Cho phép phạt hành các hóa đối kháng điện tử đang được lập bên trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán sản phẩm trong nước, Hóa solo bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Bạn đang xem: Cách xuất hóa đơn điện tử misa

2. Coi phim hướng dẫn

Tải phim phía dẫn: Tại phía trên (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Khuyên bảo trên phần mềm

Kế toán hoàn toàn có thể phát hành hóa đối kháng điện tử theo 1 trong 2 cách:

Phát hành từng hóa 1-1 điện tử
Có thể thực hiện phát hành hóa đối kháng điện tử theo 1 trong các 3 cách:Cách 1: Phát hành hóa đối chọi điện tử trên phân hệ Hóa solo điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối chọi điện tử.

2. Chọn tab Hóa 1-1 điện tử.

3. Chọn mục Chưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi): chương trình lấy lên danh sách các hóa solo điện tử (là hóa 1-1 có ký hiệu cuối cùng là “E”. Ví dụ: AB/17E) chưa thực hiện phát hành hóa đối kháng điện tử hoặc xây đắp bị lỗi.4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa solo điện tử cần phát hành.

5. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Lựa chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

7. Cấp số hóa đơn: Kế toán thiết lập các thông tin Mẫu số HĐ, cam kết hiệu HĐ, Ngày hóa đơn muốn phát hành.

*

Lưu ý: Với các hóa đơn đã được lập và cung cấp số bên trên phiên phiên bản R36 về bên trước, khi upgrade lên phiên bản mới, thì công tác sẽ hiển thị chủng loại số HĐ, cam kết hiệu HĐ tương ứng của hóa đơn và không được cho phép sửa các thông tin này.

8. Tích lựa chọn Gửi hóa đối chọi cho khách hàng: nếu muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa đơn điện tử cho quý khách ngay sau thời điểm thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

Tên người nhận và Email:Nếu hóa đối kháng được xuất từ ý kiến đề xuất xuất hóa solo thì mang tên fan nhận hóa solo và thư điện tử người thừa nhận trên ý kiến đề xuất xuất hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi tin tức hóa đối kháng điện tử đến cùng lúc nhiều địa chỉ e-mail thì nhập các địa chỉ thư điện tử này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung hóa solo trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

*

9. Thừa nhận Phát hành HĐ.

Lưu ý:

Để tiến hành phát hành hóa đối chọi thì ngày hóa solo phải to hơn ngày bước đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ lúc thông báophát hành hóa đơn, nếu không tồn tại phản hồi của ban ngành Thuế thì doanh nghiệp lớn được phép sử dụng hóa solo theo thông tin phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký kết số eSign với lần ký số đầu tiên chương trình yêu ước nhập mã chuẩn xác ký số:

Nếu tích chọn “Ghi nhớ mã đúng đắn (mã pin) đến lần sau”: chỉ cần nhập mã xác thực ở lần cam kết số đầu tiênNếu ko tích chọn: công tác sẽ yêu cầu nhập mã tuyệt đối mỗi lần thực hiện ký sốTrường hợp thực hiện chữ cam kết số HSM: bình chọn lại tin tức ký số với nhấn Đồng ý.

Trường hợp sử dụng USB Token: Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, công tác đồng thời cấp số hóa đối kháng và kiến tạo hóa đơn điện tử.

Cách 2: Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau khi lập chấm dứt hóa 1-1 trên các phân hệ Bán hàng/Kho/Mua hàng
Ví dụ: sau khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa solo (loại hóa 1-1 điện tử), Kế toán có thể thực hiện phát hành hóa đối chọi điện tử bằng cách:

1. Nhấn Phát hành HĐ điện tử.

*

Lưu ý: Để gây ra hóa đối kháng điện tử trên giấy Bán hàng xuất khẩu, đề nghị tích lựa chọn XK vào khu vực phi thuế quan lại và những TH được xem như XK

*

2. Thực hiện các bước phát hành hóa 1-1 điện tử tương tự như cách 1.

Cách 3: desgin hóa đối chọi điện tử trên list Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.

2. Chọn tab Xuất hóa đơn.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

Xem thêm: Cách Chuyển Google Chrome Sang Tiếng Việt Cho Trỉnh Duyệt Google Chrome

5. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

6. Thực hiện các bước phát hành hóa 1-1 điện tử tương tự như cách 1.

Phát hành hàng loạt hóa đối chọi điện tử
Có thể thực hiện phát hành hàng loạt hóa đối chọi điện tử theo 1 trong những 2 cách:

Cách 1: phạt hàng một loạt hóa đơn điện tử bên trên phân hệ Hóa đối chọi điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối kháng điện tử.

2. Chọn tab Hóa 1-1 điện tử.

3. Nhấn vào chức năng Phát hành HĐ điện tử hàng loạt.

4. Tùy chỉnh cấu hình điều kiện tra cứu kiếm các hóa đối chọi cần phát hành, tiếp nối nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ đem lên các hóa 1-1 đã cung cấp số hóa solo và chưa cung cấp số hóa đơn

*

5. Tích chọn các hóa solo cần phân phát hành, sau đó nhấn Tiếp theo.

*

6. Cấp số hóa đơn: Kế toán thiết lập cấu hình các tin tức Mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ, Ngày hóa 1-1 cho từng hóa đơn. Sau đó, dấn Cấp số hóa đơn.

*

Lưu ý:

Với những hóa đối chọi đã được lập và cung cấp số trên phiên bản R36 về bên trước, khi nâng cấp lên phiên bản mới, thì chương trình sẽ hiển thị mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ khớp ứng của hóa 1-1 và không chất nhận được sửa những thông tin này.Kế toán hoàn toàn có thể khai báo nhanh các thông tin chủng loại số HĐ, ký hiệu HĐ, Ngày hóa đơn bằng cách chọn mẫu hóa đơn, dấn chuột bắt buộc và chọn công dụng Sao chép dữ liệu cho những dòng dưới.

*

7. Dấn Tiếp theo.

8. Tích lựa chọn hóa đơn nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đối kháng điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đối chọi điện tử. Gồm thể đổi khác các tin tức tên người nhận, e-mail người nhận (nếu cần).

*

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hóa 1-1 điện tử mang lại cùng lúc nhiều địa chỉ thư điện tử thì nhập các địa chỉ email này và cột Email người nhận và cách nhau bởi dấu “;

Có thể coi trước nội dung những hóa đối chọi trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn hàng loạt.

*

9. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

Để triển khai phát hành hóa solo thì ngày hóa đối kháng phải lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ thời điểm thông báo tạo hóa đơn, nếu không tồn tại phản hồi của cơ quan Thuế thì công ty được phép áp dụng hóa đối chọi theo thông báo phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký kết số eSign cùng với lần cam kết số trước tiên chương trình yêu ước nhập mã xác xắn ký số:

Nếu tích chọn “Ghi nhớ mã bảo đảm (mã pin) đến lần sau” chương trình sẽ yêu cầu nhập mã đúng đắn mỗi lần triển khai ký sốNếu không tích chọn: chỉ cần nhập mã xác thực ở lần ký số đầu tiênTrường hợp sử dụng chữ ký kết số HSM: kiểm soát lại tin tức ký số và nhấn Đồng ý.

Trường hợp sử dụng USB Token: Lựa chọn chứng từ số bên trên USB Token và nhấn OK, công tác đồng thời cấp số hóa đơn và thiết kế hóa đối kháng điện tử.

Cách 2: phân phát hành một loạt hóa 1-1 điện tử trên list Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.2. Chọn tab Xuất hóa đơn.3. Nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử mặt hàng loạt.

4. Thực hiện các bước phát hành hóa 1-1 điện tử 1 loạt tương tự như cách 1.

4. Lưu lại ý

Sau khi xây đắp hóa 1-1 điện tử thành công, công tác sẽ tự động cập nhật trạng thái phát hành của hóa solo điện tử bên trên danh sách thành Đã phát hành.