) 21
Triết học C03 (Gốc) 16.75
Triết học C00 (Gốc) 16.5
Triết học D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16
Văn học C00 (Gốc) 16
Văn học D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) C14 (Gốc) 16.6
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) 16.65
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 17.35
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C03 (Gốc) 16.1
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C00 (Gốc) 16
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16.05
Tâm lý học giáo dục C03 (Gốc) 16.4
Tâm lý học giáo dục C00 (Gốc) 16
Tâm lý học giáo dục D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16.05
Việt Nam học C04 (Gốc) 16.4
Việt Nam học C00 (Gốc) 16
Việt Nam học D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16.45
Sinh học A00 (Gốc) 19.2
Sinh học B00 (Gốc) 17.05
Sinh học C04 (Gốc) 16
Hóa học A00 (Gốc) 16.85
Toán học A00 (Gốc) 16.1
Toán học A01 (Gốc) 16.3
Toán học D01 (Gốc) 16.1
Công nghệ thông tin A00 (Gốc) 16.05
Công nghệ thông tin A01 (Gốc) 16.05
Công tác xã hội D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) 16.75
Công tác xã hội C00 (Gốc) 16
Công tác xã hội D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) 16

Trên đây là điểm chuẩn đại học sư phạm Hà Nội năm 2021 các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi về trường để hoàn tất thủ tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *