Hướng dẫn biện pháp gộp 2 hoặc các file excel vào 1 file duy nhất.


Link cài đặt file Excel thực hành: http://bit.ly/TachHoTenĐăng cam kết Để nhận video clip mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcelFacebook hỗ trợ: https://www.facebook.com/excelchickenFanpage gà Excel: https://www.facebook.com/gaexcelonline

đoạn code chương trình

Sub copyfile()Path = “”Filename = Dir(Path & “.xls”)Do While Filename _mở đóng góp ngoặc nhọn_ “” Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets Sheet.Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(1) Next Workbooks(Filename).Close Filename = Dir()LoopEnd Sub

Cảm ơn chúng ta đã theo dõi. Nhớ đk kênh, share để cỗ vũ và update video tiên tiến nhất từ gà Excel nhéChúc các bạn học tốt Excel!!!Gaexcel ExcelChicken CungHocExcel ExcelCoBan ExcelNangCao

*

Cách gộp những file excel thành một tệp tin duy nhất

XEM đoạn phim DƯỚI ĐÂY

*

Gộp nhiều file Excel vào một file tốt nhất || Combine into one

XEM video DƯỚI ĐÂY

*

bài bác 2 – giải pháp ghép file cùng ghép sheet vào excel trong tầm 3 nốt nhạc

XEM video DƯỚI ĐÂY

Hướng dẫn chi tiết ghép các file cùng sheet không giống nhau thành 1 trong các vòng 3 nốt nhạc, cực dễ, cực nhanh