Mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Tôi đang có thể BHYT ở viện 115 bữa nay đang nằm điều trị bệnh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì có thể đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây để đi chữa bệnh cho tiện được không? Nếu không thì khi nằm viện ở Nguyễn Tri Phương sẽ được hưởng chi phí điều trị bao nhiêu % ạ?

*

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề đi khám chữa bệnh trái tuyến đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có thể đổi nơi KCB ban đầu để đi chữa bệnh cho tiện?

Căn cứ Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đang xem: Bệnh viện nguyễn trãi thuộc tuyến nào

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.”

Đồng thời, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 9. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này trong các trường hợp sau đây:

b) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và nơi khám chữa bệnh ban đầu là ở bệnh viện 115 là bệnh viện tuyến tỉnh. Do đó nếu bạn muốn chuyển sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì bạn phải làm thủ tục thay đổi nơi KCB ban đầu vào đầu quý mỗi năm (tương đương tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm). 

Bên cạnh đó, bạn chỉ được chuyển sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện tuyến tỉnh khi bạn có đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn hoặc làm việc tại Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh (nơi bệnh viện Nguyễn Tri Phương đặt trụ sở). Ngoài ra, bạn cần đối chiếu danh sách cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh theo từng quý để biết thông tin chi tiết. 

Thứ hai, mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

*

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;”

Như vậy, trường hợp bạn lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương để khám chữa bệnh mà không có giấy chuyển viện thì bạn sẽ chỉ được chi trả bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú với mức hưởng là 100% chi phí khám, chữa bệnh trên mức quyền lợi. Còn nếu điều trị ngoại trú tại đây thì bạn sẽ phải tự thanh toán 100% chi phí điều trị.

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Xem thêm:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc liên quan đến việc đi khám chữa bệnh trái tuyến bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *